Családi pótlék főiskolai, egyetemi tanulmányok esetén

2017. szeptember 2. 10:11 | Mikóczy Erika

Családi pótlék (iskoláztatási támogatás) a közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a gyermek a huszadik - sajátos nevelési igényű tanuló a huszonharmadik - életévét betölti.

 

A köznevelési intézményben befejezett tanulmányokat követően a felsőfokú oktatási intézménybe felvételt nyert gyermekek vonatkozásában nagyon sok érintett ügyfél nincs tisztában azzal, hogy a felsőfokú oktatási intézmények - főiskolák, egyetemek - nem tartoznak a köznevelési intézmények (pl. általános iskola, gimnázium, szakközépiskola) közé.

 

Amennyiben a gyermek felsőfokú tanulmányokat folytat, utána a szülő már nem jogosult családi pótlékra. Ugyanakkor, ha van másik olyan gyermek a háztartásában, akire tekintettel családi pótlékban részesül, a családi pótlék összegének számítása szempontjából a felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermek figyelembe vehető. Az erre irányuló kérelmet – a hallgatói jogviszony igazolásának csatolásával - az első fokú hatósághoz be kell nyújtani. Az összeg megállapítása szempontjából azt a vérszerinti, örökbe fogadott vagy nevelt gyermeket lehet figyelembe venni, aki felsőoktatási intézményben első felsőfokú szakképzésben, első alapképzésben, első mesterképzésben vagy első egységes osztatlan képzésben részt vevő hallgató és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik.

 

A kérelem késedelmes benyújtása esetén visszamenőleg legfeljebb két hónapra lehet megállapítani az ellátást, ha a jogosultsági feltétel ettől az időponttól kezdve fennáll. Ha a gyermekre tekintettel 2017. június 30. napjával bezárólag megszüntetésre került a családi pótlék, és tanulmányait a felsőoktatási intézményben megkezdte, úgy a gyermek a 2017. szeptember hónapban benyújtott kérelem esetén 2017. július 01. napjától a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe vehető lesz, azaz kedvezőbb összegű ellátás jár.

 

A hallgatói jogviszony fennállásának ideje alatt bekövetkező jogosultságot érintő változást (pl.: hallgatói jogviszony szüneteltetése, megszűnése, rendszeres jövedelem megszerzése, háztartásból kikerülés, stb.) 15 napon belül a folyósító szervnek írásban be kell jelenteni.

 

Dávid Ferenc, főosztályvezető-helyettes

Békéscsabai Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

További programok »

FEL