Ady Endre halálára: Meglátja, Édes, adnak nekem majd díszsírhelyet…

2023. január 27. 12:06 | behir

Borús januári reggel volt, 1919 január 27-ét írtak. A városligeti jó hírű szanatóriumban Ady Endre nyugtalan lelke a végtelen tér örök csöndjében pihenni tért – Szemenyei Sándor írása.

Az elmúlás érzete egész életében kísértette és költészetében jelenlévő motívum volt. Egyik versében  például a halált rokonának nevezi – nem pusztán kordivatból. Tudatában volt annak, hogy önpusztító életet él, ennélfogva életútja végzetesen halad a „Halál-árok” felé.

Hónapokkal a halála előtt testét s lelkét már súlyos kór emésztette. Meglehet, hogy szenvedésének ösztönös megnyilvánulása  volt az a családi emlékezet által megörökített történet is, amely szerint a reménytelenség napjainak egyikén szeretett Bibliájának fedőlapjára  a keresztfán szenvedő Krisztus szavait írta: „ Én Istenem, én Istenem miért hagytál el engem?”

Súlyosbodó betegségének utolsó hónapjaiban  életre kelt benne  a vágyakozás: vigyék őt gyógyulni Érmindszentre, édesanyjához, akihez mindig visszatért, „ha elhagyták, ha lelkét roskadozva vitte”. A szülői ház melege helyett a Liget Szanatórium lett remélt jobbulásának  színhelye. Gyógyulás helyett azonban, ahogy írta, a „szép, ünnepélyes, békés álom”, a halál jött el rokonáért.

 

                             Fotó: MVM Történeti Fényképtár

Ady holttestét a Nemzeti Múzeum  kör alakú előcsarnokában ravatalozták fel. A gyászünnepség helyének kiválasztása jelezte, hogy ott és akkor a nemzet nagy halottjától búcsúztak. A koporsónál a jó barát, Móricz Zsigmond mondott búcsúbeszédet, melynek egyik magasztos gondolata így hangzott: „ Ember testvérünk fekszik itt, akinek egész élete abban telt el, hogy ő sírta el a mi bánatunkat, ő átkozta el a mi átkainkat. Ő szerette helyettünk az emberiséget, és ő szenvedett érettünk az emberektől”.

A gyászmenet a Múzeum körúton, majd a Rákóczi úton hömpölygött a Fiumei úti temetőbe. Jókai Mór és Blaha Lujza síremléke közelében, platánok alatt lett örök nyughelye.  Egyszer Édesanyjának mondta: „meglátja, Édes, adnak nekem, majd díszsírhelyet… de nekem nem kell. Én Érmindszenten akarok pihenni...” A végzete másképpen rendelte: a nemzet költőfejedelméhez méltón, díszsírhelyet kapott.

 Ady Endre fájdalmas, nagy élete örök kibontakozás, kiteljesedés volt.  Egyik versében az Ér patakról írta: bár „pocsolyás víz, habja mégis eljut az Oceánig”.  Ady bölcsője az Ér patak mentén fekvő falucskában ringott, tehetsége szárnyán onnan jutott el a poézis csillanó „óceánjáig”.

Költészete megállíthatatlanul hódított életében, ő maga pedig a halála után is az európai irodalom kiemelkedő poétája maradt.

Szemenyei Sándor

További programok »

Kultúra

Békés vármegye egyik legnagyobb mesélőjéről meséltek a Kupakban

Egyszer Schéner Mihály… címmel, a békéscsabai Meseház kihelyezett részlegében, a Kupak Sörözőben rendezték meg a World Storytelling Day-t, azaz a történetmesélés világnapját. Ezúttal nem a Mester történetei elevenedtek meg, hanem barátai, ismerősei, de leginkább a hódolói meséltek a medgyesegyházi születésű polihisztorról.
2023. március 21. 14:58
FEL