A nap sztorija – Ez történt 1968. október 29-én, Békés megyében

A behir.hu időutazó rovatában ma újra visszarepülünk ötven évet és megnézzük, hogy miről írt az 1968. október 29-én megjelenő Békés Megyei Népújság. Kukkantsunk bele ma is az elvtársak és az elvtársnők, illetve a kor örömét, bánatát megélő kisemberek izgalmas világába. Ma egy, a megyei propagandisták értekezletéről szóló beszámoló, egy a békéscsabai és a gyulai vasútállomáson tervezett beruházásról készített anyag és néhány rövid hír kerül reflektorfénybe. Mai lapszemlénket is kiegészítjük egy aznapi fotóval és természetesen a 2018-as kommentárok sem maradhatnak el. Hasznos időtöltést kívánunk!

 

 

Megalapozott tudatosság, szilárd eszmeiség

Zalai György előadása a vezető propagandisták megyei értekezletén

“A békéscsabai pártszékházban megyei értekezletet tartottak tegnap a politikai oktatás megkezdésének alkalmából a városi, járási vezető propagandisták részére. A tanácskozáson Zalai György, az MSZMP Békés megyei bizottságának titkára tartott előadást az idén kezdődő oktatási évad feladatairól.

Propaganda mindenütt (forrás: FORTEPAN/Urbán Tamás)

A megyei titkár hangsúlyozta: az idén alapvető követelmény a politikai oktatások színvonalának további növelése. Visszatekintve az ’56-os ellenforradalom utáni konszolidáció, majd a szocialista mezőgazdaság megteremtésének, a termelőerők továbbfejlesztésének időszakaira: a pártoktatás mindig vezető szerepet játszott az adott időszak legfontosabb kérdéseinek megértésében. Segített válaszolni a napirenden levő problémákra. Megyénkben – az elmúlt évben is – mintegy tízezer embernek (kommunistáknak és pártonkívülieknek) adott helyes orientációt, biztosította a politikai tisztánlátást.

Jelenleg a gazdasági építőmunka soron következő feladatainak tudatosítása a legfontosabb. A gazdasági folyamatok azonban egyre inkább nemzetközi méretekben bontakoznak ki, s nagyon jelentős a szocialista országok együttműködésének megvilágítása ezen a téren. Megalapozott tudatossággal, szilárd eszmeiséggel felvértezve a politikai oktatások hallgatói könnyebben kiismerik magukat olyan bonyolult és érdekes kérdésekben, mint például a gazdasági együttműködésben a nemzeti érdekek érvényesítése internacionalista alapon.

A gazdaságpolitikai témák mellett egyre tekintélyesebb helyet kapnak az oktatásban az ideológiai és kulturális kérdések. A nemzetközi osztályharc áttételes, néha nehezen megítélhető viszonyai közepette fontos feladat a legkülönbözőbb módon megnyilvánuló imperialista agressziós szándékok leleplezése. Végül az idei pártoktatási év egybeesik a magyar munkásmozgalom kiemelkedő évfordulóival. Mindez fokozott követelmények elé állítja a propagandistákat. Az a cél, hogy az oktatás színvonalának emelésében az elvi tisztaság, a meggyőző erő, a következetesség és a gyakorlatiassággal párosult életszerűség nyilvánuljon meg. A propagandisták nemcsak egyszerű közvetítői a marxizmus-leninizmus ismereteinek, a párt állásfoglalásnak, hanem eszméink meggyőződéstől áthatott harcosai a mindennapi életben.

Zalai elvtárs előadása után Marsi Gyula, a Békés megyei Oktatási Igazgatóság filozófiai tanszékének vezetője tartott módszertani tájékoztatót.”

 

Mai kommentár: 2018-ból nézve érdekes, hogy 50 évvel ezelőtt Békés megyében is mennyire fontos volt a propaganda, annak oktatása, az arról való értekezletek tartása. Szinte minden hétre jutott egy ezzel kapcsolatos hír. A ma szemlézett anyagban először találkozunk az 1956-os forradalom és szabadságharc egyszerűen ellenforradalomként való megnevezése. Megmosolyogtató az, hogy a titkár elvtárs Békés megyében arról beszél, hogy fontos feladat a legkülönbözőbb módon megnyilvánuló imperialista agressziós szándékok leleplezése és arról, hogy a propagandisták nemcsak egyszerű közvetítői a marxizmus-leninizmus ismereteinek, a párt állásfoglalásnak, hanem eszméink meggyőződéstől áthatott harcosai a mindennapi életben. Szép feladat volt propagandistának lenni!

