Csabai életképek: A békéscsabai Hősök ligete

2021. június 8. 20:35 | Ugrai Gábor

Hazánkban 1924-ben iktatták törvénybe, hogy a hálás nemzet minden év május utolsó vasárnapján „emlékezik meg azokról a hős fiairól, akik az 1914/1918. évi világháború alatt […] életüket feláldozták”.

Békéscsabán az első világháborús Hősi temetőben tartották a megemlékezéseket, de kevésbé köztudott, hogy a sírkerttől nem messze alakították ki a ma már nem létező Hősök ligetét. Bóka István ezredes kezdeményezésére, 1921 januárjában, Berthóty István polgármester vezetésével bizottság alakult annak érdekében, hogy „foglalkozzon azzal a kérdéssel, mint örökíthetné meg Békéscsaba méltó módon azoknak drága emlékét, akik a világháborúban hősi áldozatai lettek városunk fiai közül a hazáért vívott küzdelemnek”.

A tervek szerint a Hősi temető melletti kiserdő területén mintegy ezer gyümölcsfát ültettek volna, melyek terméseiből kívánták fedezni a liget költségeit és a hadiárvák, hadiözvegyek támogatását is. Az elképzelések szerint ide került volna egy hatalmas emlékoszlop, rajta a csabai hősi halottak neveivel. A bizottság egy felhívást is közzétett, melyben arra kéri a csabaiakat, hogy „gyökeres gyümölcsfa sarjhajtásokat” adományozzanak a nemes cél érdekében.

A liget ötlete megvalósult, de sajnos az emlékoszlop elkészítése anyagi okok miatt nem sikerült. 1928-ban maga a kormányzó, Horthy Miklós hirdetett országos mozgalmat olyan ligetek kialakítására, melyekben egy-egy fa mellett egy-egy hősi halott neve és legfontosabb adatai lennének elhelyezve a hozzátartozók adományaiból.

 

A Hősök ligetének helye napjainkban (fotó: Ugrai Gábor)

 

A csabai Hősök ligetét a Szarvasi út és a pesti vasútvonal által határolt háromszögben alakították ki, mely a korabeli térképeken is szerepel. Korniss Géza csabai tanácsnok, egy 1933-ban megjelent cikkében a Csabán megtalálható „üdülést nyújtó közterületek” közé sorolja a Hősök ligetét, de egy év múlva sajnos a ligetet felszámolták. Történt ugyanis, hogy belügyminiszteri rendeletre megszüntették a községi faiskolákat (az orosházi és a szeghalmi kivételével), de az akác- és eperfáknak megkegyelmeztek.

Megyénkben azonban több helyen a mai napig megtalálható a Hősök ligete. Mezőkovácsházán 1929-ben ültettek a 159 elesett hősnek emlékfát és jelölték meg azokat táblával, a fák közül több a mai napig áll, emlékeztetve az élőket az elesettekre. Orosháza Gyopárosfürdő városrészében a tó nyugati oldalán 1932-ben avatták fel az 1156 facsemetéből álló Hősök ligetét, melynek emlékkövét 2009-ben újították fel.

 

Források: https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=92400014.TV&searchUrl=/ezer-ev-torvenyei%3Fpagenum%3D39

8 órai újság, 1933. december 24.

https://library.hungaricana.hu/hu/collection/helyi_lapok_bekesmegye/

További programok »

FEL