Békéscsaba anno: Dr. Remenár Elek, közkórház-igazgató főorvos emlékére

2019. március 31. 14:39 | behir

Dr. Remenár Elek sebészorvosra, a békéscsabai közkórház korszerű alapjainak megteremtőjére emlékezünk halálának hatvanadik évfordulója alkalmából.

A dr. Réthy Pál főorvos által 1865-ben alapított kórház 12 betegággyal kezdte el működését. 1869-ben új épületekkel bővült a kórház, amelyet Réthy Pál halála után a dr. Reisz Miksa városi főorvos vezetett. 1907-ben dr. Remenár Eleket nevezték ki a csabai kórház igazgatójának és sebész-főorvosnak.

Dr. Remenár Elek 1876. január 6-án Nagymihályon (Zemplén megye) született. Középiskoláit Kassán és Eperjesen, egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, majd 1900-ban orvos-doktorrá avatták. Hét évig híres professzorok mellett bővítette sokoldalú szakmai felkészültségét. A sebészetet Dallinger Gyula egyetemi tanártól tanulta. Békéscsabán nehéz szakmai, szervezési és gazdasági feladatok megoldása várt rá, az éveken keresztül katonai feladatokat is ellátó kórházban. A nagy háborúban frontszolgálatot teljesített, ahol megsebesült, majd tartalékos ezredorvosként a csabai katonai kórházban teljesített szolgálatot. Érdemeiért több kitüntetést – Koronás Arany Érdemkereszt, Sebesülési Érem, Károly csapatkereszt – kapott.

Kórházigazgatóként az egészségügyi közigazgatást kellett szerveznie ott, „ahol alispán vagy a szolgabíró semmiféle egészségügyi érzékkel nem bír...”. Kórházbővítésre évtizedekig nem volt anyagi fedezet, pedig a korszerűbb belgyógyászati, sebészeti és a fertőzőbeteg-ellátási körülmények szükségessé tették volna.

A kórház fejlesztésére az 1930-as évektől adódott lehetőség a város által felvett külföldi kölcsönökből. Remenár Elek idejében 1933-ban kiépült a laboratórium, a prosektúra, továbbá a korszerűsített konyha. 1935-ben itt adták át az ország egyik legkorszerűbb, 100 ágyas új sebészeti osztályát, majd ez évben elkészült a szülészeti osztály is. 1936-ban a csabai közkórháznak már 103 ágya és 4 osztálya volt.

Remenár Elek kórház-korszerűsítő munkássága mellett kitűnően felkészült sebész is volt. Számos új műtéti eljárást vezetett be. Rendkívül szigorú volt a sebészeti munkában. Szorgalmazta az orvosok és nővérek magas színvonalú oktatását, törekedett a sebészek képzésére. Közülük lett kitűnő sebész dr. Kummer Antal, dr. Sáró András, és dr. Koppany Ida.

Dr. Remenár Eleket szakmai munkájának elismeréséül egészségügyi tanácsosi, majd főtanácsosi címmel tüntette ki a kormány. 1945 év végéig aktívan dolgozott. Szakmai munkájában kiegyensúlyozott volt, nagyon szerette a zenét, maga is magas fokon művelte, az Aurora Kör zenekarának karnagyságát is vállalta.

Dr. Remenár Elek városunk kiemelkedő orvosa 1959. április 9-én, 83 éves korában hunyt el, a Széchenyi-ligeti temetőben nagy részvéttel helyezték örök nyugalomra.

                                                                     

Gécs Béla

 

További programok »

FEL