Glokális sarok: Egy csónakban evezünk!

2021. november 13. 11:00 | behir

Milyen hatással van gyorsan változó világunk Békéscsabára és csabaiként tudjuk-e ezeket a változásokat befolyásolni? A rovat a nagyvilágból érkező impulzusok által alakított és arra reflektáló helyi ügyeinket vizsgálja az ökológiai fenntarthatóság szemüvegén keresztül.

A szükségleteink kielégítését akadályozó problémákat igyekszünk saját magunk megoldani. A közösségi szükségleteket korlátozó problémákat már közös célok mentén, közösen kell, hogy megoldjuk. Mikszáth mondta: „Sok széthúzó ember nagy gyengeség: kevés egy célra tartó ember is nagy erő velök szemben. Hát még a sok egy célra tartó ember!”.

Az éghajlatváltozás következményei: az élelmiszertermelést fenyegető változó időjárás, a katasztrofális áradások, tengerszint emelkedés, globális kiterjedésűek és példátlan intenzitással sújtanak le. Alapszükségleteink, mint az élelmiszer, a víz és hajlékaink veszélyben vannak. Ma már nem kérdés, hogy mi a közös cél: a globális problémákat okozó üvegházi gázok kibocsátásának drasztikus mérséklésével csökkenteni a felmelegedést.

A helyi problémákat helyben érdemes orvosolni. A globális problémákat a közös célokat kitűző, konszenzussal rendelkező döntéshozók tudják a leghatékonyabb módon megoldani. Az éghajlatváltozás elleni küzdelemben a világ minden kormányának meg kell ragadnia a lehetőséget, hogy együttműködve egymással, közösen határozzák meg az éghajlati célokat, és közösen hajtsák végre a globális klímapolitikát.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete, a világ egyetlen globális szervezeteként élen jár az országhatárokon átnyúló problémák kezelésében. A felmelegedés megakadályozására alakult együttműködés keretében a tagállamok az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésével kapcsolatos szabályozási keretek és környezetvédelmi szabványok kidolgozását vállalták a 2020-as évek politikáiban.

A vállalásokat viszont teljesíteni kell. Ebben segítsünk itt, helyben döntéshozóinknak, ők meg a világnak. Amennyire egységesen fellépünk most a glasgowi klímacsúcson a szénkibocsátást kikérve magunknak, ugyanennyire legyünk résen és szólaljunk meg, ha a vállalások elmaradnak. A kontroll hasznos, hogy összehangoljuk, megváltoztassuk vagy célirányosan irányítsuk cselekedeteinket. Emeljük az erőfeszítés szintjét, fókuszáljunk a lényegre.

Közben mutassunk példát is döntéshozóinknak. Nem csak mondjuk, csináljuk is. Legyünk klímatudatosak: fogyasszunk kevesebbet, hozzunk létre szénnyelőket. Egy csónakban evezünk. Az együttműködés nem megállapodást jelent, hanem közös munkát a nagyobb jó előmozdítása érdekében.

Gondolkodjunk globálisan, cselekedjünk lokálisan!

Dr. Duray Balázs

További programok »

FEL