Békéscsaba anno: Békés-Csabai Önkéntes Tűzoltó Egylet

2020. március 29. 14:11 | behir

Békés-Csaba mezővárosának 1880-ban, Lepény Pál bírósága utolsó évében, mintegy 150 utcája házainak többsége zsupp- és nádfedeles volt. A rettegett vad elem, a vörös kakas, a pusztító tűz oltását a lakosság segítségével próbálták megoldani.

A város elöljárósága 1879-ben megalkotta a tűzrendészeti szabályrendeletet, és létrehozta a tűzrendőrséget, melyet a kapitány vezetett. A tagság alkapitányból, négy műszermesterből, kürtösből, valamint határozatlan számú tűzoltóból állt. Még a működésük alatt, 1880 áprilisában a képviselő-testület közölte, hogy a város és a lakosság vagyonbiztonsága céljából önkéntes tűzoltó egyletet hoz létre, és elkezdte a szervezés előmunkálatait.

A város felkérte azon polgárait, akik hajlandóak voltak a szervezendő egyletbe belépni, hogy azt tudassák a szervezéssel megbízott Bertóky Istvánnal. A Békés-Csabai Önkéntes Tűzoltó Egylet néhány hónap szervezés után, Bertóky István kapitány vezetésével kezdet meg működését.

1886 őszén, a Széchenyi-ligetben megtartott ülésen megvitatták, majd elfogadták a módosított alapszabályt. Az 1887 februárjában megtartott tisztújításon újjáalakult tűzoltó egylet vezetőségében 7 alapító kapott helyet, a pártoló tagok száma 54 volt.

A vezetőség tagjai lettek: Szucsu Béla elnök, Bertóky László főparancsnok, Povázsay Ádám alparancsnok, dr. Fáy Samu és Nádasy Elek segédtisztek, Rosenthal Ignácz pénztárnok, dr. Lővy Lajos orvos, Fábry Károly ügyész –  mindegyiküket egyhangúlag szavazták meg. A tisztikar megválasztása volt a biztosítéka a tűzoltó intézmény megszilárdításának.

Csaba közgyűlése anyagilag is támogatta az önkéntes tűzoltó egyletet. Két év múlva, 1889 elején a városháza udvarán lévő magtár emeleti helyiségeit alakították ki számukra. Munkájukat ebben a formában 1896 elejéig végezték.

Gécs Béla

 

FEL