Békéscsaba jegyzőjének reakciója az MSZP sajtótájékoztatóján elhangzottakra

2021. július 2. 16:22 | behir.hu

Dr. Bacsa Vendel, Békéscsaba Megyei Jogú Város jegyzőjének reakciója az MSZP békéscsabai szervezetének sajtótájékoztatóján elhangzottakra.

Dr. Bacsa Vendel levelét teljes egészében, változtatás nélkül adjuk közre.

 

„Azt gondolom, most, hogy újra élőben találkozhatunk, a problémák megoldásával kell foglalkoznunk, nem pedig azzal, hogyan lehet ezeket hárítani és lerázni. Szerintem minden hivatalnoknak az a dolga, hogy a békéscsabaiak érdekeit szolgálja és minél hamarabb megoldja a felmerülő kérdéseket. Azt gondolom, hogy a városháza vezetőjének, a jegyzőnek ebben élen kell járnia és példát kell mutatnia – zárta az értékelőt Miklós Attila.”

A fenti sértő és a veszélyhelyzet idején a polgármesteri hivatal mások által elismert helytállását megkérdőjelező idézet az MSZP 2021. június 29-én tarott sajtótájékoztatóján hangzott el. Az elhangzottakkal kapcsolatban a tényszerű tájékoztatás biztosítása érdekében, hallgattassék meg a másik fél is alapon az alábbiakat adom közre.

2015. március 16. óta vezetem Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalát. Az azóta eltelt időszakban a politikusi véleménnyel ellentétben soha, még csak fel sem merült, hogy a polgármesteri hivatal valamely jelentkező feladattal kapcsolatban, hárítani, lerázni igyekezett volna. Minden esetben, ügyben szigorúan szem előtt tartom, hogy a jogszabályokban meghatározott hatásköri kereteken belül járjunk el. Az állampolgárokkal, társszervekkel, civil szervezetekkel történő együttműködésünk során ez mindenkor meghatározza működésünk rendjét, kereteit. Az önkormányzati törvény rendelkezései szerint a közgyűlés tagjai irányában is a jogszabályi kereteket tekintem irányadónak. Az egyes feladatok megoldása során mindig törekszem a lehető legrövidebb időn belül a megoldást megtalálni és ezt a munkatársaimtól is elvárom, megkövetelem. 

A kijelentések azt is sugallják, hogy az eltelt időszakban (ami a veszélyhelyzeti időszakra vonatkozik), mintha a hivatali munka leállt volna és ideje lenne azt újra beindítani. A koronavírus okozta világjárvány elleni védekezés elemeként a katasztrófavédelemről szóló törvény a képviselő-testületek, bizottságok, településrészi önkormányzatok működését függesztette fel, a testületi döntések helyett polgármesteri döntéshozatal került bevezetésre. Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a két ízben kihirdetett veszélyhelyzeti időszakban, más intézményekkel ellentétben egyetlen napra sem függesztette, függeszthette fel a munkavégzést. 2020. november 4. azaz a veszélyhelyzet újbóli kihirdetése óta eltelt időszakban 542 döntés polgármesteri hivatal általi előkészítése történt meg, ezzel biztosítva a közgyűlés működésének jogszabály által elrendelt mellőzése ellenére az önkormányzat folyamatos működését. Nem volt fennakadás ügyfélfogadás terén sem, ahol korlátozásokat csupán a járvány elleni védelmi intézkedések jelentettek. Folyamatos volt a szociális, a hatósági ügyek és a városüzemeltetési feladatok ellátása.  Hangsúlyozom, hogy minden ügyféllel foglalkoztak munkatársaim a veszélyhelyzet időszakában is. A képviselői kérdések, így az idézett képviselő kérdései, kérései is a veszélyhelyzeti időszakban megválaszolásra, elintézésre kerültek. Akkor is, amikor a hivatalban is egyszerre több, esetenként kritikus számú kollégánk küzdött a fertőző betegséggel. A feladatellátás tehát egy napra sem állt le, valamennyi köztisztviselő munkatársam esküjének megfelelően a jogszabályok megtartása és másokkal való megtartatása érdekében tett eleget hivatásbeli kötelezettségeinek. Az idézett és vélhetően a politikusi észrevételt kiváltó ügyben is a képviselői kérés ügyintézése az irányadó határidőben megtörtént. Az önkormányzati és így a hivatali működést is eredményesnek és sikeresnek kell tekintenünk, hiszen kritika ezzel kapcsolatban nem fogalmazódott meg, amit a 2021. június 28-án, hosszú idő után először összehívott közgyűlés is egyhangú szavazással meghozott határozatával megerősített.

Mindezek tükrében sajnálatosak és minden alapot nélkülöznek a politikus idézett kijelentései, amelyeket a leghatározottabban visszautasítok mind a magam, mind pedig munkatársaim nevében. 

Álláspontom jelen kifejtését követően részemről az ügyet lezártnak tekintem, többet az üggyel foglalkozni nem kívánok. Energiáimat továbbra is a munkavégzésre, a hivatal jogszerű működésének biztosítására, a békéscsabaiak szolgálatára és valamennyi képviselővel történő eredményes együttműködésre kívánom fordítani.


Dr. Bacsa Vendel

jegyző

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

További programok »

Közélet

FEL