Anno 1923 - Békés vármegye és a világ 1923. szeptember elején

2023. szeptember 3. 15:12 | Ugrai Gábor

Öröm és bánat 100 évvel ezelőtt is. Néhány napon szesztilalom, fizetni kellett a tankönyvekért és meghalt egy derék katona. Az olaszok mozgolódnak, de nem alakították ki a negyedosztályt a vonatokon. Mindezek a BÉKÉS 1923. szeptember eleji számaiból.

Országos hír – Még ez is!

 

Vármegyei hír – Számok

 

Gyulai hír – Tragédia

 

Országos hír – Nem volt ingyen

 

Vármegyei hír – Létszám

 

Csabai hír – Nem lehet dolgozni

 
Nemzetközi hír – Nem lehet menni nyaralni

 

Országos hír – Gazdagok az utasok

 

Nemzetközi hír – Mi lesz most?

 „Most még csak viszálynak nevezhetjük, de ki tudja, hamarosan nem kell-e súlyosabb szót Írni. Ha nem, az nem az olaszokon fog múlni. Mert ók aligha fognak engedni követeléseikből. De enged majd a görög és akik mögötte állanak s a viszály elsimul, mert el akarják simítani.

Bezzeg máskép gondolkodtak Európa kormányai kilenc évvel ezelőtt. Pedig a mi görögünk, az akkori Szerbia, vétke8ebb volt, mint most Görögország, viszont Ausztria-Magyarország semmivel sem követelt többet, mint most Olaszország. Mi is történt most ? Az albán-görög határt nemzetközi bizottság igazitgatta és ennek a bizottságnak olasz tagjait, valami öt olasz tisztet és közhivatalnokot, egy ilyen határkiigazitó ut alkalmával ismeretlen banditák megtámadták ée lelőtték. Görögök voltak-e a gyilkosok vagy albánok, nem tudni. A saját szakállukra cselekedtek-e, vagy valami politikai szervezet megbízottai, szintén nem tudni. Csak a politikai helyzetből lehet esetleg következtetni. Mivelhogy Olaszország érdeke az albán határ minél nagyobb kiterjedése, ebből következtetik, hogy az olasz bizottság gyilkosai csakis az ellentétes érdekű görögök lehettek és hogy a merényletért a görög kormány politikája is felelős- Ebben a felfogásban van az olasz kormány, anélkül, hogy minderre bizonyítékai volnának és ebből kiindulva támaszt Görögországgal szemben majdnem hasonló, némely pontban talán súlyosabb követeléseket, mint Ausztria-Magyarország 1914. júliusi követelései voltak Szerbiával szemben. És ime, most még sem lesz háború a dologból, nemcsak európai háború nem, de még a két viszálykodó állam között sem. Nem lesz háború, helyesebben nem akarnak háborút, dacára annak, hogy Olaszország már meg is szállta a görög Korfu szigetét. Ausztria- Magyarország napokig várt, mig megkezdte a hadműveleteket, jóllehet egész Európa biztosra vette, hogy az első huszonnégy órában megszálljuk Belgrádot. Fényes cáfolata ez a mostani eset annak az állításnak, mintha a mi ultimátumunk lett volna oka háborúnak. Ha Európa kormányai nem akartak volna akkor háborút, épen úgy el tudták volna a diplomaták simítani az ultimátumunk által teremtett helyzetet, mint most az olasz ultimátum és a Korfu megszállása által előállottat el fogják simítani. Csakhogy akkor más törekvések mozgatták a kormányokat, mint most. Titkos céljaik elérését a háborútól várták. Akkor könnyedén játszottak a tűzzel, most mindenki oltani siet. Akkor mindenki tüzelte a szemben álló feleket, most mindenki csititja őket. Most azt fogják mondani, hogy nem megalázó, ha Görögország elfogadja a feltételeket és nem meghátrálás, ha Olaszország kevesebbel is beéri. Mert most Európa kormányai békét akarnak, akkor pedig háborút akartak.”

 

Forrás

https://library.hungaricana.hu/hu/view/Bekes_1923/?pg=218&layout=s

Kép forrása

Forrás: Hungaricana Képeslapok/Országos Széchényi Könyvtár

További programok »

FEL