A nap sztorija – Ez történt 1969. február 1-én, Békés megyében

2019. február 1. 16:12 | Diós Zsolt

A behir.hu időutazó rovatában ma újra visszarepülünk ötven évet és megnézzük, hogy miről írt az 1969. február 1-én megjelenő Békés Megyei Népújság. Kukkantsunk bele ma is az elvtársak és az elvtársnők, illetve a kor örömét, bánatát megélő emberek világába. Ma egy új lakástulajdonosok között zajló szarkasztikus párbeszédre, az 1968. évi közúti balesetekről szóló rendőrségi beszámolóra és néhány rövidhírre esett a választásunk. Mai lapszemlénket is kiegészítjük egy aznapi fotóval és természetesen a 2019-es kommentárok sem maradhatnak el. Hasznos időtöltést kívánunk!

 

„Az csak politechnika"

"Az elégedetlen embertípust, ha nem is szoborba, de írásba már sokan foglalták előttem. Én csak egy kis toldalékot adok ezekhez. Két új állami lakástulajdonos párbeszédét.

– Nálatok is leesik a víz- és a hőmelegítő gázkészülék kapcsolója?

 Nem.

– Érdekes, nálunk mindig leesik. Nem győzöm erősítgetni, hol ronggyal, hol papírral. Előttem a szerelő gyufaszálakkal próbálta rögzíteni, de az sem bizonyult tartósnak.

 Nálunk sem.

 

A békéscsabai Kulich lakótelep egy része (forrás: FORTEPAN/Lechner Nonprofit Kft Dokumentációs Központ)

 

– Mi ütött beléd? Máskor kis semmiségek is kihoztak a béketűrésből s ezek még csak nem is bosszantanak ? Úgy látom, teljesen cinikussá váltál.

 Nem én.

– És ahhoz mit szólsz, hogy a „rádió” feliratú konnektorban nincs áram, azaz nem használható. A többi pedig már az első napokban éppen úgy kilazult, mint a gázkészülékek kapcsolója.

 Azt szólom hozzá - ne haragudj meg -, hogy gyenge a logikád.

– Nekem, aki jogot tanultam?

 Csak semmi vérnyomásgerjesztő felháborodást! Ha meghallgatsz, én megmagyarázom a logikát. Amint tudod, az ifjú generáció politechnikai oktatásban részesül. Én, te és sokan mások, a középkorú generáció tagjai közül, azt sem tudták abban az időben, hogy mi fán terem a politechnika. Most meg kell tanulják. Ez a kor követelménye. Nos, itt a logika: nem véletlenül lazák, használhatatlanok a kapcsolók, konnektorok. Éppen ezért még gondolatban se vádold felületességgel, még kevésbé lelkiismeretlenséggel a gáz- és villanyszerelőket. A közös nagy cél érdekében szereltek így. Azért, hogy minden ember rákényszerüljön a szerelés titkainak felkutatáséra, s megfelelő gyakorlatot szerezzen a barkácsolás! Hobby mellett egyes szakmákban is.

– És te hogyan haladsz?

 Tűrhetően. Ki tudtam szedni a konnektorokat a falból s el tudtam törni egyet-kettőt a gáz- kapcsolókból is.

– Ne beszélj. És aztán?

 Várj, még előtte vagyunk. A tandíjat jelentős áramütéssel, s jókora körömaláfutássál fizettem meg. Rájöttem kérlek, hogy a kalapáccsal is jól kell tudni célozni.

– Jó, jó. Kiszereltél és eltörtél ezt, meg azt, de aztán?

 Hívtam egy maszek szerelőt, akinek 50 forint tandíjat fizettem- Persze csak azt tanultam meg tőle, hogy akik értenek az ilyesmihez, azok, ha akarják, percek alatt és tartósan beszerelnek mindent.

– Ezt tudtam én a te agyoncirkalmazott politechnikai előadásod nélkül is.

 Akkor meg minek panaszkodsz itt nekem?

– Hát csak elmondtam. Eddig vártam, hogy a házkezelőség nemcsak a lakbér beszedőit, hanem a szerelőit is elküldi hozzánk egy kis ellenőrzésre, igazításra.

