A nap sztorija – Ez történt 1968. június 26-án, Békés megyében

2018. június 26. 14:19 | Diós Zsolt

A behir.hu időutazó rovatában ma újra visszarepülünk ötven évet és megnézzük, hogy miről írt az 1968. június 26-án megjelenő Békés Megyei Népújság. Kukkantsunk bele ma is az elvtársak és az elvtársnők izgalmas világába. Ma egy dobozi boltbezárási ügyet, egy, a kor szexguruját, Veres Pált megszégyenítő felvilágosító szerkesztői levelet és néhány, kultúrával és életmóddal kapcsolatos rövid hírt választottunk, persze kommentárral. Jó szórakozást kívánunk!

 

 

Nyissák ki a becsukott boltot Dobozon

"Magam, mert én is erre lakom, és egy községrész lakosságának felháborodását tolmácsolom, amikor arról szólók, hogy egyik napról a másikra bezárták a Gyula és Vidéke Körzeti Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet Doboz, Vörös Hadsereg utcai vegyesboltját Igen, egyik napról a másikra bezárták - most az aratás kezdetén!  Máshol célszerűen, mozgóboltokat működtetnek, kiviszik az árut, a hűsítőt, a frissítőt, a közvetlen fogyasztási cikkeket a tarlóra, itt pedig bezárják a boltot Ennek a falurésznek ez volt a boltja, ahol bevásárolhatott az ember. Így mindenért be kell menni a távol levő ABC-áruházba, a falu központjába és fel kell rendesen öltözködni, ott kell hosszabb időre hagyni a munkát, ha házi munka is az.

Kisbolt az 1960-as években (forrás: FORTEPAN)

Arról, hogy be akarják zárni a boltot nem értesítették a lakosságot, nem kérték ki az érdekeltek véleményét, de még az utcában, a bolthoz közel lakó tanácstag véleményét sem.

A bolttal egy fedél alatt, egy házban van a helyi Petőfi Tsz II. számú üzemegységének központi irodája, ahol naponta rengeteg ember fordul meg és a közeljövőben adják át a bezárt bolthoz közel a 18, most épült, új családi házat, melyekbe a sóssziki cigánycsaládok költöznek be, s így-mintegy 100 lakossal gyarapodik a környék.
Nem találunk semmiféle indokot, ürügyet a bezárásra. Ezért kérjük, hogy a bezárt boltot nyissák ki, helyezzék újra forgalomba, lássák el megfelelően áruval, mert ez a lakosság érdeke."

Rácz Sándor,
a Hazafias Népfront községi bizottságának titkára

Mai kommentár: Elképzelhető, hogy a titkár elvtárshoz június végéig nem jutott el a hír az új gazdasági mechanizmusról, mely 1968. január elseje óta dübörgött Magyarországon? Melynek következtében nőtt a vállalatok önállósága, liberalizálódtak az árak és a bérek és igen, egy cég dönthetett úgy, hogy bezár egy üzletet, mely nem hozza a várt számokat. Ennek eshetett áldozatul Dobozon a Vörös Hadsereg utcai vegyesbolt. Az elvtársi nyomásgyakorlás fejleményeiről, ha lesznek, akkor ígérjük, beszámolunk.

 

 

Mitől féltsük a fiatalokat?

"Tisztelt asszonyom!

Nem írta alá vádaskodó levelét és éppen ezért legszívesebben a papírkosárba továbbítottam volna. Hogy mégsem váltottam valóra első gondolatom, sőt nyílt levélben válaszolok, annak két oka van: Egyrészt attól tartok, nem áll egyedül felfogásával, másrészt tisztelem az ifjúságot féltő indulatát, annak ellenére, hogy ez esetben indokolatlan.

Miért kellett meghalnia - című cikkem késztette vitára. Mégpedig azért, mert - mint írja - „felháborító” elveket hirdet.
Egy nem túl gyakori, de sajnos nem is eléggé ritka bűntény kapcsán íródott a szóban forgó cikk. Arra próbáltam választ keresni - a bírósági tárgyaláson szerzett tapasztalataim és az országos statisztika alapján - miért ölte meg újszülöttjét egy falusi lány. Nem részletezem ismét a felsorakoztatott okokat - maradi előítéletek, tájékozatlanság stb. - csupán azokat idézem, amelyek miatt az ifjúság szellemi megrontásával vádol.

Bezzeg az elvtársaknak lehet (forrás: mti.hu)

Tudomásul kell vennünk - írtam -, hogy szexuális kapcsolat gyakran létrejön házasságon kívül is. Köztudott, hogy a mai fiatalok hamarabb érnek, mint elődeik, s ugyanakkor tovább kell tanulniuk, amíg keresővé, házasulandóvá válnak. Ezenkívül nem ritkán lakáshiány késlelteti az érzelmileg jól megalapozott kapcsolat törvényesítését. Mindezt figyelmen kívül hagyni, s tűzzel-vassal üldözendő bűnként kezelni a szerelemből fakadó szexualitást, balgaság lenne.

