Ki jogosult a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira?

2022. június 25. 06:24 | behir

Rehabilitációs ellátásra, vagy rokkantsági ellátásra lehet jogosult az a 15. életévét betöltött megváltozott munkaképességű személy, akinek az egészségi állapota 60 százalékos vagy kisebb mértékű.

A jogosultság további feltétele a kérelem benyújtását megelőző 5 évben 1095, 10 évben 2555, illetve 15 éven belül legalább 3650 napon át fennálló biztosítási jogviszony.  Lényeges az is, hogy a kérelmező az ellátás megállapításának kezdő napján keresőtevékenységet nem végezhet, és rendszeres pénzellátásban sem részesülhet.

A rehabilitációs hatóság komplex minősítése keretében hozott javaslatától függ az, hogy a megváltozott munkaképességű személy részére rehabilitációs vagy rokkantsági ellátás állapítható meg. Fontos tudni, hogy ezen ellátások nem minősülnek saját jogú nyugdíjnak.

A rehabilitáció nem csak orvosi, hanem szociális, képzési, foglalkoztatási és egyéb tevékenységek komplex rendszere. A rehabilitáció kiemelt célja a megváltozott munkaképességű személy munkaerőpiaci integrációja, megfelelő munkahelyen történő foglalkoztatásra való felkészítése, és a képességének megfelelő elhelyezés biztosítása.

Rendkívül kedvező, hogy a megváltozott munkaképességű személyek a rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás megállapítását követően akár napi 8 órában, jövedelemkorlátozás nélkül dolgozhatnak, emiatt az ellátást nem kell megszüntetni.

A rehabilitációs ellátás a rehabilitációhoz szükséges időtartamra, legfeljebb 36 hónapra állapítható meg, azonban annak lejártakor, a jogosultsági feltételek fennállása esetén, ismételten kérelmezhető.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos további információ elérhető a kormányhivatal Békéscsaba, Munkácsy u. 4. sz. alatti rehabilitációs ügyfélszolgálatán.

 

Dávid Ferenc főosztályvezető

Békés Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

További programok »

FEL