Kiváló Szociális Munkáért járó kitüntetéseket adtak át Békéscsabán

2019. december 4. 18:30 | Hidvégi Dávid

A Szociális Munka Napja alkalmából Kiváló Szociális Munkáért elnevezésű kitüntetéseket adtak át a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálat és a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ házi segítségnyújtást végző gondozó munkatársai részére a CsabaParkban.

A város polgármestere elmondta: november 12-e volt a szociális munka napja, amely alkalom arra, hogy felhívják a figyelmet azokra az elhivatott szakemberekre, akik képesek egyedi és nehéz helyzeteket is kezelni. Szarvas Péter hozzátette: az önkormányzat a jövőben is segíteni fogja az ágazatban dolgozókat. A városvezető kiemelte: az elmúlt több időszakban több szociális fejlesztést is végrehajtottak a településen.

– Ismét eltelt egy szakmai kihívásokkal teli év, ismét együtt vagyunk, hogy együtt ünnepelhessük meg a szociális munka napját. Ilyenkor mindig megállunk egy pillanatra, hogy értékeljük a mögöttünk álló időszak tapasztalatait, hogy kicsit kívülről nézhessük a jelenünket és neki vágjunk a holnap új kihívásainak – fogalmazott Szarvas Péter.

Békés megye 1-es számú választókerületének országgyűlési képviselője kiemelte, hogy nagyon fontos a szociális munkások megbecsülése. Herczeg Tamás hangsúlyozta: a magyar társadalomban nagyon sokan vannak, akik rászorulnak a szférában dolgozókra.

– Ha belegondolunk abba, hogy a kisgyermekektől, a fogyatékkal élőkön keresztül a deviáns magatartásúaktól, a hajléktalanokig és az idős emberekig milyen sokan vannak, akik ezt a fajta szolgálatot igénylik, akkor azt láthatjuk, hogy  a társadalom nagyon széles rétegégének szüksége van arra a munkára, amit ők folytatnak – emelte ki Herczeg Tamás.

(Fotó: behir.hu)

Az alábbi méltatás hangzott el a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálat munkatársai részére:

– A Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálat integrált intézményként működik. A szolgáltatás az ellátási formák egymásra épülésével, szervezeti és szakmai összekapcsolásával, részterületek együttműködésével valósul meg, különálló szervezeti egységekben. A szakosított ellátáson belül idősek otthona ellátást, az alapszolgáltatások közül támogató szolgáltatást, házi segítségnyújtást, étkeztetést, fogyatékosok nappali ellátását és Kisrét, valamint Felsőnyomás területén tanyagondnoki szolgáltatást nyújt az intézmény. Az intézmény küldetése a fogyatékkal élők, az idős személyek, a lakott területen kívül élők és azon személyek segítésére irányul, akik a napi egyszeri meleg ételt nem tudják biztosítani önmaguk számára bizonyos okok (betegség, kor, fogyatékosság, hajléktalanság) miatt. Szolgálatuk egyetemes keresztény alapon nyugszik. A Szolgálat munkatársai meglévő értékeiket megtartva, munkájukat az egyház egyéb szolgálati ágaival szoros kapcsolatban, a társadalom egészére kiterjesztve végzik. Céljuk a szociálisan rászoruló embertársaik segítése egy holisztikus szemléletet képviselve, krisztusi szeretettel, amellyel enyhíteni próbálnak a segítségre szorulóknak, az ínséget szenvedőknek a gondjain. Minden körülmények között biztosítják a hitélet szabad gyakorlását és az emberi méltóság tiszteletben tartását. Szolgáltatásaik során a családi és baráti kapcsolatokban rejlő erőforrásokra támaszkodnak. Biztosítják a szakmaiság és a keresztény lelkiség egységéből fakadó minőségi szolgálat fenntartását és fejlesztését. Az intézmény munkatársai tudják, hogy a segítségre, támaszra vágyó emberekkel való foglalkozás, törődés az élet legnehezebb, de egyben legnagyszerűbb feladata. Hivatásukat felelősségteljesen, áldozatkészen, nagy szakmai alázattal és hozzáértéssel gyakorolják. A mindennapi feladatok ellátása mellett szeretettel, törődéssel ajándékozzák meg a lakókat, valamint ellátottaikat.

