Csabai életképek: Mi történt Békéscsabán 100 évvel ezelőtt?

2021. december 4. 14:13 | Ugrai Gábor

Korábban már foglalkoztunk azzal, hogy mi történt városunkban 25 és 50 évvel ezelőtt. Most a Körösvidék című csabai lap segítségével elevenítjük fel, hogy pont 100 évvel ezelőtt mit olvashattak őseink a helyi újságban.

A belpolitikai hírek között szerepelt az a cikk, mely szerint „Többet raboltak a megszálló csapatok, mint amennyi a magyar jóvátétel”. Ebből kiderült, hogy magyar királyi pénzügyminisztériumban előkészületeket tettek a trianoni békében előírt jóvátétel kifizetésére. Közben azonban a hazánkba delegált jóvátételi bizottság kiszámolta a román és a szerb megszállás kárösszegét, melyet 1000 milliárd koronában állapítottak meg. A jóvátétel összege viszont „csak” 70 milliárd korona volt, ezért állapíthatta meg a Körösvidék, hogy „voltaképen még a győzők tartoznak nekünk tekintélyes jóvátételi összeggel”.

Horthy Miklós kormányzó kihallgatásokat tartott száz éve, többek között gróf Bethlen Istvánnal is egyeztetett a választójogi reformmal kapcsolatban. Megírták azt is, hogy az igazságügyi miniszter rendelete szerint a továbbiakban a női rabokat női őrök fogják őrizni. Békéscsabai hír volt, hogy megkezdődött a december 5-én tartandó közgyűlés előkészítése, melynek egyik legjobban várt eseménye a fürdőbizottság beszámolója volt. Ekkor szerepelt a tervezetben az Árpád sor „befásítatlan” részén egy nyári fürdő kialakítása a városban.

Az evangélikus gyülekezet presbiteri gyűlést tartott Szeberényi Lajos Zsigmond és Korossy László elnöklete alatt, melyen a legfontosabb feladat a Koren Pál halálával megüresedett hely betöltése volt, de a lelkészek fizetése is szóba került. Szintén az evangélikus közöséget érintő hír volt, hogy a főgimnáziumban négy tanárnak is emelkedett a bére, hiszen magasabb fizetési osztályba léphettek.

A rendőrségi hírek sem hiányoztak a Körösvidék oldalairól: a Teleki utcából 4 libát loptak el, míg a Hold utca 2. szám alatti épület kamrájába „ismeretlen tettesek betörtek és 20 üveg befőttet, 6-8 kg szilvaizet és 15 kg libazsírt loptak el”.

A városi színházban Csáky Antal színtársulata megtartotta bemutatkozó előadását: Erkel Ferenc Hunyadi László című operáját adták elő. A Körösvidék beszámolója szerint az előadás, kisebb hibáktól eltekintve, nagyon jó volt. Arra kérték azonban a vezetőséget, hogy a fél nyolcra hirdetett előadást ne kezdjék negyed órás késéssel. Az operán sajnos csekély számú közönség vett részt, az újság véleménye ez ügyben az volt, hogy „az opera egy kicsit sok a csabaiaknak”.

További programok »

FEL