Árverésen két Erzsébet lakóparkban található építési telek

2023. március 12. 06:21 | behir.hu

Az árverés április 6-án lesz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a következő ingatlanjait:

a Békéscsaba, Erzsébet lakópark mellett található 2 db építési telkét

 

Az ingatlanok településen belüli fekvése, megközelíthetősége, környezete:

Az építési telkek Békéscsaba nyugati részén, Erzsébethelyen, ismertebb nevén Jamina városrész belváros felőli oldalán, az Erzsébet lakópark mellett találhatók, a város főterétől kb. 3000 m távolságra. Az ingatlanok megközelítése több irányból is lehetséges, parkolás az utcán megoldott. A környék infrastrukturális ellátottsága teljes.  

 

Általános feltételek:

Beépíthetőség:

A telkeken a településrendezési terv előírásainak megfelelő lakóházak építhetők, a beépíthetőség részletes feltételeiről a Polgármesteri Hivatal Stratégiai-Fejlesztési Osztály Városépítészeti Csoportjánál tájékozódni kell.

A jelenleg hatályos övezeti besorolás Lke-OK. Az építési előírások a telkekre vonatkozólag:

  • Kertvárosias lakó övezet
  • Beépíthetőség: max. 30 %
  • Oldalhatáron álló beépítés
  • Építménymagasság: max. 4,5 méter
  • Legkisebb zöldfelület: 50 %

 

Közművesítettség:

Az eladásra kínált építési telkek jelenleg nem rendelkeznek közművekkel, a közterületről elérhetőek, csak a szennyvíz gerincvezeték és a telkekhez tartozó bekötővezetékek kerültek kiépítésre. A közművekre való rácsatlakozás lehetőségeiről a közmű-szolgáltatókkal egyeztetni kell, a költségei és a közműfejlesztési hozzájárulások a vevőt terhelik.

 

Beépítési kötelezettség: 4 év.

  A beépítési kötelezettség biztosítására Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az ingatlan tulajdoni lapjára elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az elidegenítési és terhelési tilalom jogosultjaként hozzájárul az adásvétel tárgyát képező ingatlan beépítésére irányuló banki kölcsön biztosítását, illetve a Magyar Állam által nyújtott támogatások biztosítását szolgáló jelzálogjog ranghelycserével történő bejegyzéséhez, illetve elidegenítési és terhelési tilalom vagy egyéb biztosíték bejegyzéséhez. Az erről szóló jognyilatkozatot az Önkormányzat a támogatást és a hitel folyósítását végző bank, vagy az ügyfél megkeresése alapján adja ki.

Az értékesítés során alkalmazásra kerülnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései, amely szerint a helyi önkormányzat tulajdonában lévő 5 millió forint értéket meghaladó ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv erről 35 napos jogvesztő határidőn belül nyilatkozhat.

Az értékesítés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelően történik. 

Aki az árverésen részt kíván venni, annak az árverés megkezdéséig az induló ár 10 %-át letétbe kell helyeznie Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának pénztárába, vagy átutalással az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11733003-15345008 számú bankszámlaszámlára teljesíteni. Az árverésen a letéti összeg befizetését igazoló pénztárbizonylat bemutatásával vagy a pénzösszeg bankszámlára való megérkezése esetén lehet részt venni. A befizetett vagy átutalt összeg annál, aki az árverésen a legmagasabb összeget ajánlja, beszámít a vételárba, aki az árverésen nem nyert, annak a letétbe helyezett pénz visszajár.

Az egy telek után befizetett letéti összeg bármelyik olyan értékesíteni kívánt telek árverésén való részvételre jogosít, ahol az induló ár 10%-át eléri a befizetett összeg, de csak egy telek tulajdonjogának megszerzésére jogosít.

Az értékesítésre felkínált telkek közül egy természetes személy csak egy telekingatlan tulajdonjogát szerezheti meg, az árverésen jogi személyek nem vehetnek részt. Amennyiben osztatlan közös tulajdonszerzés a cél (például ½-ed, ½-ed tulajdoni aránnyal a házastársak), úgy az árverésen alapvetően mindkét fél személyes megjelenése kötelező. A személyes megjelenés ügyvéd vagy közjegyző előtt tett meghatalmazással kiváltható.

Az ingatlanok a jelenlegi, megtekintett állapotban kerülnek értékesítésre, a rajtuk megtalálható növényzettel együtt.

Az induló ártól lefelé licitálni nem lehet.

Az adásvételi szerződést az árverést követő 40 napon belül meg kell kötni. Az árverésen kialakult vételárat az adásvételi szerződés aláírásától számított 40 napon belül kell megfizetni.

Amennyiben a nyertes a szerződést saját hibájából, ki nem menthető okból nem köti meg, vagy a vételárat a kiírási feltételek szerint nem fizeti meg, úgy a letétbe helyezett összeget elveszíti. A vételár késedelmes megfizetése esetén az eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, kárait megtéríteni a letétbe helyezett összegből.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény 86. § (1) bekezdés k) pontja alapján az építési telek nem adómentes, ezért a kikiáltási ár tartalmazza az általános forgalmi adót.

 

Ingatlan adatok:

  1. Helyrajzi szám: 8912/32 hrsz.

Területe: 474 m2

Az ingatlan induló ára: bruttó 3.100.000,- Ft.

Az árverés időpontja: 2023. április 6. csütörtök 1000 óra.

  1. Helyrajzi szám: 8912/40 hrsz.

Területe: 516 m2

Az ingatlan induló ára: bruttó 3.500.000,- Ft.

Az árverés időpontja: 2023. április 6. csütörtök 1030 óra.

 

Az árverések helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Békéscsaba, Szent István tér 7.) földszint, Munkácsy tárgyaló.

Az árverésről Békéscsaba város honlapján is tájékoztatjuk az érdeklődőket (www.bekescsaba.hu - Aktualitások, Eladásra, hasznosításra kínált ingóságok és ingatlanok - Eladó építési telkek az Erzsébet lakópark mellett).

További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Stratégiai–Fejlesztési Osztálya szolgál. Telefonszám: 66/523-863

További programok »

FEL