 Ne várd, hanem hívjad őket. Mit mondjak? Ők is szívesen vállalnak egy kis tanítási - fejezte be eszmefuttatását hunyorogva és három ujját dörzsölgetve. Ez valami teljesen új lehet, amit nagyon kevesen ismerhetnek még az új lakástulajdonosok közül.

 

Mai kommentár: Remek, szarkasztikus párbeszéd két – nem maradéktalanul boldog és elégedett – új lakástulajdonos között 1969-ből. A beszélgetés kiválóan megmutatja, hogy a mesteremberek munkaidő után, a maszekolás idejében sokkal precízebben dolgoznak, mint munkaidőben. Ezen a téren azért túlzottan nagy változás nem történt az elmúlt 50 esztendőben. A politechnika az alapmesterségek elemi fogásainak ismerete, kézügyességi jártasságok és készségek együttese. Kishazánkban a második világháború előtt az elemi iskolákban szlöjd néven szerepelt. Az ötvenes évektől gyakorlati foglalkozás lett a neve, majd az 1978-tól technika elnevezéssel kötelező tantárggyá vált az általános iskolákban és a gimnáziumokban. A világ legtöbb országában az alapfokú oktatás tantárgyi rendszerének része az általános műveltséget szolgáló tantárgy, foglalkozás formájában.

 

A közúti balesetek 1968. évi mérlege

"Megyénk területén 1968. évben 1114 közlekedési baleset történt, 230-cal több, mint az előző évben. Harminchat ember meghalt, 748-an szenvedtek sérülést. A becsült anyagi kár meghaladta a 2 millió forintot.

A legtöbb baleset - 701 - június és november hónap között történt.

A gyorshajtás 139, az ittas vezetés 57, elsőbbségi jog meg nem adása 127, a szabálytalan áthaladás az úttesten 74, a gondatlan, figyelmetlen vezetés 175, a műszaki hiba 40, a követési távolság be nem tartása 31 esetben okozott' balesetet, mely az összbaleseteknek több mint 80 százaléka.

Járműpark a békéscsabai Szent István téren (forrás: FORTEPAN/Magyar Rendőr)

A legtöbb baleset - 254 - Békéscsaba területén történt, míg az orosházi járásban 183, a gyulai járásban 210, a szarvasi járásban 132, a békési járásban 126, a szeghalmi járásban 127 és a mezőkovácsházi járásban 83 esetben okozott balesetet a KRESZ szabályainak megszegése.

Lófogatosok 57, kerékpárosok 210, motorkerékpárosok 396, személygépkocsi-vezetők 215, tehergépkocsi-vezetők 134, autóbuszvezetők 19, traktor- és vontatóvezetők 64, s egyéb gépjárművezetők 19 esetben okoztak balesetet.

E pár ismertetett megyei adat érzékelteti azt a súlyosbodó helyzetet, ami megyénk közúti közlekedésére jellemző. Az elmúlt évi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a balesetek nagyobb része a forgalomban részt vevő emberek figyelmetlen, gondatlan és szabálytalan magatartásából ered.

Téves az a szemlélet, hogy a gépjárműállomány szaporodása miatt emelkedik ez a szám. A balesetek 1968-ban az előző évihez viszonyítva 26 százalékkal, míg a gépjárművezetők száma csak 7,3 százalékkal emelkedett.

Az intézkedések nem hozták meg a kívánt eredményt. A balesetek számának aggasztó emelkedése mindannyiunkat figyelmeztet. Még nagyobb és fokozottabb óvatossággal kell közlekedni. Mindezek mellett külön említést érdemel a kulturált, udvarias közlekedés, amivel megyénk területén még igen sok a probléma.

A közúton sok az erőszakos gépjárművezető. Ezek a vezetők zavart idéznek elő a forgalomban, más járművezetők megbotránkozását váltják ki, lényegesen megbontják a forgalom harmonikus áramlását. Nem véletlen tehát a statisztikai adat, ami jelzi a közlekedés biztonságának gyakori, súlyos veszélyeztetését. Bizonyított, hogy az időnyereség - ami az erőszakos, tolakodó, durva vezetési móddal elérhető - nem éri meg a kockázatot.

