Szarvas Péter beszámolt a közgyűlési hatáskörben hozott döntéseiről

2020. november 18. 11:17 | Mikóczy Erika

A veszélyhelyzeti jogrendben most ismét a polgármester gyakorolja a közgyűlés, a bizottságok és részönkormányzatok hatásköreit. Mivel a november 5-én esedékes békéscsabai közgyűlést márt nem tudták megtartani, Szarvas Péter polgármester közgyűlés hatáskörben számos döntést hozott, amelyeket online tájékoztatón, szerdán délelőtt ismertetett.

Békéscsaba költségvetésének az 1-3. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta a polgármester. Szarvas Péter kiemelte, hogy a város fizetőképessége rendben van, annak is köszönhetően, hogy több mint 700 millió forint veszélyhelyzeti tartalékot képzett közgyűlési hatáskörben, még a járvány első hulláma során.  

 

A helyi iparűzési adóból származó bevétel kis mértékben nőtt, de nem éri el a tervezettet

Szarvas Péter elmondta, hogy elfogadta az helyi adóbevételekről szóló tájékoztatót. A békéscsabai városvezetés nagy reményekkel indult neki a 2020-as évnek, hiszen a számítások szerint igen komoly összeg folyt volna be az iparűzési-, az építmény- és gépjárműadóból a város kasszájába. Aztán jött a koronavírus-járvány, és mindent felülírt. A gépjárműadó teljes egészében az államkasszába folyik be, az iparűzési adó esetében pedig a cégek bevételei csökkenhettek és befizetési haladékot is kaptak.

A polgármester közölte, összehasonlították az adóbevételek alakulását: az előző év hasonló időszakához mérten a gépjárműadó esetében 200 milliós kiesés tapasztalható, az iparűzési adóbevétel azonban a tavalyihoz képest kis mértékben nőtt, de a tervezettet nem érte el, tehát itt bevételkiesés lesz.

 

Judo akadémiát hozhatnak létre Békéscsabán

A Kazinczy utca 6/1. szám alatti ingatlan a Békéscsabai Vagyonkezelő Zrt. hasznosításában van, amelyre az elmúlt években nem találtak bérlőt, hiszen az épület jelentős korszerűsítésre szorul. A közgyűlés nyilvános árverésre bocsátotta az ingatlant, azonban az sikertelenül zárult.

Szeptemberben a Magyar Judo Szövetség arról tájékoztatta a békéscsabai önkormányzatot, hogy a Nemzeti Sportközpontnak szándékában áll a Békéscsabai Judo Akadémia létrehozása. A Kazinczy utcai ingatlan megvásárlásáról az NSK kérelmet küldött október 26-án az önkormányzat részére. Az épületet az állam kívánja megvásárolni az NSK lebonyolításában és a jövőben elsősorban a Békés Megyei Kano Judo Sportegyesület sportolói számára felkészülési és versenyzési helyszíneként használhatnak.

Szarvas Péter emlékeztetett arra, hogy az ország legígéretesebb cselgáncsozóját igazolta le megyei judo egyesület Özbas Szofi személyében, aki junior világ-, és Európa-bajnok, U23-as Európa-bajnok, és ifjúsági olimpiai bajnok sportoló. Köszönetet mondott Gyáni Jánosnak, a judo sportegyesület jelenlegi elnökének a közreműködéséért, segítségéért.

 

A jövő évben, első ütemben 100 millió forintból korszerűsítik az atlétikai központot

Márton Anita és (a korábban szintén a csabai klub színeiben sportoló) Baji Balázs sikerei világszerte ismertek. A Kopp Békéscsabai Atlétikai Club ismert sportolói sikereinek egyik hozadéka, hogy a Magyar Atlétikai Szövetség segíti a békéscsabai sportlétesítmény fejlesztését.

Szarvas Péter bejelentette, hogy a Tünde utcai atlétikai központ fejlesztésének lehetőségein már régóta dolgoznak. Jövő évben, első ütemben 100 millióból fejlesztik a központot, az első, 100 millió forintos szakaszban elkészítik a közműveket, új mobillelátókat helyeznek ki, új aszfaltozott parkolót létesítenek és kiépítik a pályavilágítást.

Múlt héten tárgyaltak arról a Magyar Atlétikai Szövetséggel, hogy 2021-22-ben 2. üteme is lesz a központ fejlesztésének

 

Folytatódnak a fejlesztések: „digitális totemoszlopok”, kerékpárút a gerlai és a pósteleki kastély között

Szarvas Péter beszélt arról, hogy az új városüzemeltetési rendszer kiépítésének nemcsak az energiatakarékos lámpatestek képezik a részét, hanem a wifi-pontok, és a város több pontján felállítandó „digitális totemoszlopok” is, amelyek a csabaiak és a városba látogató vendégek tájékozódását, informálódását segítik. Ehhez biztosítottak most a kormány által adott támogatásból 27 millió forintot.

Kiemelte továbbá, hogy a Wenckheim kerékpárút újabb szakasza kapcsán született eredmény. Most egy olyan elemet tudnak elkezdeni építeni, amely a pósteleki kastélyt köti össze a gerlaival, így erdei környezetben lehet majd korszerű körülmények között biciklizni. Emlékeztetett arra, hogy a Wenckheim turista- és kerékpárút építése most is több helyen zajlik.

