Dürgésre készülődnek a túzokok

2019. április 3. 14:04 | behir

A túzok a Körös-Maros Nemzeti Park címerállata. Nem véletlenül, ugyanis az ország egyik legnagyobb állománya éppen itt található.
 
 A legtöbb túzok a Dévaványai-Ecsegi pusztákon él, de életképes, számottevő állományai vannak a Kis-Sárréten és a Csanádi pusztákon is – olvasható a nemzeti park honlapján. Mint írják, a Kis-Sárrét túzokjai a XX. században hasonló viszontagságokon mentek keresztül, mint az országos állomány. A két világháború közötti több százról az 1980-as évekre mindössze 10-12 példányra csökkent az itteni túzokállomány.
A Körös-Maros Nemzeti Park megalakulása (1997) óta lassú, de folyamatos létszámemelkedést rögzíthettünk. Jelenleg Mezőgyán és Zsadány térségében a dürgési időszakban 30-35 példány, Vésztőn, Mágor-puszta környékén pedig 40-45 példány tartózkodik.
 
A kis-sárréti túzokok az államhatáron átnyúló puszták és mezőgazdasági területek adottságait kihasználva romániai területeken is megjelennek, akár szaporodási időszakban, akár azon kívül. Az igazgatóság határmenti, magyar- román kapcsolatainak köszönhetően az utóbbi években már több adattal rendelkezik a határon túli túzokokról is.
 
Egy ilyen veszélyeztetett, nehezen alkalmazkodó faj esetében, mint a túzok, alapvető fontosságú a kisebb, de életképes állományok megőrzése, fenntartása. A fajmegőrzés egyik záloga az, hogy a nagyobb létszámú állományok mellett a kisebbekre is odafigyeljünk. Ennek fontos lépése a romániai kapcsolatok tartalommal való megtöltése. A KMNPI a vagyonkezelésében lévő területeken lucerna-telepítésekkel, repcevetésekkel igyekszik a túzokok számára megfelelő élőhelyet teremteni.
 
A tradicionális dürgőhelyeken már most, március végén gyülekeznek a kakasok, sőt dürgés is megfigyelhető. A tojók szintén a dürgőhelyek környékén mozognak. A tájegység abból a szempontból is sajátos, hogy akár Mezőgyánban, akár Vésztőn, egy jó távcső segítségével közútról is megfigyelhetjük a túzokok tavaszi nászát.

 

Forrás: KMNP

FEL