A nap sztorija – Ez történt 1968. november 2-án, Békés megyében

A behir.hu időutazó rovatában ma újra visszarepülünk ötven évet és megnézzük, hogy miről írt az 1968. november 2-án megjelenő Békés Megyei Népújság. Kukkantsunk bele ma is az elvtársak és az elvtársnők, illetve a kor örömét, bánatát megélő kisemberek izgalmas világába.
Ma egy, a megyei nőtanács üléséről szóló beszámoló, a békési fürdő terveiről készült anyag és néhány rövid hír kerül reflektorfénybe. Mai lapszemlénket is kiegészítjük egy aznapi fotóval és természetesen a 2018-as kommentárok sem maradhatnak el. Hasznos időtöltést kívánunk!

Új tanfolyamok, előadássorozatok, ankétok a nőtanács programjában

A napokban tartotta ülését a Békés megyei nőtanács végrehajtó bizottsága, melyen dr. Sebestyén József, a megyei tanács munkaügyi osztályának vezetője a női munkaerő alakulásáról tartott tájékoztatót, valamint szó volt az 1968-69-es évi nőnevelési programról.

Szövőnő a szövőgép mellett
(forrás: MANDA/Uzsoki János)

A női munkaerő alakulása az utóbbi években örvendetesen javult – erről szólt lényegében a beszámoló – s ehhez hozzájárult a bedolgozói rendszer jelentős ki- szélesítése. Különösen a kisipari szövetkezetek léptek ebben sokat előre. Ezenkívül a kötöttárugyár új telephelyeinek létesítésével is enyhült a nők elhelyezkedésének gondja. A nyári hónapokban pedig a Békéscsabai Konzervgyár előkészítő telephelyek létesítésével biztosít munkalehetőséget sok asszonynak és leánynak. Mindezek ellenére azonban még mindig súlyos gondot okoz több ezer nő elhelyezkedése, új munkahelyek biztosítása. A tanácskozáson szó volt arról is, hogy a nőtanács milyen segítséget tud adni e gondok csökkentéséhez.

A nőnevelési programot Nagy Imréné, a megyei nőtanács munkatársa terjesztette a végrehajtó bizottság elé. E szerint továbbra is nagy gondot fordítanak a régi, jól bevált módszerekre, tanfolyamok, szakkörök, előadássorozatok szervezésére. Ugyanakkor új érdekes és a nőket közvetlen érdeklő képzést is biztosítanak az idei évadban. Különösen érdekesnek ígérkezik a házasulandó fiatalok klubjának létrehozása, melyet a KISZ-szel közösen akarnak megvalósítani. Ezen belül előadásokat tartanak a fiatal házasokat érdeklő témákról. Többek között a családtervezésről, az otthon kialakításáról és így tovább. Újszerű a szakosított előadássorozatok szervezése. A szarvasi járásban földrajzi, máshol irodalmi, képzőművészeti előadássorozatokat tartanak. Ezeken irodalmi színpadok adnak bemutatókat, képzőművészeti alkotásokat ismertetnek, filmet vetítenek.

Bizonyára népszerűek lesznek a háziasszonyképző tanfolyamok is, melyek szintén új képzési formát jelentenek. Ezeken a tanfolyamokon a sütésen és főzésen kívül a lakásdíszítést, a kulturált magatartást, a modern és hagyományos kézimunkákat is megismerik a résztvevők. Különösen hasznos lesz a férjhez menés előtt álló lányok, valamint fiatalasszonyok részére.
Az idén nagy gondot fordítanak a tanyai asszonyok művelődésének elősegítésére is. Ehhez igen sok segítséget nyújtanak az országos nőtanács által ez év elején kiadott levelek, melyeken a tanyákon élők közölték igényeiket és a jelenleg meglevő lehetőségeket. Ezt figyelembe véve, állítja össze a nőtanács a tanyasi asszonyok képzésének programját.

