Kerékpárforgalmi útvonal kialakítása, korszerűsítése Békéscsabán.

 

 „Kerékpárforgalmi útvonal kialakítása, korszerűsítése Békéscsabán, a városközpont és Fényes városrész között”

TOP- 6.4.1-16-BC1-2017-00001

Jelen konstrukció a városi, városkörnyéki és településközi közlekedési rendszereket szerves egésznek tekinti és lehetőséget kínál a közlekedési feltételek és módok komplex, egymást erősítő, a fenntartható fejlődést és fenntartható közlekedést szolgáló fejlesztésére a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) határain belül.

 

A projekt elszámolható összköltsége 365.000.000,- Ft.

 

A projekt megvalósítás tervezett időtartama: 2017. október 1. – 2019. december 31.

A kiviteli munkálatok 2018. július 2-án kezdődnek meg, befejezésének tervezett időpontja 2019. szeptember 30.

A korszerűsíteni és megvalósítani kívánt kerékpárforgalmi létesítmények Békéscsaba és térsége kerékpárforgalmi hálózatának fontos elemei. Kapcsolatot létesítenek a városközpont és Fényes városrész között, áthaladva a város legnagyobb lakótelepén, a József Attila lakótelepen.

A megvalósítani tervezett projekt elemei: a meglévő Dózsa György úti – Corvin utcai – Lencsési úti kerékpárforgalmi létesítmények korszerűsítése, új kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítása a Lencsési út – Magyar utca útvonalon.

A fejlesztéssel érintett kerékpárforgalmi útvonal elemei:

 • Dózsa György úti szakasz – meglévő önálló egyoldali, kétirányú kerékpárút korszerűsítése, szélesítése 2 méter szélességűre.
 • Corvin utcai szakasz – önálló egyesített egyoldali, kétirányú gyalog- és kerékpárútként kerül korszerűsítésre.
 • Corvin – Bánát utca csomóponti átvezetés – már projekt megvalósítás szakaszában álló TOP-6.1.5-15-BC1-2016-00001 azonosító számú pályázati támogatással, az elfogadott átépítési terv szerint jelzőlámpás csomópont kerül kialakításra.
 • Lencsési úti szakasz a Mester utcáig – szükség szerinti kisebb felújítás a Diófás utcáig, onnan korszerűsítés.
 • Lencsési úti szakasz a Mester utcától a Magyar utcáig – a gépjárműforgalomtól elválasztott kerékpárforgalmi létesítmény építése során az út bal oldalán a járda és az árok átépítésével, önálló egyoldali, kétirányú egyesített gyalog- és kerékpárút létesítése.
 • Magyar utca lakott területi szakasza –önálló, egyoldali, kétirányú egyesített gyalog- és kerékpárút létesítése az utca bal oldali határvonala mentén az utolsó buszmegállóig, ahol kialakításra kerül az akadálymentes járdakapcsolat a buszperonhoz, valamint a kerékpárforgalmi létesítmény típusváltása. Az addig önálló, egyoldali, kétirányú elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút kerékpáros nyomként folytatódik.
 • 0135 hrszú külterületi út – lakott területen kívüli szakaszán kerékpáros nyom létesül a Fényes városrészig.

 

A kerékpárforgalmi útvonal kialakításával párhuzamosan csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos beavatkozás, korszerűsítés is történik:

 • A Dózsa György úti és Corvin utcai átépítendő kerékpárút szakasz alatti csapadékvíz csatorna javítása, továbbá a nyitott folyóka helyett rácsos folyóka kerül beépítésre.
 • A Magyar utcában a bal oldalon a vasúti átjáró előtti részig teljesen új zárt csapadékvíz elvezető rendszer kerül kialakításra.
 • Borjúréti csatorna áteresz támfalas lezárással meghosszabbításra kerül.
 • A Lencsési úton a volt ifjúsági táborral párhuzamos szakasza önálló belvíz öblözetet alkot, itt a nyílt árok helyett zárt csapadékvíz-csatorna épül.

 

A kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztéséhez kapcsolódó építési munkák 2018. július 2-án kezdődnek meg a Dózsa György úti szakasz építésével.

Forgalomkorlátozás:

Az útépítési munkák helyi forgalomkorlátozás mellett folytatódnak.

 • Az érintett kerékpárút szakasz teljes lezárásra kerül. Ezen időszak alatt a kerékpáros forgalom a Bánszki és a Villim utcák között, a párhuzamos Felső-Körös sorra és a Damjanich utcákra kerül átirányításra.
 • A munkavégzés alatt a Dózsa György utat a kerékpárosok nem használhatják.
 • Számítani kell szakaszos félpályás útlezárásra, jelzőőrös forgalomirányításra, illetve váltakozó irányú jelzőlámpás szabályozásra.

A fejlesztéssel érintett útvonalon az előrehaladásnak megfelelően a kiviteli munkák befejezéséig szakaszosan számítani kell forgalomkorlátozásra. Továbbá az építési anyagok beszállítása miatt a tehergépjármű forgalom megnövekedhet.

Kérjük az erre közlekedőket, vezessenek óvatosabban, vegyék figyelembe a kihelyezett közúti táblák utasításait, legyenek türelmesebbek.

A kivitelező folyamatosan tájékoztatja az érintett ingatlantulajdonosokat a tervezett beavatkozásokról.

 

A területeken dolgozó felelős kivitelező:

Swietelsky Magyarország Kft. konzorciumvezető

                                   5600 Békéscsaba, Ipari út 44.

                          Forgút Bt. konzorciumi tag

                                    5600 Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár u. 10-12

 

 

A projekttel kapcsolatos bejelentések, kérdések, észrevételek e-mailben a bcsvarosfejlesztes@bcsvarosfejlesztes.hu címre, illetve postán, személyesen a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Szent István  tér 10. sz., 1. emelet 2/A. iroda küldhetők. (Levélben tett bejelentés esetén ne maradjon el az értesítési cím pontos megjelölése.)

 

 

 

 

Megosztás:

Címke: , ,