Választási közlemény – Békés megye, 1. számú választókerület

2022. április 2. 09:14 | behir

Áder János köztársasági elnök az országgyűlési képviselők általános választását 2022. április 3. napjára tűzte ki. A köztársasági elnök ugyanerre a napra, négy kérdésben országos népszavazást tűzött ki. A Békéscsabai Helyi Választási Iroda vezetőjének, dr. Bacsa Vendelnek a tájékoztatója az alábbiakban olvasható.

 

Tisztelt Választópolgárok!

 

Az alábbiakban adok tájékoztatást az országgyűlési képviselők 2022. április 3. napjára kitűzött általános választásával és az azzal egy eljárásban lebonyolításra kerülő országos népszavazással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról.

 

A szavazás ideje
 

Szavazni 2022. április 3. napján reggel 6.00 órától 19.00 óráig lehet. A 19.00 órakor sorban álló választópolgárok még szavazhatnak, azonban ezután a szavazatszámláló bizottság a szavazást lezárja.

 

A mozgóurnás szavazás

 

A mozgásában gátolt választópolgárnak még a szavazás napján is van lehetősége mozgóurnát kérni 12.00 óráig a www.valasztas.hu oldalon keresztül elektronikusan vagy írásban az illetékes szavazatszámláló bizottságnál. A választópolgár kizárólag saját szavazókörének illetékességi területére kérhet mozgóurnát.

 

A szavazókörök

 

Minden választópolgár csak a számára kijelölt szavazókörben adhatja le szavazatát. A szavazás napját megelőzően kipostázott valamennyi értesítőn feltüntetésre került a választópolgár szavazókörének pontos címe. Kérjük, figyelmesen olvassák el az értesítést, aki ugyanis nem a számára kijelölt szavazókört keresi fel, azt a szavazatszámláló bizottság visszautasítja a szavazástól. A szavazóhelyiségben a választópolgárok csak a választójoguk gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhatnak.

 

Felhívjuk a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy az alábbi szavazókörök címe megváltozott:

szavazókör sorszáma

korábbi helyszín

új helyszín

16.

Kétegyházi út 3. (Inkubátorház)

Kétegyházi út 1. (Esélyteremtési Igazgatóság)

20.

Petőfi u. 1. (Petőfi U. Ált. Iskola)

Wlassics sétány 4/1. (Százszorszép Óvoda)

23.

Petőfi u. 1. (Petőfi U. Ált. Iskola)

Andrássy út 56. (Andrássy Gimnázium)

58.

Dobozi út 178. (Réti Sas Italbolt)

Dobozi út 208. (Fallabda Centrum)

 

Fenntartóváltás okán változott továbbá a 32. és 36. számú szavazókörök elnevezése Baptista Általános Iskolára, ugyanakkor a cím továbbra is Szent László utca 17.

 

A Nemzeti Választási Iroda által kiküldésre kerülő értesítők már az új szavazóköri helyszíneket tartalmazták.

 

Tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy a korábbi választásoktól eltérően a Békéscsabán átjelentkezéssel szavazó választópolgárok részére – a szavazás gördülékeny lebonyolítása érdekében – külön szavazókör került kijelölésre. Ennek megfelelően az átjelentkezéssel Békéscsabán szavazókat a 69. számú szavazókörben várják, a Széchenyi u. 4. szám alatti Csabagyöngye Kulturális Központban. Az átjelentkezéskor kapott értesítő már ezt a címet tartalmazza.

 

A Békéscsabán települési szintű lakcímbejelentéssel rendelkezők az Irányi u. 14. szám alatt található Kazinczy Ferenc Általános Iskolában lévő 29. számú szavazókörben adhatják le szavazatukat.

 

 

A választópolgár azonosítása

 

A szavazást megelőzően a szavazatszámláló ellenőrzi a választópolgár

 • személyazonosságát és
 • személyi azonosítóját (korábbi elnevezéssel: személyi számát) vagy lakcímét.

