Békéscsaba anno: Dr. Réthy Pál, a kórházalapító

Réthy Pál 1809-ben született Szarvason. Ősei a 16. században Németországban éltek.

 

Réthy Pál 1809-ben született Szarvason. Ősei a 16. században Németországban éltek. Apja Schlotterbeck Kristóf, Stettin városából települt Szarvasra, ahol vaskereskedéssel foglalkozott. Fiai Pál, Lipót és Vilmos, 1844-ben vették fel a Réthy nevet.

Réthy Pál Szarvason kezdte, majd a mezőberényi gimnáziumból Pozsonyba ment bölcsészhallgatónak. Orvosi tanulmányait a pesti egyetemen végezte, ahol 1836-ban szerzett diplomát. Tehetsége révén a budapesti egyetemen volt tanársegéd Fabini Teofil sebészprofesszor tanszékén, majd Csabán lett főorvos. Hamarosan Csaba egyik legjobban tisztelt embere lett. Az első orvos volt a városban, aki szlovákul is tudott, és akit a nép bizalmába fogadott. Sokat dolgozott a község közegészségi és járványügyi szervezetének megalapozásáért, és szívén viselte az elesett, nincstelen emberek tragikus helyzetét, szociálisan érzékeny személyiség volt.

Ő kezdeményezte a szegényeket ápoló kórintézet felállítását. Erre a célra – az evangélikus egyház bevonásával – gyűjtést kezdeményezett. Réthy Pál legmaradandóbb tette a csabai kórház megalapítása volt. 1847-ben, a Körösön túli szőlőskertekben lévő csőszház átépítéséből hozta létre az első ispotálykórházat. Az első beteget, a 25 éves Maxin Máriát, 1864-ben vették fel. Az orvosi teendőket dr. Réthy Pál, dr. Bende Albert és dr. Reisz Miksa látták el.

Az 1876-ban kitört kolerajárvány idején tanúsított önfeláldozó fáradozásáért Békés vármegye főorvosa lett. Sokat tett a rendkívül magas csecsemő-halandóság leküzdéséért, megszervezte a bábák képzését. A vármegyében uralkodó himlőjárvány megfékezése érdekében aktív szervezője volt a himlőoltás minél nagyobb alkalmazásának. 1882-ben a király koronás arany érdemkeresztjét kapta meg jutalmul.

Réthy Pál 54 éven keresztül tiszti főorvos, megyei tiszteletbeli főorvos, 50 évig evangélikus egyházi presbiter volt. Réthy Pál százhúsz éve 1896. április 20-án, 87. évében végelgyengülésben hunyt el. Koporsóját nagy részvéttel a kórház kertjében temették el. Sok évtized múlva dr. Réthy Pál hamvait a lezárt bogárházi temetőben helyezték el. Érdemdús élete, örök tisztelete mostani sírhantjánál méltóbbat érdemelne. 1910-ben a Kórház utcát Réthy Pálról nevezték el és a békéscsabai kórház is az ő nevét viseli. A főbejárat mellett emlékkő őrzi dr. Réthy Pál kórházalapító emlékét.                                                                  

Gécs Béla

Megosztás:

Címke: ,