Békéscsaba anno: Fábry Károly emlékezetére

2020. február 2. 14:34 | behir

Békéscsaba közéletének egyik jelentős alakja, Fábry Károly, 95 éve, 1925. február 6-án távozott az élők sorából.

Fábry Károly iparos családból született Békéscsabán, 1851. június 2-án. Iskoláit itt és Szarvason, a jogot pedig Eperjesen végezte 1869 és1871 között. Ügyvédi irodáját 1873-ban nyitotta meg. Hamarosan jelentős tagja lett a csabai ügyvédi karnak. A köz iránt való élénk érdeklődése csakhamar a közélet forgatagába sodorta, ahol a helyi, a megyei, de az ország politikában is számottevő tényező vált belőle. Több cikluson át képviselte a gyomai választókerületet a parlamentben, mint a ’48-as Függetlenségi Párt tagja. Demokratikus érzelmei a Kossuth-kultuszhoz vezérelték. Fáradhatatlan tevékenységét pártjának vezérei sokra becsülték, s így őszinte barátság fűzte Apponyi Albert grófhoz is. A koalíció kormányra jutásával felkeltette a király figyelmét, és közéleti érdemeiért Felsőalmási előnévvel, magyar nemességgel tüntette ki. A munkapárt uralomra jutásával Fábry Károly kiszorult a parlamentből, de azért, mint kültag, hűségesen kitartott a pártja mellett.

Az ügyvédi pályát 1910-ben elhagyta, ezután csabai és köröstarcsai birtokainak jövedelméből élt. Nagy érdemei vannak abban, hogy a csabai polgárságot szervetbe tömörítette, a Polgári Kör elnökeként pedig az egyesületet a politikai irányba vezette.

Fábry Károlyt a háború rettenetes csapással sújtotta. Egyetlen fia, „Karcsikája” az olasz harctérben hősi halált halt. Ezután, a szomorú és sivár jelentől megcsömörülve a múltban merült el: meg akarta örökíteni szeretett városa históriáját. Ez a feladat éltette. 1921-től adta közre köteteit saját kiadásban. Művei, a „Csabai árvíz és egyebek”, a „Tallózás Csaba múltjából” és a „Csabai élet”, addig fel nem kutatott adatokat tartalmaznak. Közvetlen és csevegő stílusban íródtak a kötetek, amelyek várostörténeti forrásértékűek.

Fábry Károly érdemdúsan működött a városi képviselő-testületben is. Az olyan emberek típusát képviselte, akik öregen is tudtak tanulni és tanítani, lelkesedni és lelkesíteni. Alkotni vágyó energiái utolsó napjáig munkára serkentették.

Halálával kidőlt egy szálfa – a város társadalmának nemes, hatalmas törzse. Temetése 95 éve nagy részvét mellett történt. A Széchenyi ligetben, a családi sírboltban helyezték örök nyugalomra. Fábry Károly 75 évet élt, neve és munkássága méltó arra, hogy Szabadság téri házát tiszteletére emléktáblával jelöljük meg.

Gécs Béla

 

További programok »

FEL