Mai kommentár: A Kádár János fémjelezte kormány több komolynak tűnő, de valójában látszólagos ügyekkel foglalkozó álcivil szervezetet hívott életre és működtetett. Ezek közül az egyik az 1957-ben megalapított Magyar Nők Országos Tanácsa, mely 1989-ig működött. Az országos szervezetnek persze voltak megyei vonulatai, mint látjuk végrehajtó bizottsággal felfegyverkezve. 2018-ból nézve a nők munkaerőpiacon való elhelyezkedésének segítése fontos feladatnak látszik, azonban ne felejtsük el, hogy abban az időben mindenkinek kötelező volt dolgoznia és létezett a közveszélyes munkakerülő fogalma. A házasulandó fiatalok klubjának létrehozása, a háziasszonyképző tanfolyamok vagy a tanyai asszonyok művelődésének elősegítésére ma már csak mosolyt csal az arcunkra.

Megoldódik a lakosság 20 éves kérése Békésen

Életkép a békési fürdőből
(forrás: Békés Anno facebook csoport/Molnár István)

Régi gondja Békésnek a strandfürdő építése. Ez már a község lakosságának több mint 20 éves kérése. Most arról kaptunk értesítést, hogy a fürdő 1969-ben üzemeltethető lesz. Az építkezés mintegy ötmillió forintba kerül. A pontos összeg még nem ismeretes, mivel az átárazás most van folyamatban. A tanács ebben az évben 4 millió forint hitel felvételét tervezte, azonban 2 millió forint összeggel már az építést finanszírozni tudná. Sajnos, erre az OTP még kedvező választ nem adott. Aligha hihető, hogy emiatt tovább húzódhat a 20 éves kérés megoldása.
Egyébként a lakosság megértéssel fogadja az Asztalos utcai kút lezárását is, ami a fürdő üzembe helyezésével indokolttá válik.

Mai kommentár: A párt lapjában leírtakkal ellentétben, a békési emberekben már jóval 1948 előtt megfogalmazódott az igény egy fürdő létesítésére, 1883-ban alakult is egy szervezet Békési Fürdő Egylet néven és talán a 19-20. század fordulóján létrehozták a közfürdőt, tisztasági fürdőként. 1927-ben az Asztalos utcában fúrott kútból gyógyhatású termálvíz tört fel. Nemcsak a békésiek, hanem a környezettelepülések lakói nagy számban vették igénybe, mert tapasztalataik alapján a mozgásszervi és gyomorpanaszokat használatával enyhíteni lehetett. Ezzel megnyílt a lehetőség gyógyfürdő létesítésére, melyet megterveztek, a munkálatok elvégzéséhez a békési emberek téglajegyek megvásárlásával járultak hozzá. Az Asztalos utcai kutat 2018-ban állították helyre, így ma újra használhatják a városlakók.

Rövid hírek

– INGYENES JOGI TANÁCSADÁS. A Békés megyei Népújság jogtanácsosa november 2-án, ma délelőtt tartja szokásos ingyenes jogi tanácsadását. (Békéscsaba, Szabadság tér 17, III. em. 12.)
– SZAKKÖRVEZETÖK TANFOLYAMA. A megyében működő szakkörök és nőklubok vezetőinek a nőtanács kezdeményezésére háromnapos megyei szintű tanfolyamot szervez a megyei tanács művelődésügyi osztálya, valamint a Megyei Művelődési Ház
– ÜNNEPI KLUBFOGLALKOZÁS. Békéscsabán, az úttörőházban működő Ifivezetők Klubja a KMP megalakulásának 50. évfordulója tiszteletére ünnepi klubfoglalkozást rendez. Ez alkalommal tartják meg a már hagyományossá vált „Járnak-e a fonóba, mint régen” vidám játék- és dalestet A foglalkozás érdekessége a kukoricafőzés lesz.
– NAGYMAMÁK TALÁLKOZÓJA. Hangulatos ünnepséget rendeztek Békésen a községi tanács nagytermében a nagymamák részére. Az ünnepségen a nőtanács, valamint a 3-as számú általános iskola úttörői meleg szavakkal köszöntötték a mintegy 75—80 megjelent idős vendéget. Az ünnepély után a nőtanács uzsonnával kedveskedett a részvevőknek.
– GÉPI MOSÁSHOZ EGYIK LEGJOBB, DE LEGGAZDASÁGOSABB MOSÓSZER A HÁZISZAPPANPOR. KAPHATÓ, és zsiradékért egész éven át cserélhető: Varga, szappanfőző, Orosháza, Dózsa György u. 24. Csomagban küldött zsiradékot utánvét, készen visszaküldöm. Telefon: 516.

