A nap sztorija – Ez történt 1968. augusztus 2-án, Békés megyében

2018. augusztus 2. 13:16 | Diós Zsolt

A behir.hu időutazó rovatában ma újra visszarepülünk ötven évet és megnézzük, hogy miről írt az 1968. augusztus 2-án megjelenő Békés Megyei Népújság. Kukkantsunk bele ma is az elvtársak és az elvtársnők, illetve a kor örömét, bánatát megélő kisemberek izgalmas világába. Ma a fiatalok korai házasságkötésével kapcsolatos hír, a medgyesegyházi Ifjúsági Klub megnyitása és egy újabb, a szabadidő eltöltésével kapcsolatban aggodalmaskodó anyag kerül reflektorfénybe. Természetesen a 2018-as kommentár most sem maradhat el. Jó szórakozást kívánunk!

 

 

Fiatalkorúak - az esküvő - és a jogszabályok

"Gyakran kerül nehéz helyzetbe a békési járás gyámügyi hatósága, amikor fiatalkorúak - sokszor 15-16 éves lányok - fordulnak hozzájuk házasságkötési engedélyért. Számos példa bizonyítja, hogy a fiatalok házassági szándéka meggondolatlan, elhamarkodott; nem ismerik még eléggé egymást, és nem ismerik egymás körülményeit sem. Megtörtént már olyan eset, hogy a menyasszony azért kérte házasságkötésének engedélyezését, mert azt remélte, hogy akkor katonai szolgálatot teljesítő vőlegényét leszerelik.

 

Még nem ismert az élettársi kapcsolat fogalma (forrás: FORTEPAN)

 

A kérelmek elbírálása nagy körültekintést és megfontolást igényel. Ha azonban a menyasszony már terhes állapotban van, rendszerint megadják az engedélyt. Ilyenkor azt mérlegelik, hogy a gyermeknek törvényes apja legyen, és ne legyen szükség az apaság megállapítására bírói úton.

Fel kell hívni a figyelmet a szülők felelősségére is. A szülők ugyanis sokszor csak azt tartják szem előtt, hogy a fiatalok ne házasságon kívüli életközösségben éljenek. Ugyanakkor nem veszik számításba, hogy gyermekük még nagyon fiatal. Gyakran sürgetik türelmetlenül az engedély megadását, pedig már többször felhívták figyelmüket arra, hogy a gyámhatóság határozatának jogerőre emelkedése előtt ne tegyenek semmiféle lakodalmi előkészületeket."

 

Mai kommentár: 1968-ban sem ismert, sem elismert nem volt még hazánkban az élettársi kapcsolat. Fogalma az 1970-es években került be a magyar jogrendszerbe. Kezdetben csak a bírói gyakorlatban jelent meg, 1977 óta azonban a Polgári Törvénykönyv is tartalmazza. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Magyarországon az 1970-es évek elején az élettársi kapcsolatok aránya az összes család százalékához viszonyítva 2,1 százalék volt, 2001-re ez 9,5 százalékra, 2005-re pedig tíz százalék fölé emelkedett. 2016 végén a 2,7 millió magyar család csaknem 18 százalékát tették ki az élettársak, az ilyen párkapcsolatok száma meghaladta a 483 ezret. Kiemelném a hír két mondatfoszlányát, mely gyártójának együttérzéséről tanúskodik. Az egyik: ha a mennyasszony már terhes állapotban van. A másik: ne tegyenek semmiféle lakodalmi előkészületeket.

 

 

Vasárnap nyílik:
A medgyesegyházi Ifjúsági Klub

Életkép egy Ifjúsági Kluból (forrás: FORTEPAN/Urbán Tamás)

A Medgyesegyházi Vas- és Faipari Ktsz., valamint a községi művelődési ház fiataljai elhatározták, hogy közös klubot alakítanak a művelődési házhoz csatolt KISZ-helyiségben. A klub belső dekorációs munkáit Boros Béla grafikus tervei alapján készítették el és a megyei tanács művelődésügyi osztályának ígérete szerint még ebben a hónapban bútort is kapnak a medgyesegyházi klubtagok.

A hivatalos megnyitót vasárnap este tartják, amikor az előreláthatóan mintegy 30-40 . klubtag megválasztja a vezetőséget, és elkészíti a klub programját. A fiatalok azt tervezik, hogy hetenként háromszor tartanak majd foglalkozást: szerdán, szombaton és vasárnap."

