Járvány és szakképzés - a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara javaslatai

2020. április 6. 08:47 | behir

Összefoglaló a kamara szakképzéssel kapcsolatos információból.

Az alábbiakban pontokba szedve tesszük közzé a kamara javaslatait a szakképzésben tanulókkal kapcsolatban.

1. Egy szülőnek akkor is jogában áll gyermekét otthon tartani, ha egy cég, ahol a tanuló a gyakorlatát végzi, minden járványügyi előírást betart. Ezzel együtt az elmaradt gyakorlatot a következő tanév megkezdéséig pótolni kell, így amennyiben ez a járvány miatt nem megoldható, a képzőhelynek digitális munkarendre kell átállnia.

2. Ha a tanuló az esetleges tömbösített iskolai munkarend miatt csak az év végén végezheti el a szakmai gyakorlati tömböt, a cégnek a tanítási év végén kell leoktatni a szakmai gyakorlati anyagot. A cégnek a tanuló digitális, otthoni munkarendjétől függetlenül is fizetnie kell a havi tanulói juttatást, a szerződés alapja ugyanis a tanuló iskolai jogviszonya. Ebben az esetben a cégnek nem kell a tanuló kedvezményes étkezését biztosítania, az csak a ténylegesen a cégnél töltött gyakorlati napokon él. A cég arra az időszakra is lehívhatja a normatívát, amikor a tanuló elméleti képzésben vesz rész digitális munkarendben.

3. Amennyiben a KATA-s vállalkozó szüneteltetni kényszerül a vállalkozását, a tanulószerződéses diákokkal kapcsolatban a szakképző iskolát kell felkeresnie. Az iskola köteles átvállalni a szakmai gyakorlat biztosítását, akkor is, ha nem rendelkezik tanműhellyel.

4. Cégbezárás esetén megtarthatók a tanulószerződéses tanulók, amennyiben a cégtulajdonos vállalja az otthonról, digiális munkarendben folytatott oktatást. A tanulói juttatást és a kedvezményes étkezést digitális munkarend esetén is biztosítani kell, az állami normatíva ugyanis független a cég bevételétől.

A kép forrása: kamaraonline.hu

5. Járványügyi intézkedésekként a következők javasoltak: Egy munkaállomásnál egy tanuló legyen. Tartani kell a tanulók között a min. 1 m-es távolságot. Meg kell oldani a tanulók elkülönített étkeztetését és átöltözését. Az iskolában benn lévő tanulók csoportja 5 főből állhat – ez alapján vélelmezzük, hogy a gyakorlati képzőhelyen sem lehet a csoport összetétele 5 főnél több. Biztosítani kell a tanuló számára is mindazon védőfelszereléseket, amelyek az alkalmazottak számára is elő vannak írva.

6. A távoktatás természetesen nem egyenértékű a személyes gyakorlattal. A járvány ideje alatt azonban a tanulóknak olyan projektfeladatot lehet adni, amelyben kidolgozhatja, hogyan végezné el a munkát. Ebben az interneten fellelhetú oktatófilmek is segítséget jelenthetnek. 

7.  A cég a digitális gyakorlati oktatást "részvétel digitális munkarendben" címmel tüntesse fel a jelenléti ívben. Amennyiben a tanuló gyakorlati napon iskolájának tömbösített elméleti képzésén vesz részt, úgy ezt kell feltünteni a jelenléti íven.

8. Ha egy cég a digitális munkarend szerinti gyakorlati oktatást választotta, az elküldött és ellenőrzésre visszaküldött feladat igazolásának több módja is lehet. Akinek eddig is volt hozzáférése a KRÉTA rendszerhez, ide is írhat be házi feladatot. Lehet használni különféle távoktatási alkalmazásokat (Discord, 8x8, Zoom, Facebook Live, Google Docs, Google Drive, Google Űrlapok, Google Meet, stb.)

Forrás: Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

 

FEL