Rehabilitáció és foglalkoztatás

2020. augusztus 9. 06:18 | behir

Rehabilitációs ellátásra, vagy rokkantsági ellátásra lehet jogosult az a megváltozott munkaképességű személy, akinek az egészségi állapota 60 százalékos vagy kisebb mértékű.

A jogosultság további feltétele a kérelem benyújtását megelőző 5 évben legalább 1 095, 10 évben 2 555, illetve 15 éven belül legkevesebb 3 650 napon át fennálló biztosítási jogviszony (például a kérelmező munkaviszonyban állt, egyéni vagy társas vállalkozóként tevékenykedett, stb.). Az ellátás megállapításának kezdő napján keresőtevékenység nem végezhető, az ügyfél rendszeres pénzellátásban nem részesülhet.

A hatóság komplex minősítése keretében hozott javaslattól függ, hogy a megváltozott munkaképességű személy részére rehabilitációs vagy rokkantsági ellátás megállapítható-e. Fontos tudni, hogy ezen ellátások nem minősülnek saját jogú nyugdíjnak.

A rehabilitáció nem csak orvosi, hanem szociális, képzési, foglalkoztatási és egyéb tevékenységek komplex rendszere. A rehabilitáció kiemelt célja a megváltozott munkaképességű személy munkaerőpiaci integrációja, megfelelő munkahelyen történő foglalkoztatásra való felkészítése, és a képességének megfelelő elhelyezés biztosítása.

A rehabilitáció sikerességét, eredményességét jól mutatja, hogy míg 2012 januárjában Magyarországon még 473 360, tavaly már csak 314 570 személy részesült rokkantsági és rehabilitációs ellátásban.

Kedvező, hogy a rehabilitációs vagy rokkantsági ellátás megállapítását követően keresőtevékenység is folytatható, mindaddig, amíg az érintett jövedelme 3 egymást követő hónapban nem haladja meg a minimálbér 150 százalékát, vagyis idén a 241 500 forintot.                                                                                    

Dávid Ferenc főosztályvezető

Békés Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

 

További programok »

FEL