Anno 1923 - Békés vármegye és a világ 1923. január közepén

2023. január 21. 16:05 | Ugrai Gábor

Használjuk ki az iskolákat, neveljék a népet délután is. Bál volt az összes teremben. Mindössze félszáz éves a főváros. Nem akárkibe szerethet bele egy rendőr, aki csak parancsnoki engedéllyel nősülhetett. Állítsanak bármit is a szomszédok, a határon minden rendben van - száz éve történt.

Országos hír – Népművelés az iskolákban

 

Gyulai hír – Színes és díszes lányok a bálban

 

Országos hír – A fiatal Budapest ünnepe

 

Országos hír – Csak szeplőtlent lehet elvenni!

 

Vármegyei hír – Béke és nyugalom a határon

„Ismeretes, hogy a románok e hét elején világszerte azon birt terjesztették, mintha a magyar határon magyar részről ellenük támadást intéztünk volna. Ezen hirt a románok nagy komolysággal tárgyalták, ideges félelmükben a határon magyar katonai csapatokat is láttak, holott — mint szomszédok — mi is tudhatjuk és be ia bizonyait, bogy a hírnek semmi alapja nem volt.

Az egész csak egy-két román járőrnek a magyar vámőrök elleni oláh karácsonyi tüntető lövöldözésére zsugorodott össze. A magyar kormány a románok által koholt határincidensek dolgában vizsgálat elrendelését kérte a nagyhatalmaktól. Erre a vizsgálatra a megbizatást a budapesti szövetségközi katonai ellenőrző bizottság kapta meg. A bizottság ki is szállt a határra és személyesen győződött meg a román híresztelések alaptalanságáról, mert a magyar határon a legteljesebb rend uralkodott. A kiküldöttek útjáról és beterjesztett jelentéséről a Times tudósítója a Magyar Távirati Iroda szerint a következő jelentést adta lapjának: A szövetségesközi katonai ellenőrző bizottság elnökének, Campana olasz ezredesnek utasítására a misszió két tagja, C. M. Wilson angol őrnagy és K. Otani japán őrnagy vezetésével hétfőn reggel bizottság ment a magyar-román határra, hogy közvetlenül szerezzen meggyőződést az ottani viszonyokról. A bizottság mindenekelőtt megállapította, bogy a békéi csabai helyőrség száma minden tekintetben megfelel a békeszerződésben megállapított létszámnak, továbbá, hogy a helyőrség területén a legteljesebb nyugalom uralkodik, semminemű katonai előkészületnek vagy csapatösszevonásnak nyoma nincs. A lökösházai határincidenssel kapcsolatosan valamennyi tana megerősítette, bogy a magyar vámőrök, akik teljesen egyedül látják el a határőrséget, a legszigorúbb utasítást kapták arra, hogy semmiesetre se Jöjjenek vissza, még akkor sem, ha a románok netalán újból lövöldöznének. A vizsgáló bizottság a többi közölt ellátogatott a mezőhegyesi kincstári uradalomnak a román határtól másfél kilométernyire fekvő 39-ik számú tanyájára. Jelentés érkezett ugyanis arról, hogy egy hatvan tagú fegyveres munkáscsapat itt tartózkodik és innen betöréseket intéz a román területre. A bizottság tagjai, akiket kívánságukra a késő esti órákban azonnal eljuttattak a kérdéses pontra, meggyőződtek arról, hogy az említett tanyán mindössze egy nyolc főnyi vámőrség található, amelynek összesen hét katonai fegyvere van. A közlekedési utaktól távol lakó vámőröknek tudomásuk sem volt arról, hogy Lökösháza mellett az utóbbi napokban lövöldözés volt. Olyan fegyveres csoport, amelyről fentebb szó volt, egyáltalában nincs a környéken és nem is volt. A vizsgálatok eredményeképen Wilson őrnagy kijelentette, bogy a határ meglátogatott részein semmi rendkívülit nem tapasztaltak, csapatkoncentrációról egyáltalában nem lehet beszelni és minden teljesen normális. Ebből a jelentésből tehát minden kétséget kizárólag kitűnik, bogy a román kormány és a román sajtó tendenciózus és hazug hírekkel lármázta tele a világot. Magyarország ragaszkodik a békéhez és a konszolidációhoz, a békebontókat tehát ott keresse a nagyantant, ahonnan hazugságokkal és golyóval lövöldöztek át a határon.”

 

Apróságok

Forrás:

https://library.hungaricana.hu/hu/view/Bekes_1923/?pg=12&layout=s

További programok »

Itthon

Fiktív vevőkkel trükköztek a gépjárműalkatrész-kereskedők

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a gépjármű-alkatrészek kereskedelmét ellenőrizve olyan fiktív vásárlókra bukkant, akik adatait csak a számlázás miatt hozták létre. Az ilyen adásvételek azonban az eladók felelősségét is felvetik. A jelenség visszaszorítására a NAV folyamatosan ellenőrzi a gépjármű-alkatrészek nagykereskedelmét.
2023. március 21. 18:55
FEL