Időközi választás Békéscsaba 4. számú választókerületében – választási közlemény

2022. június 26. 06:24 | behir

Dr. Bacsa Vendel jegyző, a választási iroda vezetője az alábbiakban ad tájékoztatást a békéscsabai 4. számú egyéni választókerületben 2022. június 26. napjára kitűzött időközi önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról.

 

A szavazás ideje

Szavazni 2022. június 26. napján reggel 6.00 órától 19.00 óráig lehet. A 19.00 órakor sorban álló választópolgárok még szavazhatnak, azonban ezután a szavazatszámláló bizottság a szavazást lezárja.

 

A mozgóurnás szavazás

A mozgásában gátolt választópolgárnak még a szavazás napján is van lehetősége mozgóurnát kérni 12.00 óráig a www.valasztas.hu oldalon keresztül elektronikusan vagy írásban az illetékes szavazatszámláló bizottságnál. A választópolgár kizárólag saját szavazókörének illetékességi területére kérhet mozgóurnát.

 

A szavazókörök

Minden választópolgár csak a számára kijelölt szavazókörben adhatja le szavazatát. A szavazás napját megelőzően kipostázott valamennyi értesítőn feltüntetésre került a választópolgár szavazókörének pontos címe. Kérjük, figyelmesen olvassák el az értesítést, aki ugyanis nem a számára kijelölt szavazókört keresi fel, azt a szavazatszámláló bizottság visszautasítja a szavazástól. A szavazóhelyiségben a választópolgárok csak a választójoguk gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhatnak.

 

A választópolgár azonosítása

A szavazást megelőzően a szavazatszámláló ellenőrzi a választópolgár

 • személyazonosságát és
 • személyi azonosítóját (korábbi elnevezéssel: személyi számát) vagy lakcímét.

A szavazni kívánó állampolgároknak ehhez az alábbi – magyar hatóságok által kiállított – okmányokat kell bemutatniuk:

 1. a) személyazonosság igazolására:
 2. aa) személyazonosító igazolvány,
 3. ab) útlevél vagy
 4. ac) (kártya formátumú) vezetői engedély
 5. b) személyi azonosító igazolására:
 6. ba) lakcímet igazoló hatósági igazolvány (a hátoldala a személyi azonosítót igazolja)

vagy

 1. bb) hatósági bizonyítvány vagy igazolás a személyi azonosító jelről
 2. c) lakcím igazolására:
 3. ca) lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 4. cb) lakcímbejelentő lap Átvételi elismervény része, amelyet a hatóság érkeztetett vagy
 5. cc) lakcím igazolására is alkalmas személyazonosító igazolvány (olyan régi típusú

személyazonosító igazolvány, amely érvényes lakcímbejegyzést is tartalmaz).

 

A szavazás

A választópolgár azonosítását követően a szavazatszámláló bizottság lebélyegzi a szavazólapot és átadja a választópolgárnak. Ennek megtörténtét a választópolgár köteles a névjegyzékben saját kezű aláírásával igazolni. Az aláírás megtagadása esetén a szavazatszámláló bizottság a választópolgárt visszautasítja. A szavazólap az előzetesen kisorsolt sorrendben tartalmazza a jelöltek nevét.

Szavazni kizárólag személyesen lehet. A szavazáshoz – titkosságának biztosítása érdekében – szavazófülke áll rendelkezésre, de annak használata nem kötelező. Aki nem tud olvasni, testi fogyatékossága van vagy egyéb ok akadályozza a szavazásban, más választópolgár – ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes – segítségét veheti igénybe. Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet. Ha a választópolgár a szavazólap kitöltését elrontotta, és ezt az urnába helyezése előtt jelzi, a bizottságtól a rontott szavazólap helyett – egy alkalommal – másik szavazólapot kérhet. A szavazólapot az urnába kell dobni. A szavazólaphoz kapott boríték használata nem kötelező.

Dr. Bacsa Vendel jegyző, a választási iroda vezetője

További programok »

Itthon

Takács Árpád koordinálja a Békés megyei gázkitermeléssel összefüggő feladatokat

A kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé, valamint kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánította a Békés megyei Nyékpuszta nem hagyományos földgázmező további kutatását, fejlesztését célzó Corvinus projektet. Orbán Viktor miniszterelnök a beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű ügyekben a koordinációs feladatok ellátására Takács Árpád Békés megyei főispánt jelölte ki.
19:39
FEL