Mesélő múzeum: A másolat másolatának másolata…

2020. december 20. 07:35 | behir

Manapság is gyakran találkozni a jó minőségről ismert márkák, termékek hamisításával, jobban-rosszabbul sikerült másolataival – nem volt ez másként közel két évezreddel ezelőtt sem, amikor a korszak svájci órái, német műszaki cikkei a római termékek voltak.

Az ipari szinten is fejlett, magas színvonalú termékeket előállítani képes Róma sok mindenben jelentette azt a fejlett példát, melyhez a periférián és a birodalom határain túl élők is igyekeztek igazodni (gondoljunk csak a Brian élete híres Mit adtak nekünk a rómaiak? kérdésére). A tehetősebbek és szerencsésebbek a római táborok mellett működő piacokról, a barbár földekre is bemerészkedő kereskedőktől juthattak eredeti római tárgyakhoz, melyek egyfajta státuszszimbólumként is funkcionáltak, míg mások kénytelenek voltak beérni az utánzatokkal, esetleg saját maguk igyekeztek leutánozni a kívánt termékeket a kor divatja szerint.

Míg a Dunántúl, az egykori római provincia és provinciák egészen gazdag római anyaggal rendelkeznek hála a több évszázados megtelepedésnek, addig az Alföldön minél távolabb haladunk a térségünket nyugatról (Pannonia), délről (Moesia) és keletről (Dacia) ölelő római földektől, úgy egyre ritkább kincs az azokon a tájakon egészen hétköznapinak számító római lelet is. A Munkácsy Mihály Múzeum római anyaga kifejezetten az utóbbi években mutat jelentősebb bővülést hála a közelmúlt feltárásainak – mint az M44-es ásatások – és a múzeumbarát fémkeresős együttműködéseknek.

A római civilizáció fénye nem csak átvitt értelemben érte el a Barbaricumnak is nevezett barbár, javarészt a korban (Kr. u. 1-5. század) szarmaták lakta vidéket: a római lámpások mellett azok helyi utánzatai is gyúltak az éjben. Míg a római eredeti kanóca első sorban finom olajokban ázhatott, addig a helyiek kénytelenek voltak többnyire beérni az állati faggyúval és más zsiradékokkal, mely jellegzetes szaggal tölthette meg otthonaikat.

A képen egy római mécses és annak helyi utánzata látható (nem árulom el melyik melyik, tessék kitalálni!) – ugyan utóbbinál a kivitelezés hagy maga után némi kívánni valót, mindenesetre a funkcióját ugyanolyan hatékonyan betöltötte, mint a finomabb eredeti. Elnézve a barbár utánzatot a múzeumban könnyen felmerülhet a látogatóban, hogy ebben az esetben nem is egyszerűen másolatról, hanem a másolat másolatának másolatáról lehet szó…

A két tárgy a múzeumunk új állandó régészeti kiállításában is megtekinthető lesz.

Nagy-Laczkó Balázs, régész

FEL