Csabaiak a karlsbadi gyógyfürdőben: Bejelentkezés gyógyüdülésre

2021. június 6. 08:45 | behir

Honnan tudhatjuk, hogy mely Békés megyeiek és csabaiak nyaraltak Karlsbadban? Egyrészt az egykori helyi lapokból.

Számunkra az egyik legfontosabb információ, hogy a Munkácsy Mihályt örökbefogadó Reök István is eltöltött itt némi időt 1875 júniusában, s innen írt hosszú levélfolyamot Beliczey Istvánnak, a mezőgazdasági egylet elnökének. A levél a „Békés” című lap hasábjain is megjelent. Ugyanakkor Arany János is rendszeres vendége volt a településnek hosszú éveken át, a hely a Toldi-versekben is fellelhető.

A korábban említett reklámok mellett a lapok társasági rovata is árul el részleteket, innen tudható, hogy „Schrőder Imre cs. és kir. tüzérhadnagy, Gyula  szülötte, Schrőder Kornél ügyvéd fia eljegyezte Pfeifer József ügyvéd, Karlsbad város főpolgármestere leányát, Hanzit.” De gróf Wenckheim Frigyes, kisjenői birtokos és kerületi országgyűlési képviselő is többször megfordult itt az 1890-es években.

Ami a legfontosabb azonban, hogy a fürdőhelyeken vezették azoknak a listáját, akik odaérkeztek gyógykezelés és pihenés céljából. Ezek a nagy iktatókönyvek voltak korabeli szóhasználattal a „kurlisták”, a szállodákban beírták az érkezők adatait, majd ezeket nyomtatásban rendszeresen közölték, így a korabeli polgári társasági élet fontos információs forrásaiként funkcionáltak.

A „Karlsbader Kurlist” 1894 és 1918 között jelent meg helyben, német nyelven, nyomtatásban. Az évben attól függően nyomtatták, hogy mennyi szállóvendég volt a városban. A fő szezon április és szeptember között volt, ekkor naponta adták ki az újabb listákat.

A vendégek zöme Németországból és Ausztriából érkezett. Tágabban értelmezve zömük az Osztrák – Magyar Monarchia területéről, majd a Német Császárságból, s a környező európai országokból. De jöttek számosan az Egyesült Államokból, a balti államokból, Nagy-Britanniából, még Indiából és Ausztráliából is. Rengeteg lengyel és orosz szállóvendég is volt, a legtöbben német hangzású vezetéknevekkel (a keresztneveket gyakran németesítették).

Az 1894 és 1918 között eltelt 24 évből összesen 57 főt számláltunk össze, akiknek a „Gewöhnlicher Aufenthaltsort” (rendes tartózkodási hely) rovatnál Békéscsaba volt megjelölve. Közülük 35-en utaztak egyedül, 61,4%-uk, több, mint a fele az általunk számoltaknak. Ez az 57 fő pedig 32 különböző szállodában foglalt helyet magának. El lehet képzelni, micsoda választék volt e tekintetben!

Szalay Ágnes

További programok »

FEL