Anno 1923 – Békés vármegye és a világ 1923. április legvégén

2023. április 29. 15:22 | Ugrai Gábor

Már megint történt valami a határon, persze, mert rossz helyen van. Trianon még mindig, de ide meghívták a magyarokat is. Előadást tartottak a lányok, de drágát. Méhek, bika, sőt turul is az apróságokban.

Nemzetközi hír – Végre meghívtak minket is!

Gyulai hír – Lehet, hogy nem kellett volna…

A Horthy-akció aegise alatt kedves, jól sikerült előadást rendezett folyó hó 27-én a gyulai állami polgári leányiskola tanári kara a növendékek közreműködésével. Három kis kínai leány címmel Farkas Imrének egy prologusszorü kis színmüvét játszotta el három igen ügyes kis leányka: Buff Kató, Sala Anna és Yidó Mária.

Mindhárman igen bátran, mondhatni művészi rutinnal játszottak és igen szépen, értelmesen beszéltek. Azután Poldini Ede bájos daljátéka, a Hamupipőke került színre, melynek különösen kiállítása és a szereplők kosztüméi voltak igazán meglepően Ízlésesek, gyönyörködtetők. Ez a darab is igen folyamatosan, minden zökkenés, fennakadás nélkül ment és minden szereplő egyaránt rászolgált a dicséretre, a betanítást végző tanárnők, a táncok és az ének betanítója pedig a közönség legnagyobb elismerésére. Bizonyos, hogy nagy fáradsággal és odaadással igen szép munkát produkáltak és sok örömet szereztek gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. Nyílt kérdés marad azonban, hogy paedagogiai és közgazdasági szempontból helyes-e ilyen nagyméretű és ennyire nagy követelményeket támasztó színi előadást rendezni zsenge korú iskolás leányokkal. Igazolható-e százezrekre menő összegeket kiadatni toalettekre (a külföldnek!) és összeszedni ezzel a Horthy-akciónak 20—30 ezer koronát. Aki ezeken a kérdéseken túltette magát, mindenesetre zavartalanul vehetett részt egy bájos művészi élvezetben.

Apróságok

 

Rossz hír a határról

Csonkamagyarország határvonalán az utóbbi hét alatt előfordult cseh és szerb határincidensekhez most román kezdeményezés folytán egy gyulai eset, illetve gyulai történet is sorakozott, mely már második bizonyíték az uj határok lehetetlen fenntartása mellett.

A gyulai határ miatt fekvő Paradicsom major közelében május 2-án reggel két tagból álló román járőr teljes fegyverzetben átlépte a határt. A mezőn ugyan s a majorbeli és falubeli leányok székfüvirágot gyűjtöttek s a román katonák szórakozni jöttek át a leányokhoz, kiket megriasztottak. A leányok ijedten menekültek, a románok üldözőbe vették és követték őket, miközben a határon át mintegy 400—500 lépésre magyar területre behatoltak A magyar határjárőr figyelemmel kisérte az esetet s azonnal odasietve felszólította a román járőröket, hogy adják meg magukat és tegyék le fegyvereiket. Az egyik román katona le is tette, a másik azonban vonakodott, sőt a szemtanuk állítása szerint célba vette a magyar járőrt, mire a magyar járőr fegyverét használta Ugylátszik nem kivánta agyonlőni, amit — mert eléggé közel volt, — megtehetett volna, hanem lefelé célzással csak combját lőtte át A megsebesült román járőrt bevitték a közelben fekvő Széles féle tanyára és jelentést tettek az esetről Gyulán, a hatóságnál. Dr. Vangyel Endre gyulai főszolgabíró és Armandola Wladimir csendőrőrnagy az eset körülményeire nézve nyomban kihallgatták a tanukat, valamint a járőröket, úgy magyar, mint romám részről. A román határőrök beismerték hibáikat és megerősítették amit a magyar vámőrök és a tanuk a részletekben is előadtak A kihallgatás végeztével a megsebesült román katonát beszállították a gyulai közkorházba, a másikat pedig a magyar katonai hatóság vette őrizetbe A/, esetről jelentés ment a kül és belügyminisztériumba és valószinüleg ezen esetet is vegyes bizottság fogja megvizsgálni. A meglőtt román katona Ketreszku László szatmármegyei fiú, sebesülése nem életveszélyes, mert a lövés nem érte a combcsontot.

 

Vármegyei hír – Menetrend

 

 

Forrás

https://library.hungaricana.hu/hu/view/Bekes_1923/?pg=112&layout=s

Kép

Határkő a magyar-román határon

Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=777438

További programok »

Itthon

Olimpiatörténeti kiállítás nyílt a Belvárban

"Idén is lesz olimpia - hangolódás a 2024. évi ötkarikás játékokra" címmel olimpiatörténeti kiállítás nyílt a Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnáziumban kedden. A megnyitó díszvendégei Márton Anita olimpiai bronzérmes súlylökő és Bökfi János olimpiai 4. helyezett súlyemelő voltak, akik több relikviát is adományoztak a kiállítás anyagába.
18:50
FEL