Számos rendelet hatályát meghosszabbította a kormány a háború miatt

2022. május 28. 10:30 | behir.hu

Június 1-jével lejár a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet Magyarországon, a május 26-ai Magyar Közlöny alapján azonban számos ezen időszak alatt hozott rendeletet meghosszabbít a kormány, több helyütt helyettesítve a járvány miatti veszélyhelyzetre való hivatkozást "az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében" bevezetett veszélyhelyzettel.

A Kormány 190/2022. (V. 26.) Korm. rendelete alapján hatályban maradnak az alábbi rendeletekkel hozott intézkedések a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet június 1-jei megszűnése után is:

1. a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak újbólibevezetéséről szóló 150/2021. (III. 27.) Korm. rendelet,

2. a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyébintézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet – annak 10. §-a kivételével –,

3. a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiaijelentőségű nyersanyagok és termékek fuvarozásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 403/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,

4. a gazdaság újraindítása érdekében fizetendő kiegészítő bányajáradékról szóló 404/2021. (VII. 8.)Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,

5. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 405/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet– annak 3. §-a kivételével –,

6. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 627/2021. (XI. 15.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,

7. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásárólszóló 670/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet – annak 6. §-a kivételével –,

8. az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásárólszóló 671/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet – annak 5. §-a kivételével –,

9. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 695/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,

10. a veszélyhelyzet idején a villamosenergia-ellátás folyamatos biztosítása érdekében szükségesvillamosenergia-termelő kijelöléséről szóló 754/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet – annak 11. §-a kivételével –,

11. a Széchenyi Pihenőkártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló781/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet – annak 5. §-a kivételével –,

12. a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet – annak 5. §-a kivételével –,

13. a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet – annak 10. §-a kivételével –,

14. a veszélyhelyzetre tekintettel a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény szabályaitól való eltérésről szóló 816/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,

15. a veszélyhelyzet idején a villamos energiáról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 817/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet – annak 5. §-a kivételével –,

16. az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérőalkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet – annak 6. §-a kivételével –,

17. a Széchenyi Pihenőkártya elfogadói szerződéskötésének egyedi szabályairól szóló 14/2022. (I. 20.)Korm. rendelet – annak 5. §-a kivételével –,

18. a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 39/2022. (II. 13.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,

19. a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet– annak 8. §-a kivételével –,

20. a takarmány- és élelmiszer ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű mezőgazdaságitermékek kivitelével kapcsolatos bejelentési eljárásról és kapcsolódó intézkedésekről szóló 83/2022. (III. 5.) Korm. rendelet – annak 9. §-a kivételével –,

21. a kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról szóló84/2022. (III. 5.) Korm. rendelet – annak 9. §-a kivételével –,

22. az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.)Korm. rendelet – annak 11. §-a kivételével –,

23. a veszélyhelyzet ideje alatt a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény idegenforgalmi adóra vonatkozószabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 87/2022. (III. 7.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,

24. az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 88/2022. (III. 7.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,

25. a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérőalkalmazásáról szóló 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,

26. a megyei, fővárosi védelmi bizottságok humanitárius feladatai ellátásáról szóló 95/2022. (III. 10.)Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,

27. az Ukrajna területéről érkezett, ukrán állampolgársággal rendelkező személyek munkavállalásának támogatásáról szóló 96/2022. (III. 10.) Korm. rendelet – annak 11. §-a kivételével –,

28. a veszélyhelyzet során felmerülő egyes gazdálkodási szabályokról szóló 98/2022. (III. 10.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,

29. a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettelérkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet – annak 13. §-a kivételével –,

30. a veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel,az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatásával és juttatásaival kapcsolatosegyes szabályokról, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 106/2022. (III. 12.) Korm. rendelet – annak 7. §-akivételével –,

31. az Ukrajnából menekült egészségügyi dolgozók magyarországi foglalkoztatásának veszélyhelyzetiszabályairól szóló 121/2022. (III. 28.) Korm. rendelet – annak 5. §-a kivételével –,

32. a veszélyhelyzetre tekintettel az Ukrajna területéről kísérővel érkezett gyermekek gyermekfelügyelettel történő ellátásáról szóló 147/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet – annak 7. §-a kivételével –,

33. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvényi rendelkezések eltérő alkalmazásáról szóló 151/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet– annak 5. §-a kivételével –,

34. az ukrajnai válsággal összefüggő egyes, az egészségügyi ellátást érintő adatkezelési kérdésekről szóló171/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet – annak 7. §-a kivételével –,

35. az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek foglalkoztatásának támogatásáról szóló 172/2022 (IV. 29.) Korm. rendelet – annak 9. §-a kivételével –,

36. az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek egyes költségvetési szerveknél való foglalkoztatásának támogatásáról szóló 173/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet – annak 8. §-a kivételével –a 2022. május 31-én hatályos szöveggel, e rendelet hatálybalépésének időpontjában hatályba lép.

A rendelet június 1-jén lép hatályba, több helyütt helyettesítve a járvány miatti veszélyhelyzetre való hivatkozást "az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében" bevezetett veszélyhelyzettel.

Forrás: Magyar Közlöny

További programok »

Itthon

FEL