Támogatás a tartós ápolást végző időskorúaknak

2018. január 27. 09:18 | behir

  2018. január 1-jei hatállyal új ellátásként bevezetésre került a tartós ápolást végzők időskori támogatása. A tartós ápolást végzők időskori támogatására az a Magyarországon élő magyar állampolgár, valamint bevándorolt, letelepedett, hontalan, és a magyar…

 

2018. január 1-jei hatállyal új ellátásként bevezetésre került a tartós ápolást végzők időskori támogatása.

A tartós ápolást végzők időskori támogatására az a Magyarországon élő magyar állampolgár, valamint bevándorolt, letelepedett, hontalan, és a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személy lehet jogosult, aki öregségi nyugdíjban részesül. A jogosultság további feltétele, hogy a nyugdíjas gyermekét az öregségi nyugdíjra való jogosultságot megelőzően legalább 20 évig saját háztartásában gondozta, és e tevékenység alapján ápolási díjban részesült, továbbá a 20 éven belül az ellátás formája legalább 1 évig emelt összegű, vagy kiemelt ápolási díj volt.

Ha a szülő a gyermekét 20 évig saját háztartásában gondozta, azonban ezen időtartam egy részében a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekre tekintettel folyósított gyermekgondozási segélyben vagy gyermeknevelést segítő ellátásban részesült, a GYES idejét – legfeljebb 10 éves időtartamban – hozzá lehet számítani a 20 éves gondozási időszakhoz. Kedvező, hogy a tartós ápolást végzők időskori támogatására az a személy is jogosult, akinek az öregségi nyugdíj folyósítása mellett egyidejűleg ápolási díjat is folyósítanak.

A támogatás havi összege 50 000 forint, mely adómentes. A támogatás a jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjától, de legkorábban a kérelem benyújtását megelőző hatodik hónap első napjától állapítható meg.

A támogatás megállapítását és folyósítását írásban, az e célra rendszeresített adatlapon kell igényelni. A támogatás iránti igényt a kérelmező lakóhelye szerint illetékes általános hatáskörű nyugdíjmegállapító szerv felé, Békéscsabán a Luther u. 3. sz. alatt lehet benyújtani.

Az adatlap és a támogatással kapcsolatos további hasznos információk a Magyar Államkincstár honlapján - https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/- érhetők el.

 

Dávid Ferenc főosztályvezető-helyettes

Békéscsabai Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

 

További programok »

FEL