SAJTÓKÖZLEMÉNY - FENNTARTHATÓ VÁROSI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA

2017. augusztus 30. 16:45 | Bugyi Diána

„Fenntartható városi közlekedésfejlesztés megvalósítása Békéscsabán a Körte sor – Gyulai úti, a Berényi úti és A Pataky László – Franklin utcai kerékpárforgalmi létesítmény létrehozásával”

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP- 6.4.1-15-BC1-2016-00001 azonosítószámú projektet a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, keretében valósítja meg, amelynek célja a kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése új hálózati elemek létesítésével a kerékpáros közlekedés biztonságának növelése céljából, a kerékpáros közlekedési módot választók részarányának emelése, valamint a térség levegőszennyezésének és zajterhelésének mérséklése.

A projekt elszámolható összköltsége 813.000.000,- Ft, a támogatás 100%-os intenzitású.

A Projekt megvalósítás tervezett időtartama: 2016.október 01. – 2018. december 31.

A kiviteli munkálatok megkezdésének tervezett legkésőbbi időpontja: 2017. szeptember 01.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata – a korábban elfogadott Integrált Területi Programban meghatározottakkal összhangban – a „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című felhívásra benyújtott pályázaton nyert támogatásból az alábbi fejlesztéseket valósítja meg:

 

  • Körte sori és Gyulai úti kerékpárút létesítése során a megvalósítandó kerékpáros hálózati elem biztosítani fogja a városközpontból a Gyulai úton a CsabaPark bejáratáig már kiépült kerékpárút és a város legnagyobb lakótelepén a Lencsési úton meglévő kerékpárút, továbbá az Élővíz-csatorna gátján meglévő kerékpárúttal való összekötést. A Gyulai úti kerékpárút a CsabaPark bejáratától a 44-es út körforgalmi csomópontjának a Praktiker Áruházhoz vezető ágáig, a Körte soron, az Élővíz-csatorna hídjától (a Bezsenyi utcától) a Gyulai útig - a korábbi lakossági véleményeket figyelembe véve – a parkerdő felöli oldalon fog megépülni.
  • Berényi úti önálló kerékpárút létesítését indokolja, hogy az országos közúti hálózat részeként ezen az útszakaszon számottevő a tehergépkocsi és a buszforgalom, emiatt az útburkolat két szélén kijelölt jelenlegi kerékpársávon nem biztonságos a kerékpározás. A megvalósítandó kerékpáros hálózati elem kapcsolatot létesít a Szarvasi – Békési úti kerékpárút és a Mezőmegyer településrész felé vezető kerékpárút között. A tervezendő kerékpárforgalmi létesítmény a Berényi útnak a Szarvasi úttól a Széna utcáig terjedő szakaszát érinti. A Szarvasi útnál csatlakozni kell az ott meglévő Szarvasi – Békési úti kerékpárúthoz, mely a szomszédos Békés városig vezet, a Széna utcánál pedig a már szintén meglévő, Mezőmegyer településrész felé vezető kerékpárúthoz.
  • Pataky László utcai kerékpárút és Franklin utcai kerékpársáv kapcsolatot létesít a városközpont és Jamina városrész között. A kerékpáros hálózat folytonossága, a városrészek egymás közötti kapcsolata és a munkahelyek elérhetősége végett kiemelt fontosságú a Franklin utcai kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítása. A vasút alatti, elkészült közúti és gyalogos-kerékpáros aluljáró átadása óta megnövekedett forgalom miatt is indokolt e hálózati elem egyidejű megvalósítása a Pataky László utcaival egyetemben.

További információ kérhető:

Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.

Telefon: 06 +36/66/241-791

E-mail: bcsvarosfejlesztes@bcsvarosfejlesztes.hu

További programok »

Önkormányzati hírek

FEL