Mederkotrás az Élővíz-csatornán
(forrás: behir.hu)

– TSZ-NŐK FÓRUMA. A termelőszövetkezeti nőtagok részére az idén is mintegy 54 helyen megszervezik a 6-8 előadásból álló „Tsz-nők fóruma” című sorozatot. A tsz-asszonyok és leányok részére a TIT előadói, párt- és állami vezetők közgazdasági, jogi és egyéb témájú előadásokat tartanak.
– ISKOLAI SZAKKÖRÖK. Az idei tanévben a mezőkovácsházi járásban 106 különböző szakkört szerveznek az általános iskolákban. A szakkörök nagy részét a pedagógusok társadalmi munkában irányítják.
– NEMCSAK A MEZŐGAZDASÁGBAN. A mezőkovácsházi járásban eddig csak mezőgazda- sági jellegű gyakorlati foglalkozást tartottak az általános iskolásoknak. Az iparosodás szükségessé tette, hogy a jövőben Mezőhegyesen, Mezőkovácsházán, Medgyesegyházán és Battonyán bevezessék az ipari jellegű gyakorlati foglalkozásokat is.
– CSALÁDI ÜNNEP. Igen ritka évfordulót ünnepel november 11-én Békéscsabán, a Bánát utca 30 szám alatt Lakos György és felesége. Hatvan évvel ezelőtt kötöttek házasságot. E jubileumi évfordulót családjuk, hozzátartozóik körében ülik.
– HATEZER HOLD MOCSÁR. Egykorú feljegyzések szerint 180 évvel ezelőtt a mai Békéscsaba határában még csaknem hatezer hold mocsár terült el, fele annyi, mint tíz évvel azelőtt, ugyanis az 1777-ben megépült 14 kilométer hosszú, a Veszely-hídtól a békési határig nyúló Körös-csatorna jelentősen csökkentette a gazdaságilag hasznosíthatatlan mocsarak területét.

Mai kommentár: A rövid hírek ezen a napon is sokat elárulnak a korról, a korszellemről, az 50 évvel ezelőtti emberekről. Mai távlatból nézve érdekes a békéscsabai Ifivezetők Klubjának ünnepi klubfoglalkozása a KMP megalakulásának 50. évfordulója tiszteletére, mely a „Járnak-e a fonóba, mint régen” címet kapta és vidám játék- és dalestként harangozták be. Nehéz eldönteni, hogy ez gúnyolódás volt-e az ifjú elvtársaktól vagy pedig egy igen bátor tett, mely burkolt üzenet lehetett a pártnak. Az Élővíz-csatornáról szóló rövidhír viszont azt bizonyítja, hogy a párt lapja fontosnak tartotta a tájékoztatást és az olvasók ismereteinek bővítését.

Egy fotó

Mai fotónk az 1968. november 2-ai Békés Megyei Népújság 5. oldalán jelent meg a Külföldi divat című képes anyag egyik illusztrációjaként. A felvétel képaláírást is kapott: És íme egy nagyon csinos, már őszi modell a Néva partjáról, Leningrádból. A fémgombokkal díszített bársony kiskosztüm mindkét oldalán viselhető. És milyen praktikus, hogy a hetyke kis bársonykalapot az áll alatt szabályozható pánttal rögzítette a tervezője. Így biztosan nem kapja le a szél a viselője fejéről.

(A fényképek illusztrációk, nem biztos, hogy 1968-ban készültek, nem biztos, hogy Békés megyében, de jellemzőek a korra.)

Megosztás:

Címke: