A történelem írásbelikkel folytatódtak az érettségi vizsgák

2017. május 10. 16:53 | Busi Ottó

A történelem írásbelikkel folytatódtak szerdán az érettségi vizsgák a középiskolákban, középszinten 1243 helyszínen 68 699 diák, emelt szinten 112 helyszínen 5655 diák ad számot tudásáról.

Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint a középszintű írásbeli 180 percig tartott. Az írásbelin a vizsgázóknak egy központi feladatsort kellett megoldaniuk, amelynek első része egyszerű, rövid választ igénylő feladatokból, második része szöveges (kifejtendő) feladatokból állt.

A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatta meg az egyes feladatok között, és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatta.

Az írásbeli feladatsort mintegy 60 százalékban a magyar, 40 százalékban pedig az egyetemes történelemhez kapcsolódó feladatok alkották. Az összes feladat közel fele a az 1849-től napjainkig terjedő időszakra vonatkozott. Így egy Horthy-idézet, a határon túli magyarok és a magyarországi cigányság is téma volt a mai középszintű érettségi első feladatlapján. A második részben az ókori görög hitvilágról, a második világháborúról, a tatárjárásról és a nehéziparról is kaptak esszéfeladatokat a diákok.

A feladatlap megoldásához a középiskolai történelmi atlaszt (az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz és a 2015/2016. tanévben tankönyvjegyzékre került középiskolai történelem atlaszok) használhatták a diákok.

A történelem emelt szintű írásbelije 240 percig tartott. A vizsga két feladatsorból állt, hasonlóan a középszintűhöz. A diákok először az I. feladatlapot oldották meg, majd a dolgozatokat 100 perc leteltével a felügyelő tanár összegyűjtötte. Ezután osztották ki a II. feladatlapot. A témák megoszlása és a használható segédeszközök megegyeznek a középszintű feladatokéval.

Történelemből is van idegen nyelven érettségi: középszinten angol, francia, horvát, német, olasz, román, spanyol, szerb és szlovák nyelven 1704 vizsgázó; emelt szinten angol, francia, horvát, német, szerb és szlovák nyelven 110 vizsgázó tett érettségi vizsgát.

 

forrás: MTI / eduline.hu

 

FEL