Üzlethelyiséget árverez el a Szarvasi úton a békéscsabai önkormányzat

2022. március 6. 18:47 | behir

Az árverés március 17-én lesz a polgármesteri hivatalban.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a következő ingatlanát:

A Békéscsaba, Szarvasi út 1. szám alatti társasházban található üzlethelyiség megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada

Helyrajzi szám: 4354/A/3 

Területe: 28 m2   

Az ingatlan településen belüli fekvése, megközelíthetősége, környezete:

A társasházi albetétet magában foglaló épület Békéscsaba Szarvasi, Berényi és Békési főközlekedési útjai csomópontjának közelében fekszik, napi élelmiszert árusító üzlet, orvosi rendelők, iskola az ingatlan 500 méteres körzetében megtalálható. A tömegközlekedés megállóhelye az ingatlantól kb. 200 méterre található, kiváló infrastrukturális kapcsolatokkal rendelkezik. Az ingatlan megközelítése több irányból lehetséges, parkolás az ingatlan közelében, közterületen megoldott.

Beépíthetőség:

A társasházi ingatlan beépíthetőségének feltételeiről a Polgármesteri Hivatal Stratégiai-Fejlesztési Osztály Városépítészeti Csoportja ad felvilágosítást. A szükséges hozzájárulások beszerzése az árverési vevő feladata és költsége. 

Közműellátottság:

A környék közlekedőútjai jó minőségű, aszfalt burkolatú utak, közvilágítással, teljes közművesítettséggel. Az ingatlan víz- és gázellátással nem rendelkezik, elektromos áramellátása saját mérőórán keresztül biztosított.

 

Az ingatlan megközelíthetősége, környezete. Forrás: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

Egyéb feltételek: 

Az ingatlant megtekintett állapotban kell megvásárolni, az esetlegesen szükségessé váló munkák elvégzése az árverési vevő feladata és költsége. 

Az értékesítés során alkalmazásra kerülnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései, amely szerint a helyi önkormányzat tulajdonában lévő bruttó 5 millió forint értéket meghaladó ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv erről 35 napos jogvesztő határidőn belül nyilatkozhat.

A nyilvános árverésen magánszemélyek vagy átlátható szervezetek szerezhetnek tulajdont. Jogi személyek esetében az árverésen való részvétel feltétele a képviseleti jogosultág igazolása.

Az ingatlanra ajánlatot nem tehet felszámolás, vagy csődeljárás alatt álló szervezet, vagy aki ellen végrehajtási eljárás van folyamatban.

Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 2.500.000 Ft, azaz kettőmillió-ötszázezer forint. 

Az ingatlan értékesítésekor - a hatályos adózási jogszabályok alapján -, amennyiben általános forgalmi adó hatálya alá tartozó szervezet szerez tulajdonjogot, a fordított adózás szabályait kell alkalmazni.

Az értékesítés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak, valamint a hatályos áfatörvénynek megfelelően történik.  

Árverezni személyesen vagy meghatalmazott útján lehet. A meghatalmazást közokiratba, ügyvédi meghatalmazásba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

Aki az árverésen részt kíván venni, annak legkésőbb az árverés megkezdéséig a kikiáltási ár 10 %-át letétbe kell helyeznie Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának pénztárába, vagy átutalással az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11733003-15345008 számú bankszámlára teljesíteni. Az árverésen a letéti összeg befizetését igazoló pénztárbizonylat bemutatásával vagy a pénzösszeg bankszámlára való megérkezésének igazolásával lehet részt venni, amely összeg az árverés nyertese esetében foglalóként funkciónál. A befizetett vagy átutalt összeg annál, aki az árverésen a legmagasabb összeget ajánlja, beszámít a vételárba, aki az árverésen nem nyert, annak a letétbe helyezett pénz visszajár. (A Hivatal pénztára minden héten csütörtökön 9:00-12:00 óráig tart nyitva.)

A kikiáltási ártól lefelé licitálni nem lehet.

Az adásvételi szerződést az árverést követő 30 napon belül meg kell kötni. Az árverésen kialakult licitárat az árverési vevőnek az adásvételi szerződés aláírásától számított 30 napon belül kell egy összegben megfizetnie. Amennyiben az árverés nyertese az árverési feltételek szerint elkészített adásvételi szerződést 30 napon belül ki nem menthető okból nem köti meg, illetve az ingatlan teljes vételárát az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül nem fizeti meg, úgy a letétbe helyezett összeget elveszíti. 

A vételár késedelmes megfizetése esetén az eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, kárait megtéríteni a letétbe helyezett összegből.

Az árverés időpontja: 2022. március 17. 1000 óra 

Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent István tér 7.) földszint Munkácsy Mihály tárgyaló.

Az árverésről Békéscsaba város weblapján is tájékoztatjuk az érdeklődőket a www.bekescsaba.hu - Aktualitások, Eladásra, hasznosításra kínált ingóságok és ingatlanok - Eladó üzlethelyiség a Szarvasi út 1. szám alatt – elérési útvonalon.

Az ingatlan előre egyeztetett időpontban megtekinthető. 

További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Stratégiai–Fejlesztési Osztálya szolgál. Telefonszám: 66/523-800/5216 mellék

További programok »

FEL