Rehabilitáció és társadalmi reintegráció

Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira lehet jogosult az a kérelem benyújtásakor 15. életévét betöltött személy, akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű.

 Idén már több mint öt éve, hogy rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék, rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék nem állapítható meg. A korábbi rendszer átalakításának célja a megváltozott munkaképességű személyek megmaradt, fejleszthető képességeire épülő foglalkoztatás központú rehabilitációjának, társadalmi reintegrációjának, foglalkoztatásának elősegítése, és kieső jövedelmük pótlása volt.

A rehabilitációs ellátásra, vagy rokkantsági ellátásra való jogosultság feltétele, hogy az ügyfél a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon át, 10 éven belül legalább 2555 napon át, vagy 15 éven belül legalább 3650 napon át biztosított volt (például munkaviszonyban állt, egyéni vagy társas vállalkozóként tevékenykedett, stb.), illetve keresőtevékenységet nem végez, és rendszeres pénzellátásban nem részesül.

A rehabilitációs hatóság komplex minősítése keretében megállapított rehabilitációs javaslattól függ, hogy a megváltozott munkaképességű személy részére rehabilitációs ellátás, vagy rokkantsági ellátás kerül megállapításra, mely ellátások nem minősülnek saját jogú nyugdíjnak.

A rehabilitáció orvosi, szociális, képzési, foglalkoztatási és egyéb tevékenységek komplex rendszere, amelynek célja a megváltozott munkaképességű személy munkaerő-piaci integrációja, megfelelő munkahelyen történő foglalkoztatásra való felkészítése, továbbá a munkaképességének megfelelő munkahelyen történő elhelyezés biztosítása.

A rehabilitáció eredményességét jól mutatja, hogy Magyarországon 2012. január hónapban 473.360 fő, 2016. decemberben pedig 357.257 fő részesült rokkantsági és rehabilitációs ellátásban. Az ellátás megállapítását követően keresőtevékenység is folytatható, mindaddig, amíg az érintett jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül nem haladja meg a minimálbér 150 százalékát, azaz 2017 évben a 191.250 Ft-ot.

 

Dávid Ferenc

főosztályvezető-helyettes

Békéscsabai Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

 

Megosztás:

Címke: , , ,