A szegény gyermekeken és családjaikon segítettek Sarkadon

2022. szeptember 1. 15:24 | behir.hu

A Széchenyi 2020 program részeként a Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás közel 500 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert az „Integrált térségi gyermekprogramok támogatása” című pályázati felhíváson. A „Gyerekesély program a Sarkadi kistérségben” című projekt 2017. október 1-én indult a Dél-Alföldi régióban, Békés megyében és nemrég ért véget.

Nemrég zárult le az a program, melyben a járásban élő szegény gyerekek és családok számának csökkentéséhez, a mélyszegénység szélsőséges formáinak felszámolásához, a szegénységet újratermelő mechanizmusok és intézmények szervezeti szintű átalakításához, a szolgáltatások minőségének és elérhetőségének javításához kívántak hozzájárulni.

A Gyerekesély program a Sarkadi kistérségben című projektben azt tűzték ki célul, hogy komplex módon, az egész családot fejlesszék tevékenységek, valamint azt is, hogy a járásban működő gyermekekkel foglalkozó intézmények olyan szolgáltatásokat nyújtsanak, amelyek segítik a sikeres társadalmi beilleszkedést.

Mindehhez szociális fejlesztést, egészségügyi prevenciót és fejlesztést, a gyermekek és szülők készség- és képességfejlesztését, s szakemberek fejlesztését és együttműködésük erősítését, civil és önkéntes tevékenységek fejlesztését, közösségépítést, az úgynevezett Biztos Kezdet szemlélet elterjesztését, pályaorientációt hívták segítségül.

 

További programok »

FEL