A szavazni kívánó állampolgároknak ehhez az alábbi – magyar hatóságok által kiállított – okmányokat kell bemutatniuk:

 1. a) személyazonosság igazolására:
 2. aa) személyazonosító igazolvány,
 3. ab) útlevél vagy
 4. ac) (kártya formátumú) vezetői engedély
 5. b) személyi azonosító igazolására:
 6. ba) lakcímet igazoló hatósági igazolvány (a hátoldala a személyi azonosítót igazolja)

vagy

 1. bb) hatósági bizonyítvány vagy igazolás a személyi azonosító jelről
 2. c) lakcím igazolására:
 3. ca) lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 4. cb) lakcímbejelentő lap Átvételi elismervény része, amelyet a hatóság érkeztetett vagy
 5. cc) lakcím igazolására is alkalmas személyazonosító igazolvány (olyan régi típusú

személyazonosító igazolvány, amely érvényes lakcímbejegyzést is tartalmaz).

 

A 2020. március 11. napja előtt lejárt okmányok nem tekintendők érvényesnek. Kérjük, hogy szükség esetén gondoskodjanak a Járási Hivatal Kormányablak Osztályánál az okmányok cseréjéről vagy pótlásáról. Érvénytelen okmánnyal ugyanis nem igazolható megfelelően a személyazonosság, illetőleg a személyi azonosító vagy lakcím, ezért az adott választópolgár nem szavazhat.

 

Járványügyi intézkedések

 

A hatályos jogszabályi rendelkezések szerint a szavazás során a szájmaszk használata nem kötelező. Ugyanakkor kérjük a választópolgárokat, hogy – mások és saját maguk egészségének védelme érdekében – vegyék igénybe a szavazókörök bejáratánál kihelyezett kézfertőtlenítőket, és a szavazókör területén törekedjenek a legalább 1,5 méteres védőtávolság megtartására.

 

A szavazás

 

A választópolgár azonosítását követően a szavazatszámláló bizottság lebélyegzi a szavazólapokat és átadja a választópolgárnak. Ennek megtörténtét a választópolgár köteles a névjegyzékben saját kezű aláírásával igazolni. Az aláírás megtagadása esetén a szavazatszámláló bizottság a választópolgárt visszautasítja. A szavazólap az előzetesen kisorsolt sorrendben tartalmazza a jelöltek, illetőleg a nyilvántartásba vett listák nevét.

 

Szavazni kizárólag személyesen lehet. A szavazáshoz – titkosságának biztosítása érdekében – szavazófülke áll rendelkezésre, de annak használata nem kötelező. Aki nem tud olvasni, testi fogyatékossága van vagy egyéb ok akadályozza a szavazásban, más választópolgár – ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes – segítségét veheti igénybe. Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet. Ha a választópolgár a szavazólap kitöltését elrontotta, és ezt az urnába helyezése előtt jelzi, a bizottságtól a rontott szavazólap helyett – egy alkalommal – másik szavazólapot kérhet. A szavazólapot az urnába kell dobni. A szavazólaphoz kapott boríték használata nem kötelező.

 

Választási kampány a szavazás napján

 

Választási kampánytevékenységet 2022. április 3. napján 19 óráig lehet folytatni, azonban a szavazás napjára több korlátozást is előír a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény:

 • A szavazóhelyiségben, a szavazóhelyiséget magába foglaló épületben és annak bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység nem folytatható.
 • Médiaszolgáltató nem tehet közzé politikai reklámot.
 • Nem tartható választási gyűlés.
 • Közvélemény-kutató a szavazóhelyiségbe nem léphet be, kizárólag a helyiségből kilépőket kérdezheti meg, és közvélemény-kutatási eredmény csak a szavazás lezárását követően tehető közzé.

 

Információk az interneten

 

A választással kapcsolatos legfontosabb információk, a választási szervek elérhetőségei és döntései megtalálhatók a Nemzeti Választási Iroda honlapján, a www.valasztas.hu címen, valamint a http://valasztas.bekescsaba.hu oldalon.

 

Dr. Bacsa Vendel jegyző, a Választási Iroda vezetője

 

További programok »

Választás 2022

Alföldi Károly: Több ponton okoz gondot a forgalom

Közlekedésbiztonsági témában tartott sajtótájékoztatót Békéscsabán, a Lencsési lakótelep egyik parkolójánál Herczeg Tamás országgyűlési képviselő és Alföldi Károly, a Fidesz-KDNP 4. számú választókörzetének képviselőjelöltje (az időközi választás június 26-án lesz Békéscsabának ebben a választókerületében).
2022. június 23. 17:00
FEL