A nap sztorija – Ez történt 1968. október 17-én, Békés megyében

2018. október 17. 15:41 | Diós Zsolt

A behir.hu időutazó rovatában ma újra visszarepülünk ötven évet és megnézzük, hogy miről írt az 1968. október 17-én megjelenő Békés Megyei Népújság. Kukkantsunk bele ma is az elvtársak és az elvtársnők, illetve a kor örömét, bánatát megélő kisemberek izgalmas világába. Ma egy, a tej és tejtermékek fogyasztásának növekedéséről szóló beszámolóra, egy, a megyei alkoholizmus elleni társadalmi bizottság üléséről szóló anyagra és néhány rövid hírre esett a választásunk. Mai lapszemlénket is kiegészítjük egy aznapi fotóval és a 2018-as kommentárok sem maradnak el. Hasznos időtöltést kívánunk!

 

 

Tejből, tejtermékből jelentősen növekszik a fogyasztás

Több lesz a palackozott tej - Kakaó és tej az iskolákban

"A Hajdú megyei Tejipari Vállalat békéscsabai üzemének ellátási körzete az orosházi, a szarvasi és a szeghalmi járás kivételével Békés megye többi területére terjed ki. Az üzem 1967 első háromnegyed évében 186 ezer, az idén 248 ezer kiló vajat értékesített.

Tejtermékeket népszerűsítő plakát 1968-ból (forrás: 24.hu)

Sajtból is hasonló arányban nőtt a fogyasztás. Ez részben az árcsökkenésnek, részben pedig annak tulajdonítható, hogy az üzem tavaly hetenként csak kétszer szállított a városok, illetve járási székhelyek, egyszer a községek boltjaiba, az idén pedig hetenként már háromszor, illetve kétszer. A Tejipari Tröszt egyúttal 26 hűtőszekrényt adott a földszöv. boltjainak, aminek az árát csak 1971-ben kell visszatéríteniük.

Tervezik, hogy a gőztávvezetéket még az idén bekapcsolják a békéscsabai üzembe. A kazánház helyén bővítik a palackozó üzemrészt és a hűtőkamrát. így mintegy kétszeresére növelhetik a palackozott tej mennyiségét. Lehetőség nyílik, hogy az üzletekbe fél literes, a városi iskolákba pedig 2 decis üvegekbe szállítsanak tejet. Ha a kereskedelem igényli, kakaót is. Bizonyára a szülők és a gyerekek egyaránt örömmel üdvözlik a tejiparnak ezt a kezdeményezését.

Jövőre az üzem további bővítését tervezik a telephelyen levő két lakás megvásárlásával. A növekvő szállítási feladatok lebonyolítására az üzem még egy hűtőgépkocsit kap és így majd négy gépkocsi juttatja el a tejet és tejtermékeket a körzet két városának és falvainak boltjaiba.

A telepen négy brigád dolgozik, melyek mindegyike célul tűzte a szocialista cím elnyerését és a KMP megalakulásának 50. évfordulója tiszteletére külön felajánlást is tett. Együttes célkitűzésük a szocialista üzem cím elnyerése is."

 

Mai kommentár: 2018-ban Magyarországon a lakosság 15 százaléka mellőzi a tejtermékek fogyasztását, különböző egészségügyi, orvosi vagy épp életmódbeli okokra hivatkozva. Az elmúlt száz esztendőben hazánkban többször is erős hátszelet kaptak a tejfogyasztásra ösztönző kampányok, hiszen a közhiedelem szerint napi két pohár tej kalciumtartalma segít a csontok és a fogak erősítésében. A szemlézett anyagunk is a tej és tejtermékek fogyasztásának növekedéséről számol be. Az anyag olvasása 50 év távlatából is örvendetes lenne, amennyiben az újságíró nem keverné bele a Kommunisták Magyarországi Pártja megalakulásának évfordulóját.

 

 

Lesz-e kijózanító szoba? - Szigorúbb ellenőrzést az italboltokban

Megbeszélés a Vöröskereszt megyei titkárságán

Fogyaszt a munkásosztály (forrás: FORTEPAN/Szalay Zoltán)

"Október 15-én Békéscsabán a Vöröskereszt megyei titkárságán megbeszélést tartottak a megyei alkoholizmus elleni társadalmi bizottság tagjai, a tanács, a KÖJÁL és a különböző társadalmi szervek képviselői. A tanácskozáson az alkoholizmus elleni küzdelem intézkedési tervének végrehajtásáról, az eddigi tapasztalatokról és a további feladatokról volt szó. Minden állami és társadalmi szerv képviselője beszámolt a saját területén végzett munkáról. Szó volt arról, hogy Orosházán és Békéscsabán a jövőben kijózanító szobát kell működtetni, s ennek feltételeit biztosítani. Sajnos, eddig még csak az anyagi feltétel van meg a működéshez, azonban helyiség hiányában kérdéses, hogy ezt meg tudják-e valósítani. A hozzászólók egyöntetű véleménye, hogy ebben is, akárcsak az alkoholizmus elleni küzdelem többi tennivalóiban, összefogásra van szükség.

A résztvevők többek között megállapodtak abban, hogy az illetékes állami szervekkel közösen meg kell szervezni a vendéglátó egységek szigorúbb ellenőrzését, és érvényt kell szerezni az idevonatkozó rendelkezések végrehajtásának. Többen javasolták, hogy a községi tanácsok az új szabálysértési kódex adta lehetőségekkel a jövőben jobban éljenek és szigorúbban büntessék meg azokat, akik ittas embert kiszolgálnak, illetve vétenek az ezzel kapcsolatos rendelkezések ellen."