Munkatársak:

Balogh Ildikó, gondozó

Bencsik Andrea, ápoló

Bencsik Mariann, gondozó

Benkő Péterné, gondozó

Béresné Ilyés Andrea, gondozó

Bondár Zsolt, támogató szolgálatos gépjárművezető

Botos Surmann Izabella, gondozó

Botyánszki Barát Ágnes, konyhai kisegítő

Bürüsi Edit, szakgondozó

Cseresznyés-Tóth Erzsébet, gondozó

Dénes Edit, gondozó

Dorn Réka, lelkész

Fábián Magdolna, szakgondozó

Felczán Katalin, gazdasági ügyintéző

Galgóczi Mihály, gondozó

Gaál Györgyi, terápiás munkatárs

Gárdián Viktor Krisztián, tanyagondnok

Gruber Margit, gondozó

Kálmánné Botyánszki Katalin, gondozó

Kiszel Krisztina, gondozó

Kovácsné Lestyán Georgina, gondozó

Krizsán Krisztina, gondozó

Lipták Terézia, gondozó

Mucsi Péterné, szakács

Nagy Lídia, terápiás munkatárs

Ordasi András, szakács

Pataki Erzsébet, szakmai vezető

Pauló Krisztina, szakgondozó

Petrovszki Angéla, gondozó

Szász Erika, gondozó

Szendrődiné Hanó Mónika, gondozó

Szlancsik Józsefné, konyhai kisegítő

Szluka László, gondnok,

Szűcs Gergely, támogató szolgálatos gépjárművezető

Szűcs Krisztián, szakács

Tobai Zoltánné, mosónő

Tyetyákné Besze Andrea, ápoló

Varga Brigitta, ápoló

Vasasné Csabai Margit, vezető ápoló

Viczján Pál, gondozó

Vida Szűcs Károly, tanyagondnok

Zahorán Györgyné pénztáros

Zelenyánszkiné Tóth Magdolna, gazdasági vezető

A kitüntetéseket Kutyej Pál evangélikus lelkész vette át.

(Fotó: behir.hu)

Az alábbi méltatás hangzott el a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ házi segítségnyújtást végző gondozó munkatársai részére.

– A hazai idősellátás egyik legfontosabb alapszolgáltatása, a házi segítségnyújtás, amelynek folyamatosan növekszik a jelentősége és ezzel párhuzamosan egyre nagyobb a szolgáltatást végzőkre nehezedő teher. A házi segítségnyújtásban folyó tevékenység megfelelő felkészültséget követelő, professzionális munka, lényeges eleme a személyes elköteleződés, motiváltság, szeretni kell a „betegeket”, és ezt neki is éreznie kell, akkor jól és biztonságban érzi magát. A házi gondozó, a vezető gondozó szervezésével, otthoni környezetben ápolja, segíti a koruk, fogyatékosságuk vagy betegségük miatt rászorulók életvezetését, gyógyulását. Gondozni egy idős személyt, embert próbáló feladat, amely komoly kihívást jelent. Napi szintű ellátásról van szó, az időjárás nem befolyásolja a munkavégzésüket. A gondozók esőben, hóban, fagyban, szélben és akár 40 fokban is mindent megtesznek azért, hogy az ellátottak szükségletét maximálisan kielégítsék. Fáradságos és kitartó munkájukkal folyamatosan segítik azokat az embereket, akik az intézményhez fordulnak támogatásért, gondoskodásért, példaértékű, áldozatos munkát végeznek. Munkájukat nagy szorgalommal, precizitással, lelkiismeretesen végzik. Szakmai tudásukat maximálisan kamatoztatják az ellátottak mindennapos fizikai, egészségügyi ellátása során. A testi szükségleteken túl kiemelt figyelmet fordítanak a mentálhigiénés gondozásra is. Az ellátottak, hozzátartozók egyaránt bátran fordulhatnak feléjük problémáikkal. A mindennapokban felmerülő nehézségek ellenére nagyon jó problémamegoldó készséggel, segítő szándékkal, türelemmel, mindenki által elismert odaadással végzik munkájukat.

Munkatásaik:

Budainé Fehér Erika, gondozó

Csirke-Janonicz Krisztina, gondozó

Matyuska Istvánné, gondozó

Németh Ferencné, gondozó

Pál Henrietta, gondozó

Simainé Vida Ilona, gondozó

Sunyák Ilona, gondozó

Szarvasné Hajdú Edit, gondozó

Szászné Falcsik Erika, gondozó

Szegvári Györgyné, gondozó

Szépné Pécsi Rita, gondozó

Szokonya Angéla Julianna, gondozó

Szűcs Ilona Judit, vezető gondozó

Varga Anett, gondozó

Várhelyi Csabáné, gondozó

Vasas Tímea, gondozó

Gurbainé Kuba Katalin, gondozó

Zelenyánszki Györgyné, gondozó

Csongrádiné Nagy Györgyi, gondozó

Balázs Mátyásné, gondozó

Kruzsicz Tünde, gondozó

A kitüntetéseket Bátori Zsuzsanna, a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ intézményvezetője.

Az ünnepélyes átadó után Nagy Róbert és Liszi Melinda operett énekesek előadása következett, majd Dr. Csicsely Ilona pohárköszöntőjével zárult a az esemény.

(Fotó: behir.hu)

További programok »

FEL