Nincs szó arról, hogy a gépjárművezetők ne törekedjenek úti céljuk gyors elérésére. Egyik fő követelmény a közlekedésben éppen az, hogy gyors legyen. A gyorsaság azonban semmiképpen sem mehet a biztonság rovására. Ésszerűen, a szabályok megtartásával, körültekintő óvatossággal is lehet gyorsan haladni. Az erőszakos tolakodás előbb-utóbb megbosszulja magát, éppen ezért nem engedhető meg.
A gépjárművezetéshez nem elegendő csupán a gépjárművezetői engedély. Felelősségérzet, lelkiismeret, embertársaink szeretete és tiszteletben tartása, megbecsülése is szükséges. Ezek a tulajdonságok kellenek ahhoz, hogy ne történjék baleset. Ezek a tulajdonságok állítják meg a munkában levő gépjárművezető szeszes itallal teli poharát emelő kezét.

A megelőzésnek, a közlekedési fegyelem megszilárdításának, a közúti forgalombiztonság védelmének napjainkban egyre inkább társadalmi üggyé kellene válni. A gépjárművezetés napról napra nehezebb lesz. Egyre több olyan pluszismeretre, vezetés-módszertani és morális alkalmazkodási készségre lesz szükség, amivel a rettegett „káoszt” elkerüljük.

1969-ben újabb több ezer gépjármű jelenik meg utjainkon, melyeknek vezetői a tanulóidőszak után, jogosítvány birtokában ismerkednek meg a forgalom gyakorlatával és veszélyeivel.

Ezért figyelmeztetni kell egymást, megfelelő önfegyelemmel saját és mások testi épségére vigyázni, mert csak a nagyközönség hathatós és egyöntetű elhatározása és közreműködése előzheti meg a balesetek további emelkedését.

Békési Imre r. szds.

 

Mai kommentár: Az 1969 óta eltelt 50 esztendőben Békés megye útjain ugyan minden esztendőben növekedett a közúti balesetek száma, azonban nem egyenes arányban a gépjárművek számának emelkedésével. Ennek oka vélhetően nem a közlekedési kultúra emelkedésében keresendő, sokkal inkább a szabályok komolyodásának illetve a technika fejlődésének, vagyis a gépjárművek korszerűségének köszönhető. Békési Imre rendőr százados gondolatai ma is érvényesek: „A gépjárművezetéshez nem elegendő csupán a gépjárművezetői engedély. Felelősségérzet, lelkiismeret, embertársaink szeretete és tiszteletben tartása, megbecsülése is szükséges. Ezek a tulajdonságok kellenek ahhoz, hogy ne történjék baleset.”

 

 

Rövid hírek

"- TANÁCSÜLÉS. Biharagrán február 6-án, csütörtökön délután tartják a községi tanács ülését. Ezen Rajki Tóth László általános iskolai igazgató a család és iskola kapcsolatáról, valamint a szülői munkaközösség munkájáról számol be. A tanácsülés második napirendjeként a határőrség és a lakosság kapcsolatáról lesz szó.

- KLUBFOGLALKOZÁS. Február 2-án, vasárnap este 7 órakor Publicisztikai botlások címmel Gazsi Endre tanár tart előadást Medgyesegyházán a művelődési ház és a vas- és faipari ktsz közös ifjúsági klubjának foglalkozásán.

- A TAVASZRA KÉSZÜLNEK. A békéscsabai Május 1. Termelőszövetkezet fényesi hajtatóházában megkezdődött a munka. A szaporítóban már 33 ezer karalábé-palántát nevelnek.

Gaburek Károly (forrás: bekeswiki.bmk.hu)

- ZENEI ELŐADÁS. Január 31-én, pénteken este tartották meg Békéscsabán, a TIT Értelmiségi Klubjában a zenekedvelő közönségnek a soron következő szakelőadást. Ezúttal Az emberi jellem ábrázolása a zenében címmel Sárhelyi Jenő, a TIT művészeti szakosztályának elnökhelyettese tartott előadást.

- A VÉRADÓK MEGBECSÜLÉSÉÉRT. Az idén a Vöröskereszt ismét megrendezi az ajándékműsorokat, hogy ezzel is kifejezze a véradók fokozottabb megbecsülését. Ezenkívül különböző rendezvényeket, összejöveteleket tart a gyógyult betegek és a véradók között.

