Mesélő múzeum: 150 éve született dr. Berthóty István, Csaba első polgármestere

2022. augusztus 12. 13:55 | behir

Hosszú út állt Csaba előtt, mire sikerült a városi rangot megszereznie. A Felvidéken a 3–12 ezer lakossal bíró községek rendezett tanácsú városok, az Alföldön pedig olyan települések, mint a 27 ezer fős Orosháza vagy Békéscsaba a közel 50 ezer lakosával a kisközségek között volt.

1911-ben sikerült eredményt elérnie ezzel kapcsolatosan, azonban Békéscsaba csak 1919. január 1-jén léphetett a rendezett tanácsú városok sorába. 1919 és 1920 között Békéscsaba előbb a tanácsköztársaság diktatúráját, majd a román megszállás nehézségeit viselte. Az I. világháborút lezáró békék nyomán Békés megye kikerült Arad és Nagyvárad vonzáskörzetéből, szerepüket egyre inkább Békéscsaba vette át.

1919-től Békéscsaba rendezett tanácsú város első polgármestere dr. Berthóty István lett. Berthóty 1872. augusztus 17-én született Németújfaluban (Somogy megye). Elemi iskolát Mezőberényben végezte, majd a szarvasi gimnáziumba került. Érettségi után a nagyváradi jogi akadémián folytatta tanulmányait, 1893-ban sikeres államvizsgát tett, majd 1903-ban Kolozsváron doktorrá avatták. Tanulmányai befejezése után közigazgatási pályára lépett először írnokként, majd aljegyzőként, 1902-ben főjegyzővé nevezték ki. 1906 májusában az orosházi járás szolgabírójává választották, ezt a tisztséget tíz évig töltötte be.

Munkájának elismeréseként szolgált, amikor 1918. november 26-án Békéscsaba város képviselő-testülete a város polgármesterévé választotta. 11 évig töltötte be ezt a tisztséget, és minden lehetőséget megragadott, amellyel a város fejlesztését szolgálta. Olyan fontos intézmények épültek, mint a postahivatal, a járásbíróság, az Árpád fürdő, a városi sporttelep, de tevékenyen részt vett a városi sportéletben is, hiszen a Csabai Atlétikai Klub alapító elnöke volt. Az utak építésével, az Élővíz-csatorna szabályozásával a nagy munkanélküliséget enyhítette. Minden kulturális mozgalomban részt vett, több egyesületet az ő kezdeményezésére hívtak életre, s ezek működésüket továbbra is figyelemmel kísérte, segítette.

Hirtelen jött betegségén az orvosok sem tudtak segíteni, 1929. július 20-án, 57 éves korában hunyt el. A ravatalozásának a városháza udvara adott helyet, ezt követően hatalmas tömeg kísérte utolsó útjára, a ligeti katolikus temetőbe. Emlékére 1991-ben a piacnál lévő lakóingatlan vette fel nevét, melyet Berthóty udvarként ismerünk, majd egy év múlva a városháza udvarán emléktáblát avattak tiszteletére.

Forrainé Kovács Márta történész

A hintóban Horthy Miklós és Berthóty István 1920. augusztus 31-én, Békéscsabán

További programok »

FEL