 

Mai kommentár: Az Ifjúsági Klub megnyitása lehetett a medgyesegyházi fiatalok színrelépése. A medgyesi szórakozóhelyek az elkövetkező évtizedekben is messze földön, de legalábbis Békéscsabán és Gyulán híresek voltak. Volt egy réteg, aki szívesen járt a településre szórakozni. Az aktív ifjúsági élet szerepet játszott abban, hogy az 1980-as évek közepétől több meghatározó Békés megyei zenekarban feltűnt medgyesi zenész.

 

 

Gondolatok a hétvégi pihenés, a szabadidő néhány kérdéséről

"Az alábbiakban mondanivalónkat a rövidített munkahét bevezetésével kapcsolatos teendők, az ifjúság, a serdülők mozgásigénye és szabadideje betöltésének néhány kérdése köré szeretnénk csoportosítani.

Ma igen sokat vitatott kérdés a lakótelepeken élő dolgozók pihenése. Az mindenki előtt ismert, hogy az alkotó munka, az élet legfőbb célja és tartalma. A mai társadalmunk arra törekszik, hogy minden munkában biztosítsa az alkotó jelleg érvényesülését. A munkára való felkészülés - az egyoldalúan végzett mozgás, a szakmai ártalmak, a, rövidülő munkahét - aktívabb cselekvésre kell késztessen e kérdésben mindenkit.

Tessenek sportolni! (forrás: FORTEPAN/MHSZ)

Nézzünk néhány példát mindezekről.

Békéscsabán, a Kulich Gyula Lakótelepen - mit tud kezdeni szabadidejével felnőtt, gyermek és serdülőkorú fiatal? A felnőtt - nyugodtan mondhatjuk, semmit. Hacsak - a Fehér Galambban nem akar „kikapcsolódni”. Sehol egy olyan hely, ahol esetleg a felnőttek munka után tollas labdázhatnának, teniszezhetnének, röplabdázhatnának vagy kispályás focicsatáikat vívhatnák.

Tehát mi marad? Az előszoba ajtaját becsukva - szinte bezárul mögötte a világ. Esetleg a szűk erkélyen álldogálhat. Az emberek természet iránti vonzódásának apró jeleit minden városban, így a Kulich-telepen is láthatjuk az erkélyeken, az ablakokban zöldellő virágokból.

Feltétlenül szükséges lenne az idősebb generáció testi és szellemi kondicionálása szempontjából könnyen és olcsón létrehozható kis sporttelepeket építeni.

Az a megoldás végső soron, hogy ne sportoljunk - ma már számításba sem jöhet -, mert ez szöges ellentétben van a kor történelmi, egyéni és társadalmi szükségleteivel.

Ezután többet kell beszélni és még inkább tenni a hétvégi és napközi pihenésről - a pihenésért. Több segítséget kell adni a pihenés módjának helyes megválasztásához, a feltételek megteremtéséhez.

Anti a felszabadult idő és a testnevelés kapcsolatát jelenti, több feladatról kell beszélnünk, de ezek közül most csak a három legfontosabbat soroljuk fel.

1. Közelebb kell vinni a testnevelést a munka-, illetve a lakóhelyekhez.

2. A már meglevő és megfelelő tömeg-testnevelési formák mellé új, a jelen igényeknek megfelelő, s az adott körülményeket jól figyelembe vevő formákat kell találni.

3. A társadalmi szükségletek sorrendje tekintetében a testnevelés is a megvalósítás reális lehetőségét kapja, meg.

(Folytatjuk)

Szakái József

 

Mai kommentár: Már eltelt vagy két hét és egy sornyit nem aggódott az MSZMP megyei pártbizottsága és a megyei tanács lapja a megnövekedett szabadidő hatékony eltöltése felett. Ma végre újból előkerült az egyik gumicsont, melyben az a legbosszantóbb, hogy kisgyermekként kezelik az embereket, akiknek meg kell fogni a kezét és meg kell mondani, hogy mit is csináljanak szabadidejükben. Ez a felfogás is komoly szerepet játszhatott abban, hogy a felnőttek egyre nagyobb része, egyre több időt töltött a Fehér Galamb nevű intézményben.

 

(A fényképek illusztrációk, nem biztos, hogy 1968-ban készültek, nem biztos, hogy Békés megyében, de jellemzőek a korra.)

További programok »

Kultúra

FEL