Természetesen szeretheti egymást két fiatal évekig, testi kapcsolat nélkül is. Lehet várni a házasságra úgy, ahogy - mint írja - ön várt egészen 23 éves koráig. Az önmegtartóztatás - bizonyos határokon belül - semmiképpen sem árt és a felelőtlen, következményekkel nem számoló szexualitásnál kívánatosabb is. Változatlanul állítom azonban, hogy igazi veszélyt a tiszta érzések, szerelem nélküli testiség jelent. Ez valóban megvetendő, emberhez nem méltó.

Többnyire az ilyen kapcsolat torkollik kétségbeesésbe, s - ritkábban bűnözésbe.

Ön azt állítja, hogy a vágy „szent” és kizárólag az utódok létrehozását szolgálhatja. Ez nem igaz. Az összes élőlény közül egyedül az ember az, aki nemcsak utódok létrehozására alkalmas párt keres. Szerelemről csak a mi világunkban beszélhetünk, csak a mi értelmesen érző világunkat ajándékozta meg a természet egy olyan szexualitással, aminek nem csupán az utódok megszületése a célja.

Ha nem így lenne, a jó erkölcs nevében elítélhetnénk egyik leghumánusabb, leghaladóbb törvényünket, az abortusz-törvényt, amely lehetővé teszi a családtervezést. S elítélhetnénk mindazt az erőfeszítést, amit egészségügyi propagandánk, egészségügyi cikkeket gyártó iparunk a korszerű, higiénikus óvszerek elterjesztéséért, gyártásáért tett. (Sajnos, hosszú évek mulasztását kell rohamléptekkel pótolni!)

Mint egy riasztó képet, felvázolja levelében: ha így haladunk, olyan szabadon, gátlás nélkül vásárolhatják majd az óvszereket a fiatalok, mint a postán a bélyeget - uram bocsá - használati utasítással együtt. E kép azonban korántsem riasztó. Éppen ellenkezőleg: igen vonzó. Az orvosok a megmondhatói, mennyi életerős, gyerekszülésre termett nő szerez tartós betegséget vagy veszti el örökre az egészségét túl gyakori művi vetélés miatt.

Így értettem én, tisztelt asszonyom azt, hogy ha már a szív nem, legalább az ész irányítsa két ember kapcsolatát. És higgye el, nem a nyűt szótól, az idejében történő felvilágosítástól kell félteni a fiatalokat. Sokkal inkább a tájékozatlanságtól és - bocsásson meg - azoktól az elvektől, amelyek jegyében az ön névtelen levele is íródott.

Békés Dezső

 

Mai kommentár: A felvilágosult szerkesztő elvtárs kioktatja a vélhetően gyerekkorában még erkölcstant is tanuló és azt gyakorló asszonyt. Persze mai szemmel nézve megmosolyogtatóak a levélíró nő megjegyzései, de amikor a szerkesztő azt írja, hogy az egyik leghumánusabb, leghaladóbb törvény az abortusz-törvény, na, az felháborító. Szégyellje magát Békés Dezső elvtárs!

 

 

Rövid hírek

- Az aggteleki cseppkőbarlang hangversenyeire szervez külön autóbuszokat az IBUSZ. A szeptember 22-én megrendezésre kerülő emlékhangversenyre több járatot is indít, többek között Gyuláról és Békéscsabáról.

KISZ klubélet (forrás: FORTEPAN)

- Fürdő épül Békésen. A békésiek régi kívánsága teljesül azzal, hogy fürdőt építenek a községben. Az építkezésre összesen négymillió 500 ezer forintot fordítanak.

- Jó a technikai felszereltség a szeghalmi járás művelődési otthonaiban. Mindegyik intézmény megfelelő mennyiségű hangszerrel, lemezjátszóval, rádióval, magnetofonnal rendelkezik, viszont a korszerű népművelési munka végzéséhez feltétlenül szükséges, hogy mindegyik művelődési otthon új, nagy képernyős televízióval, hangerősítő berendezéssel, vetítőgéppel és fotófelszereléssel rendelkezzék.

- Mesefilm-délutánt rendeznek a kisdobosok részére június 27-én, délután 3 órakor Békéscsabán, az úttörőházban.

- Háromhetes csehszlovákiai jutalomüdülésen vesz részt kiváló úttörőmunkája elismeréséül és a békéscsabai téglagyár üzemi KISZ-szervezetével való jó együttműködésért Lantos Erzsébet, a békéscsabai 6-os számú általános iskola úttörő őrsvezetője, valamint Mitykó Éva őrsvezető-helyettes. A jutalmat a pajtások a gyár vezetőségétől kapták.

 

Mai kommentár: A rövid hírek ezen a napon is sokat elárulnak a korról, a korszellemről, az 50 évvel ezelőtti emberekről. Amennyiben Lantos Erzsébet egykori őrsvezető vagy Mitykó Éva őrsvezető-helyettes magára ismer, akkor kérjük jelentkezzen! Szívesen megírjuk a jutalomüdülés történetét!

További programok »

FEL