Anno 1923 - Békés vármegye és a világ 1923. szeptember második felében

2023. szeptember 23. 15:18 | Ugrai Gábor

Megyerendezés következtében öt település elkerült tőlünk, volt is elkeseredettség. Kinevezések, jelentkezések és veszett állatok. Szüreti mulatság Gyulán, kellemetlen felhangokkal. Hír a határátkelésről és találtak egy hidat, mely senkinek sem kellett

Vármegyei hír- Csalódás

„hogy Csonka-Aradvármegye öt községét nem Békésvármegyéhez, hanem Csanádmegyéhez csatolták közigazgatásilag. Ha igaz a hir, alkalmas arra, hogy elkeseredést, sőt még ennél is többet keltsen nem Békés várnimegye, hanem az érdekelt aradmegyei községek lakosságában. Ez az öt község gazdaságilag már a békében is jobban idetartozott Békésmegyéhez, mint Aradmegyéhez és a lakosságát minden érdeke, mint e helyütt nemrégiben részletesen kifejtettük, Békésvármegyéhez utalja. Tisztelettel kérdezzük tehát, hogy minő szempontok, minő érdekek irányadók akkor, amikor megfogyott lakosságunk tízezreinek életbevágó érdekeiről keli dönteni. Trianon fertőzött-e meg ennyire bennünket, amely szintén gazdasági érdekeik figyelmen kivül hagyásával, sőt egyenesen ezek ellenére szakított szét egymásra utalt népeket, hogy ezzel romlásba döntse Közép-Európát. A népek kívánságát, önrendelkező jogát mi is ugy magyarázzuk-e, mint a párisi békeszerzők? Ugy magyarázzuk akkor is, amikor ez a kívánság, ez az önrendelkező jog épen a nemzeti közérdekre is előnyös irányban nyilatkozik meg? Rólunk is igazán el lehet mondani azt, amit a Bourbonokról mond a történelem, hogy semmit sem tanultak, semmit sem felejtettek a múltakból. A régi politika él és érvényesül itt még mindig, amelynek semmi érzéke az állam fenntartó tömegek gazdasági és kulturális érdekei iránt, amely még mindig azt hiszi, hogy a lakosság, a polgárság, a dolgozók vannak a hivatalokért és nem megfordítva. Csak a tanácsi a1 an megdöbbenés vehet rajtunk erőt, mikor ilyen kormányzati tényeket kell tudomásul vennünk. A megdöbbenés és kétségbeesés, hogy ilyen tényekkel akarnak az állam iránt odaadó, áldozatkész nemzedéket nevelni, ilyen politikával akarják az országot feltámasztani és ujjáteremteni. Ez bizony még mindig ugyanaz a politika, amely a sir szélére sodorta a magyarságot. Meddig fog még uralkodni rajtunk?”

 

Gyulai hír – Erdélyből

 

 

Országos hír – Most jó lenni katonának?

 

Hír a határból – Vigyázzunk az eshetőségre!

 

Gyulai hír – Pedig jó buli volt!

 

Országos hír – Ezzel lehet átmenni

 

Vármegyei hír – Kié a híd?

 

 

Kép forrása

https://www.gyulaihirlap.hu/7410-kerekpartura-a-gyulai-kisvasut-magyarorszagi-nyomv

További programok »

FEL