Félidőben a fenntartható városi közlekedésfejlesztés megvalósítása

2018. április 19. 18:27 | Bugyi Diána

„Fenntartható városi közlekedésfejlesztés megvalósítása Békéscsabán a Körte sor – Gyulai úti, a Berényi úti és a Pataky László – Franklin utcai kerékpárforgalmi létesítmény létrehozásával”

TOP- 6.4.1-15-BC1-2016-00001

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a projektet a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében valósítja meg.

A projekt elszámolható összköltsége 813.000.000,- Ft, a támogatás 100%-os intenzitású.

A projekt megvalósítás tervezett időtartama: 2016. október 01. – 2018. december 31.

 

A kiviteli munkálatok 2017. szeptember 25-én kezdődtek, a befejezés tervezett időpontja 2018. szeptember 30.

A kiviteli munkák előrehaladásával az alábbi munkák valósultak meg:

 

  • Körte sori és Gyulai úti kerékpárút létesítése

A kivitelezési munkák előrehaladásával a Gyulai úton a CsabaPark bejáratától a Körte sor irányába 450 méter hosszan elkészült a kerékpárút. Megépítésre került a Gyulai úton a Körte sor és a körforgalom közötti, a Körte sor Gyulai út és a Reál C+C Áruház bejárata közötti, valamint a Gyulai út és a Degré utca közötti szakaszon közel 50 százalékban a nyílt árok helyén a zárt csapadékvízelvezető csatorna.

A Gyulai úton a körforgalomig a még befejezésre váró szakaszokon közműkiváltásokat követően folytatódnak a kerékpárút építési munkálatok.

A Körte sori szakaszon megkezdődött a csatorna fölé kerülő kerékpárút alaprétegének kialakítása és a csatorna fölötti rétegek kialakítását követően a kerékpárút végleges megépítése. A kivágott fák pótlása céljából facsemeték ültetésével és a projektterület környezetének rendbetételével folytatódnak a kiviteli munkálatok.

 

  • Berényi úti önálló kerékpárút

Megtörtént a 30-as beton csapadékvíz rendszer kiépítése tisztító aknákkal, illetve a terveknek megfelelő víznyelőkkel a Dessewffy utcától a Szarvasi útig. Ezen a szakaszon a meglévő házi csapadékvíz kikötések az új rendszerbe a terveknek megfelelően bekötésre kerültek. A kerékpárúton kívül eső víznyelő és tisztító aknák tervezett beton gallérjai kiépítése folyamatosan történik.

Kerékpárút szerkezet építése történt meg, kisebb megszakításokkal a Széna utca - Mokry utca, Munkás utca és a Vígasz utca közötti szakaszokon, a Vígasz utca és a Szarvasi út közötti szakaszon folyamatban van. A Mokry - Munkás utcai szakasz ebben az évben kerül megépítésre. A hiányzó szakaszon a kisfeszültségű hálózat áthelyezését követően fog a kivitelezés folytatódni, várhatóan május végétől kezdődően.

A kapubejárók szegélyezése és végleges megépítése folyamatosan történik, illetve a végleges tereprendezés a kivitelezési határidőig lesz esedékes a teljes szakaszon. A kivágott fák pótlása céljából facsemeték ültetése megtörtént.

 

  • Pataky László utcai kerékpárút és Franklin utcai kerékpársáv

A Pataky László utcában a 30-as beton csapadékvíz csatorna építése megtörtént a vasút és a Franklin utca között. A kerékpárút is megépítésére került a Stromfeld és Franklin utca között. Ezen szakaszon az új kapubejárók is elkészültek a terveknek megfelelően. A Stromfeld utca és a Szarvasi út között kettő rövid szakasz kivételével az útalap elkészült. A 30-as beton csapadékvíz csatorna megépült a Szarvasi út és a vasút között. A Stromfeld u. buszmegálló mögött és a volt „deltavágány” területén várhatóan májusban folytatódik a kivitelezés.

A Stromfeld utcánál az új buszmegálló is elkészült és átadásra került a forgalomnak. A mögötte tervezett gyalog- és kerékpárút szakasz megépítése várhatóan május végén kezdődik.

A 30-as beton csapadékvíz csatorna megépült a Szarvasi út és a vasút között.

Elkészült a Franklin utca és a Pataky László utca csomópontban a kerékpárút átvezetések útalapja. A Franklin utcában a fakivágások megtörténtek, a további munkák a kisfeszültségű és közvilágítási oszlopok áthelyezésével fognak folytatódni május hónapban. Az oszlopok áthelyezése után kezdődik meg az út szélesítése a páratlan számozású oldalon. A 8 méterre kiszélesített útburkolat két szélén irányhelyes zárt kerékpársáv kerül kijelölésre. A Szepesi és a Bessenyei utcáknál gyalogátkelőhely is felfestésre kerül.

 

Jelenleg a megépült részeken a kerékpárutak lezárásra kerültek, figyelemfelkeltő és figyelmeztető táblák lettek kihelyezve.

 

A kerékpárutak létesítésével közvetlen érintett ingatlantulajdonosok észrevételeit, panaszait megvizsgáljuk és a projekt keretein belül a lehetőségek szerint megoldást keresünk azokra.

 

A lakosok türelmét és megértését köszönjük.

 

További információ kérhető:

Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.

Telefon: 06 +36/66/241-791

E-mail: bcsvarosfejlesztes@bcsvarosfejlesztes.hu

További programok »

FEL