 

A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. háromnegyed éves mérlege

A polgármester közgyűlési hatáskörben eljárva elfogadta a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. első háromnegyed éves mérleget. A városi vagyont kezelő Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. az év első 9 hónapjában 142 millió forint nyereséggel számolhat – de ebben nincs benne az előző közgyűlésen firtatott mintegy 110 millió forintos, a közös költségek miatti önkormányzati követelés. 

A törzsház irányító vállalata a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt., tagjai a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft., az Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft., a Békéscsabai Médiacentrum Kft., a Békéscsabai Városgazdálkodási Kft, a végelszámolás alatt álló Békés Megyei Temetkezési Kft. és a Békéscsaba 1912 Előre Kft. . Május 6-án a vagyonkezelő megalapította hetedik leányvállalatát, a Békéscsaba Energia ESCO Kft.-t.

 

Tájékoztató készül arról, kinek, mi a dolga a háza, üzelete körül

Szarvas Péter elmondta, hogy a városüzemeltetési osztály a lakosság számára készít egy tájékoztató anyagot, amely lakókörnyezetük tisztántartásának, a zöldfelületek gondozásának, a hó-eltakarításnak, a csapadékvíz-elvezető árkok és az átereszek tisztításának kötelezettségeiről és ezen feladatok végrehajtásának módjáról szól.

Például benne van, hogy a tulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanja előtti járdaszakasz és az amellett lévő nyílt árok tisztántartásáról, a csapadékvíz lefolyását akadályozó hulladékok eltávolításáról. Ez szintén elmondható a szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszok kapcsán, amelyet a nyitva tartás ideje alatt a használó köteles tisztán tartani. A polgármester megjegyezte, hogy véglegesítik a tájékozatót, amit minden ingatlantulajdonoshoz eljuttatnak.

A kötelezettségeket ellenőrzik és a rendeletben foglaltak megszegése esetén először figyelmeztetés, második alkalommal a mulasztás után ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedő bírság szabható ki a tulajdonosra. 

 

Továbbra is támogatja a nyomdaipari oktatók javadalmazását a város

A nyomdaipari képzésnek nagy hagyományai vannak Békéscsabán, illetve Békés megyében. Az önkormányzat egy olyan programhoz csatlakozott, amelyben a szakoktatók részére anyagi támogatást biztosít. A bértöbblet 50 százalékát az önkormányzat, a fennmaradó részt pedig a nyomdaipari ágazatban tevékenykedő gazdasági társaság állta. A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett támogatási rendszer nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a középfokú nyomdaipari képzésre jelentkezők száma jelentősen növekedett, az oktatói szakember gárda stabil és motivált lett.

Szarvas Péter kiemelte, az önkormányzat már negyedik éve partner abban, hogy évi 7 millió forint támogatást adjon a nyomdai oktatók javadalmazására. A támogatást továbbra is folytatják, azonban a koronavírus-járványra való tekintettel, jövőre kevesebb összeggel.

 

Ipari park, ügyeleti beszámoló, tűzifa, inkubátorház

Szarvas Péter beszámolt arról, hogy az Almáskerti ipari parkban még meglévő telekre megkeresés érkezett, a telket meghirdetik, és nyilvános árverésen fogják értékesíteni.

Közölte azt is, hogy elfogadta a Csaba Ügyeleti Kft. beszámolóját, egyben megköszönte, hogy ebben a feszült a helyzetben is minden fronton helytállnak az egészségügyi dolgozók.

Az önkormányzatnak rendelete van arról, hogy 5-5 mázsa fát ad télen a nehéz sorsú családoknak. Most felajánlás érkezett a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-től: közel 500 mázsa fát térítésmenten kap tőlük a város, amelyet szintén a rászorulók között osztanak szét.

Szarvas Péter tájékoztatott arról is, hogy az önkormányzat tulajdonában van az inkubátorház, amelyre vételi ajánlat érkezett. Ez nagyon fontos ingatlana a városnak, hiszen kezdő vállalkozások indulását segíti. Egy korábbi bizottsági javaslat alapján elfogadta, hogy újabb vagyonértékeléssel mérjék fel az ingatlan aktuális értékét.

 

Meddig kell maszkot viselni Békéscsaba közterületein?

A közterületen történő maszkviseléssel kapcsolatban, kérdésre válaszolva Szarvas Péter elmondta: nagy a polgármester felelőssége ebben a kérdésben, hiszen a maszk fontos a járvány terjedésének megelőzésében. Nem szeretett volna különbséget tenni városrészek között, hiszen ha valaki egyedül sétál, akkor is találkozhat az utcán bárkivel, így azt a döntést látta helyesnek, hogy a kormányrendelet adta lehetőségek kivételével Békéscsaba közterületein kötelező a maszkviselés.

Hozzátette: A járvány felfelé ívelő szakaszában vagyunk, amíg a járványhelyzet ezt megkívánja, addig marad életben az erről szóló rendelet.

További programok »

FEL