Szakmák mesterei: Aranykoszorús mesterekre vár javaslatokat az iparkamara

2019. április 4. 17:22 | behir

Ha Ön is ismer olyan szakembert, akit méltónak tart az elismerésre, tegye meg javaslatát a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál.

A kamara felhívásában rávilágítanak: a mestervizsga célja, hogy a szakemberek számára biztosítsa a szakmai fejlődés és az egzisztenciális életpályamodell, karrier kialakításának lehetőségét, valamint a tanulóképzéshez és vállalkozásvezetéshez szükséges ismeretek elsajátítását. Tanúsítsa a vállalkozás működtetéséhez szükséges szakmai, gazdasági, pénzügyi, vezetési, munkaügyi és jogi ismeretek megszerzését és készségszintű ismeretét. Teremtse meg a szakmai megbecsülés, anyagi, erkölcsi elismerés és bizalom garanciáját.

A hosszú időn keresztül, egyenletesen magas színvonalon végzett, erkölcsi és szakmai példamutatás terén is kimagasló teljesítményt nyújtó mesterek munkájának elismeréseként a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzata 20§ (6) bekezdésében foglaltak alapján arany, ezüst és bronz koszorús mester cím adományozható.

Az arany, ezüst és bronz koszorús mester címet a területi kereskedelmi és iparkamarák önálló döntési jogkör alapján a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Oktatási és Szakképzési Kollégiuma által kiadott egységes adományozási rend betartása mellett ítélik oda a jelölteknek.

 

Javaslattétel és döntés:

Az adományozott személyére a területi kamarához javaslat érkezhet kamara, szakmai szervezet, vagy magánszemély(ek) részéről. A javaslatokat írásban, indoklással ellátva lehet beterjeszteni. A felterjesztés és kinevezés dokumentációi 5 évig nem selejtezhetők. A beérkezett javaslatokat a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamara elnöke által felhatalmazott és megbízott (határozott, vagy határozatlan időre) legalább 3, de legfeljebb 7 főből álló Adományozó Testület vizsgálja meg és dönt a cím elnyeréséről. A döntést a területi kamara elnöke, vagy általa kijelölt képviselője véglegesíti.

A kitüntető cím átadása: Az arany, ezüst és bronz koszorús mester kitüntető cím évente egy alkalommal ünnepélyes keretek között, mindhárom kategória tekintetében legfeljebb öt-öt fő részére adható át. A kitüntetett személy jogosult az adományozott cím, valamint a területi kamara által átadott kitüntető jelvény, plakett, oklevél használatára, illetve a jelvény tekintetében annak viselésére.

Egy adott személynek, minden koszorús mesterszint csak egyszer adományozható.

 

 

Az arany, ezüst és bronz koszorús mester cím adományozási feltételei:

 • A jelölt kiemelkedő erkölcsi és szakmai munkásságával meghatározó jelleggel kell, hogy hozzájáruljon a térség gazdasági fejlődéséhez a tanulóképzéshez és a szakmai utánpótlás neveléséhez.
 • Magatartása, jelleme példamutató vállalkozó társai, valamint a tanulóifjúság számára egyaránt.
 • Tudását folyamatosan magas szinten fejleszti, megmutatva azt az igényességet, mely lehetővé teszi a saját és az elkövetkezendő generációk számára a feddhetetlen és követendő szakmaiság megtestesülését.
 • A cím adományozásához mestercímmel kell rendelkezni, továbbá
  • Arany Koszorús Mester esetén legalább 30 év
  • Ezüst Koszorús Mester esetén legalább 20 év
  • Bronz Koszorús Mester esetén legalább 10 év tevőlegesség és büntetlen előélet szükséges. A gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az előírt gyakorlati idő minimum 50 %-át az adott szakmában folyamatosan eltöltött gyakorlattal kell igazolni.
 • Az adományozás megítélésénél előnyt jelent a szakmai versenyen elért eredmények, folyamatos szakmai továbbképzéseken történő részvétel, tanulók képzése.

 

Határidő:

A felhívásnak megfelelő írásos javaslatát 2019. május 31-ig küldheti el postai úton, vagy leadhatja személyesen a BMKIK székházában.

Cím: Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Kontakt személy: Mészárosné Szabó Anna, tel.: +36-30-77-60-305.

 

További programok »

FEL