 

 

A vasútállomások felújításával párhuzamosan

Gyulán új éttermet épít, Békéscsabán korszerűsíti üzletét az Utasellátó

“A Békés megyei Tervező Vállalat az év végére elkészíti a megyeszékhely pályaudvarának rekonstrukciós tervét és a jövő évben megindul a kivitelezési munka. Ennek keretében csinosítják, korszerűsítik az Utasellátó vendéglőjét is. A régi állapothoz hasonlóan helyreállítják az étterem feletti emeletet, és így mód nyílik arra, hogy a jelenleginél tágasabb, modernebb konyhát alakítsanak ki. Gondoskodnak az Utasellátó dolgozóiról is: öltözőt, mosdót kapnak.

Ehetett és ihatott a megfáradt utas (forrás: indafoto.hu)

Ezenkívül újabb étel- és italautomaták felszerelésével javítják a nagy forgalmú pályaudvar ellátását.

Lapunkban is szóvá tettük, hogy az évről évre növekvő idegenforgalmú Gyula utasellátása messze elmarad a kívánalmaktól. Örömmel hallottuk, hogy a pályaudvar újjáépítésével párhuzamosan, 1969-ben egy körülbelül 80 vendéget befogadó éttermet hoznak létre az Utasellátó számára, hozzá csatlakozó fedett terasszal és modern konyhával. Az állomáson különálló pavilon is működik majd, ugyancsak az Utasellátó kezelésében, amelyben ajándéktárgyakat és dohányárukat vásárolhatunk.

Gyula idegenforgalmában jelentős szerepet játszik a MÄV-AUT-állomás is. Régi kívánságot teljesít az Utasellátó azzal, hogy büfépavilont épít a jövő évben az autóbuszok utasainak. A tetszetős külsejű pavilon terveit már elkészítette az UVATERV, a kivitelezés a jövő év végére fejeződik be.”

 

Mai kommentár: Bizonyára sokan emlékeznek még a békéscsabai és a gyulai vasútállomások restijeire, melyekben ehetett és ihatott a megfáradt utazóközönség. A Magyar Államvasutak 1890-ben indította meg a hazai háló- és étkezőkocsi szolgálatot. A következő 60 évben a legendás luxusvonat üzemeltetője, a Wagons-Lits társaság égisze alatt biztosították a magyar utasoknak a fedélzeti vendéglátást, majd 1949-ben alakult meg az Utasellátó. Kultikus ételek és italok – mint a csokiroló és az Utas üdítő – kerültek ki a konyhákból, amelyek szendvicsekkel, cukrásztermékekkel látták el az éttermeket, büféket, és persze azok közönségét. Akinek volt szerencséje ezeket a termékeket megkóstolni, az egész életében keresni fogja azokat az ízeket, de sajnos már nem fogja megtalálni.

 

 

Rövid hírek

“- STATISZTIKA A BÉKÉSI JÁRÁSRÓL. A békési járás tíz községében jelenleg 49 ezer ember él, háromezerrel kevesebb, mint 1960-ban. A tv-előfizetők száma 2250, a rádióelőfizetőké 11 500.

– GAZDASÁGI TOVÁBBKÉPZŐ. A közgazdasági szabad- egyetem kereskedelmi és pénzügyi tagozatának második előadásán Simán Miklós, a Gazdaságkutató Intézet tudományos munkatársa tart tájékoztatót a vállalati üzletpolitikáról október 30-án délelőtt 9 órakor Gyulán, 14 órakor Békéscsabán, október 31-én délelőtt 9 órakor pedig Orosházán.

Komszomol küldöttség hazánkban (forrás: pinterest.com)

– HÚSZÉVES A MEZŐBERENYI VÖRÖS CSILLAG TSZ. A jubileum alkalmával hét olyan tsz-tag kapott 800—800 forintot, aki húsz éve tevékenykedik a szövetkezetben. 1969-től egyhavi keresetnek megfelelő összeg illeti a jubilánsokat.- A BÚZATERMESZTÉS időszerű nemzetközi kérdéseivel, köztük a műtrágya-felhasználással foglalkoznak a szakemberek a rövidesen Orosházán sorra kerülő tanácskozáson. A Dél-Bács megyei tsz-ek Területi Szövetsége külföldről, a többi között Jugoszláviából is vár vendégeket az értekezletre.

