Ki jogosult egészségügyi ellátásra?

2023. február 4. 07:30 | behir.hu

A társadalombiztosítás keretében nyújtott egészségügyi ellátásokat a biztosítottak és az egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek vehetik igénybe.

A biztosítottak, így például a – munkavállalók, vállalkozók, őstermelők, álláskeresési támogatásban részesülők a társadalombiztosítás keretében valamennyi tb ellátásra jogosultságot szerezhetnek. A jogosultak a táppénz, baleseti ellátás, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, vagy nyugdíj mellett az egészségügyi ellátásokat is igénybe vehetik.

A nyugdíjasok, megváltozott munkaképességű személyek, kiskorúak, tanulók, nappali tagozatos főiskolások, egyetemisták és más nyilvántartásba bejelentett személyek szintén jogosultak az egészségügyi ellátásokra.

Abban az esetben, ha megszűnik a biztosított munkaviszonya, vállalkozása, vagy például a tanuló, hallgató diákigazolványa már nem érvényes, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság is érvényét veszti. Ha az érintett társadalombiztosítási ellátásban, rokkantsági ellátásban részesülőként, szociálisan rászorultként, vagy más jogcímen nem szerez jogosultságot, havonta 9 600 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie, amit a NAV ír elő automatikusan.

Ha a magánszemély nem fizeti meg a járulékot, és az egészségügyi szolgáltatási járuléktartozás meghaladja a járulék havi összegének hatszorosát, akkor érvénytelenné válik a TAJ szám.  Az egészségügyi szolgáltatás a továbbiakban térítésmentesen nem vehető igénybe és a tartozást is rendezni kell.

Fontos tudni azt is, hogy a külföldön munkát vállalóknak biztosításuk létrejöttét és annak megszűnését 15 napon belül be kell jelenteniük a kormányhivatalhoz. A bejelentés alapján az EGT tagállamaiban, Svájcban, nemzetközi szervezetnél, vagy egyezményes államban (például Szerbia, Montenegró, India, Japán) foglalkoztatottak Magyarországon mentesülnek a járulékfizetési kötelezettség alól.  

Dávid Ferenc főosztályvezető

Békés Vármegyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály                                                

További programok »

FEL