A családi pótlék

2018. március 10. 07:52 | behir

A gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez az állam havi rendszerességgel járó nevelési ellátást vagy iskoláztatási támogatást, azaz családi pótlékot nyújt.

 

A családok segítése, a családi élet biztonságának, a gyermekvállalás feltételeinek, valamint a család és a munka összeegyeztetésének javítása az állam egyik legfontosabb feladata. A családnak nyújtott ellátások az állam részéről biztosított olyan támogatások, amelyek elismerve a család és a gyermekvállalás fontosságát - jövedelmi helyzettől függetlenül - a gyermeket nevelő szülőt illetik meg.

 

A nevelési ellátás a gyermek születésétől a tankötelezetté válása évének október 31-éig jár az ügyfél részére. Az iskoláztatási támogatás a tankötelessé válás évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára, valamint a tankötelezettség megszűnését követően közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a gyermek a 20. életévét, sajátos nevelési igényű gyermek pedig a 23. életévét betölti.

 

A családi pótlék összege függ a nevelt gyermekek számától, a gyermekek egészségügyi állapotától, valamint az egyedülállóságtól. Egyedülállónak az a személy minősül, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa.

 

A családi pótlék havi összege például egygyermekes család esetén 12 200 forint, kétgyermekes család esetén gyermekenként 13 300 forint, három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 16 000 forint, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén 25 900 forint.

 

A családi pótlék iránti kérelmet elbíráló szerv a kérelmező lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes járási hivatal. A Családtámogatási Osztály Békéscsabán a Szabadság tér 7-9. sz. alatt érhető el. További hasznos információk: https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/

 

Dávid Ferenc főosztályvezető

Békéscsabai Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

 

További programok »

FEL