Sajtóközlemény - Békéscsaba leromlott városi területeinek rehabilitációja

2018. március 27. 10:06 | Kliment Pál

Megkezdődött a TOP-6.7.1-16-BC1-2017-00001 „Békéscsaba leromlott városi területeinek rehabilitációja” című projekt megvalósítása.

Sikeresen pályázott Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program konstrukcióján belül. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében, európai uniós támogatás, illetve a hazai központi költségvetési előirányzat forrásainak segítségével valósul meg.

 

A TOP 6.7.1 intézkedés célul tűzte ki az életkörülményeinek javítását, a hátrányos helyzetűek alapvető szociális készségeinek erősítését (lehetővé téve foglalkoztathatóságuk későbbi fejlesztését és majdan munkaerő piaci részvételüket) és az önszerveződésre, stratégiai jövőformálásra képes helyi és térségi közösségek kialakítását.

 

A beavatkozások alapját az érintett városrészek lakófunkciójának erősítése, meglévő funkcióinak bővítése, fejlesztése, szociális, közösségi és közterületi funkciók kialakítása képezi.

 

A szociális városrehabilitációs programok alapvetően két típusú akcióterületre fókuszálhatnak:

- Szegregációval veszélyeztetett területek,

- Szegregált területek.

 

A projekt célja a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészeken koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében.

 

A projekt a megvalósításával hozzájárul a leromlott városi területek rehabilitációja és az ott élő lakosság felzárkózása cél eléréséhez. Ennek érdekében a projekt keretében az alábbi fejlesztések valósulnak meg:

  • Franklin utcai 40 db szociális bérlakás korszerűsítése.
  • Játszótér kialakítása a Pulszky utca – Lenkey utca sarkon és játszótér bővítése a Veres Péter - Monda - Zsigmond - Tavasz utca által határolt parkban.
  • Berényi úti (Lenkey utca - Békési út közötti szakasz, a páratlan oldalon) járdafelújítás.
  • Berényi út - Baross utca - Szeberényi téri kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása.
  • A Franklin utcán kerékpáros nyom jelzése az Ilyés Gyula - Pataky, Kolozsvári utcák közötti szakaszon.
  • Szabolcs - Szerdahelyi - Kazinczy - Illésházi utcai kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása.
  • Czuczor utca 4. szám alatt Közösségi Ház kialakítása, valamint egy db önkormányzati bérlakás kialakítása szolgálati lakásként a padlástérben.

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. év decemberében értesült a 807,90 millió forint értékű támogatás elnyeréséről, azóta már sor került a Támogatási Szerződés aláírására is.

 

A projekt fizikai lezárásának időpontja: 2020.szeptember 30.

További programok »

FEL