- A FÖLDMUNKÁS KONGRESSZUS ÉVFORDULÓJÁRA KÉSZÜLNEK. A napokban klubösszejövetelt tartottak Vésztőn a nőtanács tagjai. Kézimunkázás közben megbeszélték, hogyan készülnek a földmunkás kongresszus évfordulójának megünneplésére. A klub vezetője Sárkány Pálné, aki mindig gondoskodik a megfelelő programról.

- GÉPI MOSÁSHOZ is egyik legjobb, de leggazdaságosabb •mosószer a háziszappanpor. Kapható és zsiradékért egész éven át cserélhető. Varga szappanfőző, Orosháza Dózsa Gy. u. 24. Csomagban küldött zsiradékot, utánvét készen visszaküldöm, Telefon 516.

- AKTÍVAÉRTEKEZLET. Az MSZMP békési járási végrehajtó bizottsága február 3-án, hétfőn délelőtt 9 órakor tartja meg a szocialista brigádok vezetőinek aktívaértekezletét. A tanácskozást követően kerül sor a szocialista brigádok tevékenységét bemutató, valamint a pálya- választási kiállítás megnyitására.

- KIÁLLÍTÁS, a TIT Értelmiségi Klubjában, Békéscsabán február 3-án, hétfőn este fél 8- kor kiállítás nyílik Gaburek Károly festőművész alkotásaiból. A kiállítást Kovács György költő nyitja meg.

- LÁTOGATÁSOK, TAPASZTALATCSERÉK. Elkészült a megyei nőtanács első félévi munkaterve, mely szerint többek között az SZMT nőbizottsággal közösen a tsz-asszonyok részére üzemlátogatást, valamint üzemi és tsz-nők közös találkozóit, tapasztalatcseréit szervezi meg. Többek között konzervgyári nődolgozók és tsz-tagok találkozójára is sor kerül.

- MEZŐGAZDASÁGI SZAKELŐADÁS. Február 3-án délelőtt 10 órakor Orosházán, a városi tanács dísztermében A kukorica-termesztés nemzetközi és hazai tapasztalatai címmel dr. Rajki Sándor, a Magyar Tudományos Akadémia Martonvásári Kutató Intézetének igazgatója tart előadást.

- BÉLYEGGYŰJTŐK ÖSSZEJÖVETELE. Február 2-án, vasárnap délelőtt 10 órakor Békéscsabán, a Fegyveres Erők Klubja tantermében tartja összejövetelét a Kapuvári Pál ifjúsági bélyeggyűjtő kör."

 

Mai kommentár: A rövid hírek ezen a napon is sokat elárulnak a korról, a korszellemről, az 50 évvel ezelőtti emberekről. Mai távlatból nézve érdekes, hogy a nőtanács és egyéb félpolitikai szervezetekről szóló rövidhír mellett meglepően sok kulturális eseményről esett szó ezen a napon a hátoldal állandó rovatában. Ezek közül is kiemelkedik a Gaburek Károly festőművész alkotásait felvonultató kiállítás megnyitójáról szóló hír. Gaburek jelentős békéscsabai születésű művész, aki az Iparművészeti Főiskola elvégzése után szülővárosában telepedett le és itt alkotott. Sajnos meglehetősen fiatalon, 50 évesen távozott közülünk. Élete egy önálló történetet érdemel.

 

 

Egy fotó

 

Mai fotónk az 1969. február 1-ei Békés Megyei Népújság címlapján jelent meg és a Kis vasgyűjtők képaláírást kapta. Sajnos a lap szerkesztői további információval nem látták el a felvételt.

(A fényképek illusztrációk, nem biztos, hogy 1969-ben készültek, nem biztos, hogy Békés megyében, de jellemzőek a korra.)

További programok »

Békéscsaba

Csütörtökön indul a Főtéri Nyár programsorozat Békéscsabán!

38 program 2 helyszínen: változatos programokat kínál a Békés megyei lakosoknak július 18 és augusztus 30 között a Főtéri Nyár. A részletekről Forczek Győző, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatóhelyettese számolt be kedden, sajtótájékoztatón.
2019. július 16. 17:08
FEL