IV. Öngondoskodás

2018. március 9. 18:53 | behir.hu

Hogyan működik ma Magyarországon a kötelező társadalombiztosítás?

Magyarországon a kötelező társadalombiztosítás lényegében „felosztó-kirovó” elven működik, vagyis a munkavállalók, foglalkoztatottak, egyéni vállalkozók, azaz biztosítottak, valamint a munkaadók, foglalkoztatók által tárgyévben befizetett járulékokat, hozzájárulásokat folyamatosan a társadalombiztosítási ellátások (egészségügyi szolgáltatások, táppénz, nyugdíj, stb.) kifizetésére, finanszírozására fordítják.

 

Betegség, gyermekek nevelése, gondozása, időskor elérése esetén milyen színvonalú társadalombiztosítási ellátásokra számíthatunk?

Betegség, szülés, időskor elérése esetén a korábbi kereset, kieső jövedelem részleges pótlása történik meg. Így például betegség esetén a korábbi jövedelem 50-60 százalékát kaphatjuk maximum 1 évig, szülés esetén pedig 70 százalékos mértékű TB ellátás, CSED, GYED folyósítható. Időskor elérése esetén jelenleg átlagosan az aktív időszak nettó keresetének mintegy 60 százalékára szereznek jogosultságot öregségi nyugdíj címén. Az ellátások minimum és maximum összege is részben meghatározott, azonban minden esetben függ a ledolgozott évektől, azaz a biztosítási időtől, szolgálati időtől, a befizetett járulékoktól.

 

A kötelező társadalombiztosítás mellett miért van szükség öngondoskodásra?

Hazánkban évről-évre csökken a népesség száma, ugyanakkor a születéskor várható élettartam növekszik, ezért a népmozgalom mutatói, a demográfiai adatok alapján is szükséges az egyéni felelősség és öngondoskodás szerepének növelése.

Társadalmi és gazdasági szempontból is különös fontos

 • a szemléletváltás,
 • pozitív gondolkodásmód,
 • a munka szerepének felértékelődése,

hiszen a jelen és jövő biztonsága csak így teremthető meg, az állam, a társadalom és az egyén közös szerepvállalásával.

 

Hogyan alakul Magyarországon a népesség, a foglalkoztatottak, illetve az inaktívak száma?

 • Magyarország népességének a száma 2018. január 01-jén 9 millió 778 ezer 371 fő
 • a foglalkoztatottak száma 2018. október – 2018. decemberben 4 millió 481 ezer fő
 • foglalkoztatási ráta: 69,5%,(15-64 éves korosztály),
 • munkanélküliek száma 2018. október – 2018. decemberben 167 ezer fő,
 • munkanélküliségi ráta 3.6%,
 • öregségi (jellegű) nyugdíjasok száma 2017. június hónapban 2 millió 21 ezer 570 fő
 • rokkantsági és rehabilitációs ellátásokban részesülő személyek száma 348 077 fő

A fenti adatok is szükségessé teszik a jövő biztonsága érdekében a tervezést, előtakarékoskodást, az állam által is támogatott öngondoskodási lehetőségek megismerését, támogatások, kedvezmények igénybe vételét.

Melyek az öngondoskodás lehetséges intézményesített formái?

 • Önkéntes Kölcsönös Biztosítópénztárak (nyugdíjpénztárak, önsegélyező pénztárak, egészségpénztárak),
 • nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ),
 • foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatói intézmények ,Tartós Befektetési Szerződés (TBSZ), üzleti biztosítás, nyugdíjbiztosítás, stb.

 

Mit kell, mit érdemes tudni az Önkéntes Kölcsönös Biztosítópénztárakról?

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak intézményes formát adnak az öngondoskodásnak. A pénztár természetes személyek által a függetlenség, kölcsönösség, a szolidaritás és az önkéntesség elve alapján létrehozott, társadalombiztosítási ellátásokat kiegészítő, pótló, illetve ezeket helyettesítő szolgáltatásokat, továbbá az egészség védelmét elősegítő ellátásokat szervező és finanszírozó társulás. A pénztár szolgáltatásait rendszeres tagdíjbefizetésekből, egyéni számlavezetés alapján szervezi, finanszírozza, illetve nyújtja. Az önkéntes nyugdíjpénztárak minimum 10 éves tagsági viszonyt (várakozási időt) követően fizetnek, illetve a nyugdíjkorhatár elérésével nyújtanak szolgáltatást tagjaiknak, vagy azok közeli hozzátartozójának. A pénztár alapszabályában meghatározott mértékű minimum tagdíj-befizetési kötelezettséget kell teljesíteni (pl. 5  000 Ft/hónap, 60  000 Ft évente).

Az önsegélyező pénztár kiegészítő önsegélyező szolgáltatásként nyújthat például gyermek születéséhez kapcsolódó ellátásokat, munkanélküliségi ellátásokat, betegséghez, egészségi állapothoz kapcsolódó segélyeket.

Az egészségpénztár életmódjavító egészségpénztári szolgáltatásként nyújthat például természetgyógyászati szolgáltatást, sporteszköz vásárlásának támogatását, továbbá különböző prevenciós szolgáltatásokat.

Adó-visszatérítés formájában minden évben kedvezmény jár az önkéntes pénztárakba befizetett összeg után (20 százalék, évente maximum 150.000 Ft).

 

Milyen előnyöket biztosít a nyugdíj-előtakarékossági számla?

Kifejezetten a nyugdíjcélú megtakarítások elhelyezését támogatja az állam ebben a konstrukcióban. A számlán tetszőleges ütemezésben és mennyiségben helyezhető el pénz. Az egyéni befizetések után adókedvezmény jár, amely jelenleg az adott évben befizetett összeg 20 százaléka, de évente maximum 100.000 Ft, illetve annak, aki 2020 előtt eléri a nyugdíjkorhatárt akár évi 130.000 forint.

 

Hogyan segít az állam?

Foglalkoztatás, öngondoskodás:

 • adókedvezmények,
 • munkaerőpiacra lépők kedvezményei, családok támogatása, stb.

Társadalombiztosítás:

 • intézményrendszer fejlesztése,
 • állami garancia, stb.

 

Békéscsaba, 2019. február

Forrás: http://www.ksh.hu

https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem

A társadalombiztosítás szerepe napjainkban – 2019, Dávid F.

 

A jövő biztonsága

Zebrazsaruk – újratöltve

Ebben a hónapban, a reggelente munkába indulók megnövekedett autós, kerékpáros és gyalogos forgalomra számíthatnak. Fél nyolc körül már sűrű a közlekedés az iskolák környékén. A zebrazsaruk a baleset-megelőzési bizottság jóvoltából a megyeszékhelyen, a Dobozi úton segítenek a diákoknak.
2019. szeptember 4. 15:18
FEL