 

Mai kommentár: Az alkoholizmus elleni küzdelem visszatérő témája volt a megyei pártlapnak. A küzdelemben élenjáró bizottsági tagok tenni akarása dicséretes, az eszközök viszont kérdésesek. Szó sem esik a megelőzésről, kizárólag a félelmetesnek tűnő, kijózanító szobáról, az ellenőrzésről és a büntetésről. Amennyiben azt vizsgálták volna, hogy miért is isznak egyre többet egyre többen, akkor előbbre tartottak volna és talán eljutottak volna odáig, hogy bemennek a legközelebbi pártházba, megkérik az elvtársakat, hogy mondjanak le mandátumukról, írjanak ki demokratikus választásokat, majd hazamennek. Már másnap látványosan csökkent volna az alkoholproblémákkal küzdők száma.

 

 

Rövid hírek

- Mezőgazdasági tanulók a gyakorlatban. A mezőkovácsházi járásban az idén 116 harmadéves tanuló végzett, és szerezte meg a szakképesítést. A fiatalok kihelyezése megtörtént, s a gazdaságokban a szakmájuknak megfelelő munkakörben dolgoznak.

- Takarékos ifjúság. A békési járásban az elmúlt tanévben közel hétezer tanuló - 27 iskola - kapcsolódott be a takarékbélyeg, gyűjtő akcióba. A pajtások között egészséges verseny alakult ki, mely egyúttal a célszerű takarékosságra is tanította az iskolásokat. A versenyben a békési 2-es, 3-as és 4-es, valamint a mezőberény-ókerti, a kétsoprony-sopronytanyai általános iskola és a mezőberényi gimnázium ért el kiváló eredményeket.

 

Gyűlik a takarékbélyeg (forrás: FORTEPAN/Bauer Sándor)

 

- 33 EZER FORINT ZENEKARRA. Augusztus hónapban 33 500 forintot kapott hangszerekre és zenekari felszerelésre a szeghalmi művelődési ház. A zenekar tagjai és ami döntő, a zenerajongók is, örülnek ennek a beruházásnak.

- Folyamatos a munkavédelmi vizsgáztatás. A mezőkovácsházi járásban az elmúlt években nagy gondot fordítottak a munkavédelmi megbízottak kiképzésére. Folyamatosan megtartották a vizsgákat is, s ezek szerint a járásban jelenleg 579-en rendelkeznek ilyen vizsgával.

- SZÁZ ELŐADÁS. Az év első felében megyénkben száz filmvetítéssel egybekötött előadást tartottak orvosok és egészségügyi dolgozók az alkoholizmus káros hatásáról. Egy előadást átlagosan 40-en, 50-en látogattak.

- Filmvetítés. A Holtak visszajárnak című magyar bűnügyi filmet mutatják be október 18- án a délutáni és esti adásban a Fegyveres Erők Klubjában. Főszerepben Molnár Tibor, Őze Lajos és Szirtes Ádám.

- JÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS. Békéscsabán a városi tanács mellett működő egészségügyi állandó bizottság rendszeresen tart együttes ülést a város termelőszövetkezeteiben a mezőgazdasági állandó bizottsággal. Ennek eredménye, hogy a szövetkezetekben javult az egészségügyi ellátás. Ezeken a megbeszéléseken részt vesznek a tsz-ek vezetői, egészségügyi felelősei is.

- Negyvennégy órás munkahét. A Szarvasi Ruházati Ktsz-ben is áttértek a kétműszakos dolgozóknál a 44 órás munkahétre. Október 1-től már így dolgoznak a szövetkezetben, s ez főleg a nőknek kedvez, mivel így minden második szombatjuk szabad.

- FÉRFIIDEÁL? A női szépségversenyeket úgy látszik, megirigyelték a férfiak. A közeljövőben ugyanis Miamiban és New Yorkban tartják meg a világ legszebb férfija versenyt: a Mister Universt.

- Nőklub. Orosházán a nőtanács kezdeményezésére és a megyében jól működő nőklubok tapasztalataira támaszkodva megalakítják az új nőklubot. Programját külön vezetőség állítja majd össze.

- KACSINTÓ ÓRALAP. A legújabb amerikai karórák számlapjára egy-egy filmsztár portréját teszik. A sztár minden órában kacsint, mégpedig pontosan annyiszor, ahány óra van.

 

Mai kommentár: A rövid hírek ezen a napon is sokat elárulnak a korról, a korszellemről, az 50 évvel ezelőtti emberekről. Mai távlatból nézve érdekes a békési járásban a 7000 takarékos gyermek száma vagy a beruházásként bemutatott szeghalmi hangszervásárlás. A rövid hírek között is visszaköszön az alkoholizmus elleni küzdelem, de itt már nem a büntetésen volt a hangsúly, így elképzelhető, hogy eredményt is sikerült elérni a viaskodásban. Figyelemreméltó a két amerikai hír, melyek inkább a nevetség tárgyává tették az akkoriban ellenséges nagyhatalmat és polgárait. Az ember látja maga előtt, hogy a tsz-elnökök a kacsintós óráról szóló hír olvasása után nevettükben földhöz vágják a műbőrkalapot, hogy csak úgy porzik a vályogból vetett padló.

 

 

Egy fotó

Mai fotónk az 1968. október 17-ei Békés Megyei Népújság 5. oldalán jelent meg Csónakházat avattok a csabai úttörőház fiataljai című írás illusztrációjaként. A felvétel képaláírást is kapott: Néhány perccel az ünnepélyes megnyitó után. Vízen a „Sirály”.

 

 

(A fényképek illusztrációk, nem biztos, hogy 1968-ban készültek, nem biztos, hogy Békés megyében, de jellemzőek a korra.)

FEL