Békéscsaba anno: Ős Lajos aviatikus csavarrepülőgépe

2020. november 21. 12:12 | behir

A modern emberi gondolkodás egyik legnagyobb kihívása, a levegő meghódítása, lázba hozta az 1879-ben Medgyesbodzáson született, Csabán élő Ős Lajost is. Már fiatal korában foglalkoztatta a repülés, a gépek tervezése, az aviatika, a repülők szerkezeti leírása. Hamar megfogant benne az új rendszerű, az eddigiektől eltérő repülőgépforma terve is.

Ős Lajos 1910 januárjában szabadalmaztatta új rendszerű repülőgépe tervét, melyet a Magyar Aero Klub elnöksége is kivitelezésre javasolt. Ős Fikker Károly lakatosmestert kérte fel repülőépítő munkára. Fikker a Tátra (ma Knézich) utcai házának műhelyében, 1909 telén kezdte nagy szakértelemmel és lelkesedéssel a munkát. Ős Lajos gépe úgy készült, hogy nekifutás helyett, a centrifugális erő hatására helyből emelkedjen fel.

A gép két, 5 méter hosszú szárnnyal rendelkezett, ezek végén fa propellercsavarokkal. Az Anzáni-féle, 25 lóerős motor emelte fel a gépet. A hajtómű felett kapott helyet a benzin- és olajtartály, a motor erőátvitel útján láncokkal volt összekötve a szárny két végével. Mikor a motor működni kezdett, a csavarok nagy sebességgel forogtak és körforgásba hozták a gép felső részén a szárnyakat, ekkor emelte a magasba a levegő a gépet. Az ülés a gép közepén a motor alatt volt, ez egyedülállónak számított.

1910 júniusára a gép elkészült, súlya 200 kg volt, a teherbíró képessége ugyanannyi. A gépet az első felszállásra szeptemberben szállították ki a jaminai Such-Wagner téglagyár területén lévő szabad térségre. Szeptember 10-én délután történt meg az első felszállási kisérlet. Nem hirdették meg, mégis sok nézője akadt. „Ős Lajos működésbe hozta a motort – írta másnap a Békésmegyei Közlöny –, amely után nagy berregéssel forogni kezdtek a légcsavarok és velük az egész szárny is. Még csak felényi erővel működött a motor, máris észre lehetett venni a gép emelkedését fél méternél magasabbra. Majd nagy csattanás hallatszott. Az egyik lánc mintegy 15 méterre kirepült a vezetékcsőből.”

Ős Lajos csavarrepülőgépe mutatós konstrukciónak számított a 20. század elején.  A sikertelen kísérlet után Ős az aviatika történetében korszakos találmányát, szabadalmát, anyagi eszközök hiányában nem tudta megfelelően kihasználni és értékesíteni. Banki munkájának élt és több egyesületnél viselt tisztséget, köztisztelet övezte.

  1. október 27-én öngyilkos lett, 59 évet élt. Emléke méltatlanul feledésbe merült.

Gécs Béla

További programok »

FEL