– ÚJ ROSTNÖVÉNYFAJTA termesztési kísérleteit kezdték meg a hódmezővásárhelyi Bem Tsz-ben. Első ízben vetettek sárga szárú kendert, amelyet a kompolti mezőgazdasági kísérleti intézetben nemesítettek ki. Előnye, hogy a csapadékos időjárásban is megőrzi jó minőségét.

– A KOMSZOMOL MEGALAKULÁSÁNAK 50. évfordulója tiszteletére, ünnepséget rendeznek kedden délután Békéscsabán az úttörőházban a KISZ-fiatalok. Hasonló ünnepség zajlik le Békésen is. Mindkét ifjúsági találkozón részt vesznek a Magyarországon tartózkodó Komszomol-küldöttek.

– A KISZ BÉKÉSCSABAI vezetőképző-iskolájában Békés, Csongrád és Bács megyéből érkezett KISZ-vezetők tanulnak. A fiatalok esténként minta klubfoglalkozást tartanak, amelyen vendégül látják a munkásmozgalom veteránjait is.- A KISZ

-SZÉKHAZ bemutatótermében Békéscsabán, kiállítást rendez a Békéscsaba és vidéke Textilfeldolgozó Ktsz november 4-11-ig Legújabb hurkolt és kötött divatcikkeit mutatja be.

– LECSAPOLJÁK A TAVAKAT, majd növénytermesztéssel hasznosítják a tó fenéket a Szarvasi Haltenyésztési Kísérleti Állomáson, háromévi haltenyésztés után. Előbb lucernát, később pedig rizst termesztenek. Az idén kétszáz hold tófenéken 20 mázsa feletti rizs átlagtermést értek el.

– A SZOCIALISTA KULTÚRÁÉRT kitüntetést adományozta a Művelődésügyi Minisztérium Durkó Jánosnak, a békési múzeum nemrég nyugdíjba vonult igazgatójának. A kitüntetést és az oklevelet hétfőn délután Békésen adták át az idős muzeológusnak.

– DR. BARNARD, a világ első sebésze, aki szívráültetést hajtott végre, Sao Paulóban egy sajtóértekezleten kijelentette: a helybeli klinikára hagyományozza szaruhártyáját, hogy halála után átültessék és valaki tovább nézhesse vele „ezt a gyönyörű világot”.”

 

Mai kommentár: A rövid hírek ezen a napon is sokat elárulnak a korról, a korszellemről, az 50 évvel ezelőtti emberekről. Az 1968. október 29-ei rövid hírekből kiemelkedik a Komszomol megalakulásának évfordulójára szervezett ünnepségek. A Komszomol vagy teljes nevén Össz-szövetségi Lenini Kommunista Ifjúsági Szövetség Szovjetunió állami ifjúsági szervezete, gyakorlatilag az SZKP ifjúsági tagozata volt. A Komszomol – akkor még Oroszországi Kommunista Ifjúsági Szövetség néven – 1918. október 29-én alakult meg az 1917-es februári forradalom után szerveződött bolsevik irányultságú, helyi ifjúsági munkásszervezetek egyesítéséből. A Komszomol 1924-ben, Lenin halála után felvette annak nevét, majd a Szovjetunió létrejöttével 1926-ban Össz-szövetségi Lenini Kommunista Ifjúsági Szövetségre változtatta a megnevezését. A hazai KISZ a Komszomol utánzataként működött.

 

 

Egy fotó

Mai fotónk az 1968. október 29-ei Békés Megyei Népújság 4. oldalán jelent meg Vasárnapi munka Vietnamért címmel. Kommentárra nincs szükség, megteszi azt a képaláírás: A KISZ-vezetőképző iskola negyven hallgatója és tanári kara vasárnap, a békéscsabai Szabadság Tsz-ben törte a kukoricát. A csaknem hat holdról betakarított termény munkaértékét egyöntetűen felajánlották a vietnami nép javára.

 

(A fényképek illusztrációk, nem biztos, hogy 1968-ban készültek, nem biztos, hogy Békés megyében, de jellemzőek a korra.)

Megosztás:

Címke: , ,