Öt építési telket árvereztetnek el Békéscsabán

2019. október 19. 15:49 | behir

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a következő ingatlanjait.

A Békéscsaba, Kőrösi Csoma Sándor utcában található 5 db építési telkét kívánja árverésen értékesíteni.

 

Az ingatlanok településen belüli fekvése, megközelíthetősége, környezete:

Az építési telkek Békéscsaba frekventált területén, természetben a Kőrösi Csoma Sándor utcában találhatók, a város főterétől kb. 1600 m távolságra. Közvetlen szomszédságában található a közel 1,5 ha zöldfelületű közpark, a Millennium-liget. A tömegközlekedés megállóhelye az ingatlanoktól kb. 100 méterre található, kiváló infrastrukturális kapcsolatokkal rendelkeznek. A telkek közvetlen környezetében főként a ’90-es években épült tetőtér beépítéses családi házak, főiskola és egyéb közintézmények találhatók.  

Valamennyi telek vonatkozásában Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Talajmechanikai Szakvéleményt és Geotechnikai Jelentést készíttetett, melyet az érdeklődők a Polgármesteri Hivatalban megtekinthetnek.

 

Általános feltételek:

 

Beépíthetőség:  A telkeken a településrendezési terv előírásainak megfelelő lakóházak építhetők, a beépíthetőség feltételeiről a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Építéshatósági Csoportjánál tájékozódni lehet. A településképi megfelelés érdekében a megépítendő lakóházról a városi főépítésszel egyeztetni szükséges.

 

Közművesítettség: Az eladásra kínált építési telkek Önkormányzat által történő közművesítése megtörtént, melynek során a víz, gáz, villany bekötések a telekhatárig, a szennyvíz tisztító akna a telekhatáron belül vannak kiépítve. Az esetleges kapacitásbővítés költségei a vevőt terhelik.

 

Egyéb feltételek:  Az árverésen jogi személyek nem vehetnek részt.

 

Beépítési kötelezettség: 4 év.

                               A beépítési kötelezettség biztosítására Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az ingatlan tulajdoni lapjára elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az elidegenítési és terhelési tilalom jogosultjaként hozzájárul az adásvétel tárgyát képező ingatlan beépítésére irányuló banki kölcsön biztosítását, illetve a Magyar Állam által nyújtott támogatások biztosítását szolgáló jelzálogjog, valamint az ezt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom ranghelycserével történő bejegyzéséhez. Az erről szóló jognyilatkozatot az Önkormányzat a támogatást és a hitel folyósítását végző bank, vagy az ügyfél megkeresése alapján adja ki.

 

Az értékesítés során alkalmazásra kerülnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései, amely szerint a helyi önkormányzat tulajdonában lévő 5 millió forint értéket meghaladó ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv erről 35 napos jogvesztő határidőn belül nyilatkozhat.

Az értékesítés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelően, valamint a hatályos áfa törvénynek megfelelően történik. 

Aki az árverésen részt kíván venni, annak az árverés megkezdéséig az induló ár 10 %-át letétbe kell helyezni Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal pénztárába vagy átutalással az OTP 11733003-15345008 számú bankszámlaszámlára teljesíteni. Az árverésen a letéti összeg befizetését igazoló pénztárbizonylat bemutatásával vagy a pénzösszeg bankszámlára való megérkezése esetén lehet részt venni. A befizetett vagy átutalt összeg annál, aki az árverésen a legmagasabb összeget ajánlja, beszámít a vételárba, aki az árverésen nem nyert, annak a letétbe helyezett pénz visszajár.

Az egy telek után befizetett letéti összeg bármelyik olyan értékesíteni kívánt telek árverésén való részvételre jogosít, ahol az induló ár 10%-át eléri a befizetett összeg, de csak egy telek tulajdonjogának megszerzésére jogosít.

 

Az induló ártól lefelé licitálni nem lehet.

 

Az adásvételi szerződést az árverést követő 30 napon belül meg kell kötni. Amennyiben a nyertes a szerződést ki nem menthető okból nem köti meg, úgy a letétbe helyezett összeg bánatpénznek minősül, azt az eladó visszafizetni nem köteles.

Az árverésen kialakult vételárat az adásvételi szerződés aláírásától számított 40 napon belül kell egy összegben megfizetni.

A vételár késedelmes befizetése esetén az eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, kárait megtéríteni a letétbe helyezett összegből.

 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény 86. § (1) bekezdés j) pontja alapján az építési telek nem adómentes, ezért a kikiáltási ár tartalmazza az általános forgalmi adót.

 

Ingatlan adatok:

 

  1. Helyrajzi szám: 1495/4 hrsz.

Területe: 662 m2

Az ingatlan induló ára:  bruttó 9.500.000,- Ft.

Az árverés időpontja: 2019. november 21. csütörtök 900 óra.

 

  1. Helyrajzi szám: 1495/5 hrsz.

Területe: 680 m2

Az ingatlan induló ára:  bruttó 9.500.000,- Ft.

Az árverés időpontja: 2019. november 21. csütörtök 930 óra.

 

  1. Helyrajzi szám: 1495/7 hrsz.

Területe: 850 m2

Az ingatlan induló ára:  bruttó 12.000.000,- Ft.

Az árverés időpontja: 2019. november 21. csütörtök 1000 óra.

 

  1. Helyrajzi szám: 1495/8 hrsz.

Területe: 850 m2

Az ingatlan induló ára:  bruttó 12.000.000,- Ft.

Az árverés időpontja: 2019. november 21. csütörtök 1030 óra.

 

  1. Helyrajzi szám: 1495/9 hrsz.

Területe: 647 m2

Az ingatlan induló ára:  bruttó 9.500.000,- Ft.

Az árverés időpontja: 2019. november 21. csütörtök 1100 óra.

 

Az árverések helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Békéscsaba, Szent István tér 7.) 1. emelet III. számú tárgyalója.

 

Az árverésről Békéscsaba város honlapján is tájékoztatjuk az érdeklődőket (www.bekescsaba.hu - Aktualitások, Eladásra kínált ingatlanok - Eladó építési telkek a Kőrösi Csoma Sándor utcában).

 

További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Stratégiai–Fejlesztési Osztálya szolgál. Telefonszám: 66/523-800 5216 mellék

FEL