Megkezdődött a helyi klímastratégia kidolgozása Békéscsabán

2021. január 14. 17:45 | behir

A Széchenyi 2020 program keretében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 20 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból valósítja meg a KEHOP-1.2.1-18-2019-00245 azonosítószámú, „Klímatudatosság erősítése Békéscsabán” című projektjét. A helyi klímastratégia kidolgozására létrejött projekt keretében megkezdődött a klímastratégia szakmai változatának kidolgozása.

A pályázat keretében elkészül Békéscsaba klímastratégiája, melynek célja a klímaváltozás okozta kockázatok megelőzése, a hatások mérséklése, az alkalmazkodó-képesség javítása érdekében olyan, a helyi feltételekhez illeszkedő stratégiai dokumentum megalkotása, amely az érintettek széles körének bevonásával meghatározza a legfontosabb beavatkozási pontokat. A klímastratégia kidolgozása az országos klímastratégiai módszertant követve történik, és illeszkedik a Békés Megyei Klímastratégiához.

A program tervezetten 2022. november 30-ig tart, mely időszakban a klímastratégia elkészítése mellett szemléletformáló akciók keretében tervezik a szervezők a lakosság széles körű tájékoztatását és a témában való jártasságának elmélyítését.

Szarvas Péter polgármester szerint: „a helyi lakosok klímaérzékenységi attitűdje az országos átlagnak megfelelő, az emberek alapszinten már tájékozottak az éghajlatváltozásról, azonban a helyi sajátosságok feltárása és megismertetése még a jövő feladata. A városi klímastratégia megalkotása éppen ezért fontos feladat. A korábbi fejlesztésekre alapozva Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata széleskörű társadalmi partnerséggel arra törekszik, hogy a város egy fenntartható, és a jövőben is élhető település legyen, ahol a reális klímacélok megvalósulnak és a jövő generációk számára is tovább vihetők lesznek.”

A klímastratégiai dokumentum megalkotásáért felelős munkacsoport vezetője, dr. Patkós Csaba egyetemi docens elmondta, hogy a dokumentum két nagyobb egységből fog állni: a stratégia egy átfogó helyzetértékelés, célmeghatározás és terv lesz 2030-ig, míg az intézkedési terv olyan helyi intézkedések listája, amelyek közül számos akár már a közeljövőben is megvalósulhat.

Amint elkészül a dokumentum szakértői változata, az önkormányzat honlapján elérhető lesz, és bárki elmondhatja majd véleményét, hiszen a helyiek tapasztalata, észrevételei és ötletei teszik hitelessé és alkalmassá a stratégiát arra, hogy az annak mentén szervezett cselekvési programok az itt lakók életének jobbítását szolgálják. Emlékeztetett arra, hogy Békéscsaba – a fekvése miatt – klímaérzékeny város, így a közeljövő fontos feladata ezeknek a kihívásoknak a megoldása.

A tervezett szemléletformáló programsorozat szakmai találkozók, iskolai tanulmányiverseny és városi rendezvényeken való részvétel révén igyekszik eljutni a város minden lakójához – ahogy ezt a járványügyi helyzet lehetővé teszi.

A projektről bővebb információt a www.bekescsaba.hu oldalon olvashatnak.    

 

További információ:                  

Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.                 

Telefon: 06 +36/ 66/241-791
E-mail: bcsvarosfejlesztes@bcsvarosfejlesztes.hu                                  

 

 

További programok »

FEL