Növendék szürkemarhák legelésznek Cserebökényben

2021. május 30. 15:31 | behir.hu

A Körös-Maros Nemzeti Park Cserebökény részterületén fekvő Terehalmi-legelőn, már május közepén megkezdődött 140 magyar szürke szarvasmarha növendékkel (75 üsző, 75 tinó) a legeltetés.

A füves pusztai élőhelyek kezelésének legtermészetesebb módja a legeltető állattartás. Az állatok rágása, tiprása, taposása természetvédelmi szempontból kedvező hatással van a növénytársulások szerkezeti, faji összetételére. A mélyebb fekvésű, vizes, zsombékos területek kezelése csak legeltetéssel oldható meg.

A legeltetett gyepeken számos pusztai gerinctelen és gerinces állatfaj megtalálható. Az állatok trágyája fontos táplálékforrás a lebontó szervezetek számára. Az ilyen területeken több rovart, egyenesszárnyúakat és bogarakat találnak a madarak. Cserebökényben a legeltetett gyepeken szalakóták, kék vércsék és búbosbankák táplálkoznak és költenek. A környéken fészkelő fehér gólyák közül is 13-17 példány jelent meg a legeltetett területen.

A fiatal szürkemarhák kíváncsiak és játékosak. Többször megfigyelhető, ahogyan a gólyák felé rohantak, persze azok még időben távolabb repültek. A legeltetett területeken táplálkozó kis kócsagok és nagy kócsag is találhatók.

Forrás: Körös-Maros Nemzeti Park

További programok »

FEL